Þorvaldur Garðar Kristjánsson: ræður


Ræður

Verðjöfnunargjald af raforku

lagafrumvarp

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Afgreiðsla mála úr nefndum

tilkynning frá forseta

Niðurgreiðsla á olíu til upphitunar húsa

lagafrumvarp

Lántaka vegna framkvæmda á sviði orkumála

lagafrumvarp

Lántaka Framleiðsluráðs landbúnaðarins

lagafrumvarp

Jöfnun húshitunarkostnaðar

þingsályktunartillaga

Hitaveita Suðurnesja

lagafrumvarp

Ráðgjöf og fræðsla varðandi fóstureyðingar

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Fjárlög 1980

lagafrumvarp

Málefni farandverkafólks

þingsályktunartillaga

Framkvæmdaáætlun í orkumálum vegna húshitunar

þingsályktunartillaga

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Flugvallagjald

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Fjárlög 1980

lagafrumvarp

Orkujöfnunargjald

lagafrumvarp

Flugvallagjald

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Öryggi á vinnustöðum

lagafrumvarp

Fjárfestingar- og lánsfjáráætlun 1980

skýrsla

Iðnþróunarsjóður

lagafrumvarp

Iðnrekstrarsjóður

lagafrumvarp

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Jöfnun og lækkun hitunarkostnaðar

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1980

lagafrumvarp

Utanríkismál 1980

skýrsla