Þorvaldur Garðar Kristjánsson: ræður


Ræður

Ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Niðurfærsla vöruverðs

lagafrumvarp

Félagsheimili

lagafrumvarp

Lífríki Breiðafjarðar

þingsályktunartillaga

Aðbúnaður og hollustuhættir á vinnustöðum

fyrirspurn

Gildistaka byggingarlaga

fyrirspurn

Niðurskurður fjárframlaga 1978

fyrirspurn

Aðstoð við sveitarfélög vegna lagningar bundins slitlags á vegi í þéttbýli

þingsályktunartillaga

Niðurfelling gjalda af efni til hitaveitna

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1979

lagafrumvarp

Vesturlína

fyrirspurn

Félagsmálaskóli alþýðu

lagafrumvarp

Ráðstafanir til viðnáms gegn verðbólgu

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Kosning forseta deildarinnar í stað Braga Sigurjónssonar

kosningar

Vesturlína

fyrirspurn

Iðnaðarlög

lagafrumvarp

Þingfrestun

Framhaldsfundir eftir þingfrestun

framhaldsfundir Alþingis

Verðgildi íslensks gjaldmiðils

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Ríkisábyrgð á launum við gjaldþrot

lagafrumvarp

Grunnskólar

lagafrumvarp

Orlof

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Umræður utan dagskrár

Verðjöfnunargjald af raforku

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Stjórn efnahagsmála o.fl.

lagafrumvarp

Fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir

lagafrumvarp

Byggingarsjóður ríkisins og íbúðalán

fyrirspurn

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Stjórn efnahagsmála o.fl.

lagafrumvarp

Jarðræktarlög

lagafrumvarp

Rafmagnseftirlit ríkisins

lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Þinghlé

{---} [fundarhlé].

Framkvæmdir í orkumálum 1979

þingsályktunartillaga

Eftirlaun aldraðra

lagafrumvarp

Jarðhitaleit og fjarvarmaveitur á Snæfellsnesi og í Dalasýslu

fyrirspurn

Réttur verkafólks til launa vegna sjúkdóms- og slysaforfalla

lagafrumvarp

Tolltekjur af sjónvarpstækjum og sjónvarp á sveitabæi

fyrirspurn

Símamál í Mosfellssveit

fyrirspurn

Tolltekjur af sjónvarpstækjum og sjónvarp á sveitabæi

fyrirspurn

Símamál í Mosfellssveit

fyrirspurn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Rafmagnseftirlit ríkisins

lagafrumvarp

Jarðræktarlög

lagafrumvarp

Húsaleigusamningar

lagafrumvarp

Verslun ríkisins með áfengi

lagafrumvarp

Jöfnunargjald

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna lánsfjáráætlunar 1979

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Vegáætlun 1979-82

þingsályktunartillaga

Iðnlánasjóður

lagafrumvarp

Starfslok efri deildar

þingfrestun