Þorvaldur Garðar Kristjánsson: ræður


Ræður

Málefni Flugleiða hf.

lagafrumvarp

Breytt verðgildi íslensks gjaldmiðils

fyrirspurn

Fjárlög 1981

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Breytt verðgildi íslensks gjaldmiðils

fyrirspurn

Útvarpslög

lagafrumvarp

Orkulög

lagafrumvarp

Efnahagsráðstafanir ríkisstjórnarinnar

fyrirspurn

Orkulög

lagafrumvarp

Jarðboranir ríkisins

lagafrumvarp

Raforka til húshitunar

fyrirspurn

Jöfnun og lækkun hitunarkostnaðar

fyrirspurn

Ferðagjaldeyrir

lagafrumvarp

Vegalög

lagafrumvarp

Ráðgjöf og fræðsla varðandi fóstureyðingar

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Fjárlög 1981

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Húsnæðismál

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Fjárlög 1981

lagafrumvarp

Biskupskosning

lagafrumvarp

Fjárlög 1981

lagafrumvarp

Viðnám gegn verðbólgu

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Bætt kjör sparifjáreigenda

lagafrumvarp

Söngmálastjóri og Tónskóli þjóðkirkjunnar

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Lánsfjárlög 1981

lagafrumvarp

Húshitunaráætlun

fyrirspurn

Skilyrði fyrir ríkisábyrgð vegna lántöku Flugleiða

fyrirspurn

Húshitunaráætlun

fyrirspurn

Skilyrði fyrir ríkisábyrgð vegna lántöku Flugleiða

fyrirspurn

Húshitunaráætlun

fyrirspurn

Skilyrði fyrir ríkisábyrgð vegna lántöku Flugleiða

fyrirspurn

Fjármagn til yfirbyggingar vega

fyrirspurn

Símamál

fyrirspurn

Fjármagn til yfirbyggingar vega

fyrirspurn

Símamál

fyrirspurn

Ný orkuver

lagafrumvarp

Lán til íbúðabygginga

fyrirspurn

Ný orkuver

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1981

lagafrumvarp

Ný orkuver

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Verðlagsaðhald

lagafrumvarp

Sjóefnavinnsla á Reykjanesi

lagafrumvarp

Steinullarverksmiðja

lagafrumvarp

Stálbræðsla

lagafrumvarp

Kirkjubyggingasjóður

lagafrumvarp

Utanríkismál 1981

skýrsla

Landakaupasjóður kaupstaða og kauptúna

lagafrumvarp

Bjargráðasjóður

lagafrumvarp

Sjóefnavinnsla á Reykjanesi

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Bjargráðasjóður

lagafrumvarp

Landakaupasjóður kaupstaða og kauptúna

lagafrumvarp

Umbætur á opinberum byggingum í þágu fatlaðra

lagafrumvarp

Stálbræðsla

lagafrumvarp

Raforkuver

lagafrumvarp

Þinglausnir

þingfrestun