Birgir Ísleifur Gunnarsson: ræður


Ræður

Rannsókn kjörbréfs

Hjartaskurðlækningar á Landspítalanum

fyrirspurn

Lagmetisiðnaður

lagafrumvarp

Rannsókn kjörbréfs

Bráðabirgðasamningur milli Íslands og SwissAluminium

skýrsla

Rannsókn kjörbréfs

Afvopnun og takmörkun vígbúnaðar

þingsályktunartillaga

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Verðjöfnunargjald af raforku

lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Skipan opinberra framkvæmda

lagafrumvarp

Útflutningur dilkakjöts

fyrirspurn

Fjármálaráðstafanir til verndar lífskjörum

lagafrumvarp

Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Sala ríkisjarðarinnar Selárdals í Suðureyrarhreppi

lagafrumvarp

Framkvæmd byggðastefnu

þingsályktunartillaga

Sala eyðijarðarinnar Írafells í Lýtingsstaðahreppi

lagafrumvarp

Flugbraut á Egilsstöðum

þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Rekstrargrundvöllur sláturhúsa

þingsályktunartillaga

Kísilmálmverksmiðja á Reyðarfirði

þingsályktunartillaga

Hitaveita Suðurnesja

lagafrumvarp

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

lagafrumvarp

Kísilmálmverksmiðja á Reyðarfirði

þingsályktunartillaga

Stofnun smáfyrirtækja

þingsályktunartillaga

Fiskeldi og rannsóknir á klaki sjávar- og vatnadýra

þingsályktunartillaga

Kynning á líftækni

þingsályktunartillaga