Birgir Ísleifur Gunnarsson: ræður


Ræður

Viðræðunefnd við Alusuisse

þingsályktunartillaga

Neyðarbirgðir olíu

lagafrumvarp

Skipan opinberra framkvæmda

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Aldurshámark starfsmanna ríkisins

fyrirspurn

Verðjöfnunargjald af raforku

lagafrumvarp

Fjárlög 1983

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Ráðunautur í öryggis- og varnarmálum

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Um þingsköp

um fundarstjórn

Efnahagsaðgerðir

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Gerð frumvarps til stjórnarskipunarlaga um aðgreiningu löggjafarvalds og framkvæmdavalds

þingsályktunartillaga

Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Lán vegna björgunar skipsins Het Wapen

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Landsvirkjun

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Verðlag

lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður