Þorvaldur Garðar Kristjánsson: ræður


Ræður

Kosning forseta og skrifara

kosningar

Kosning forseta og skrifara

kosningar

Skýrsla ríkisstjórnarinnar um kjaradeilurnar

skýrsla ráðherra

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Beiðni um að frastað verði stefnuræðu forsrh.

stefnuræða forsætisráðherra

Starfshættir Alþingis

um fundarstjórn

Kosning eins manns í stað Ólafs Jóhannessonar í nefnd skv. þingsályktun um endurskoðun laga um þingsköp Alþingis frá 15.12. 1983

kosningar

Umræður utan dagskrár

Frysting kjarnorkuvopna

þingsályktunartillaga

Umsvif erlendra sendiráða

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Skoðun fiski- og skemmtibáta

fyrirspurn

Lækkun á gjaldtöku fyrir lyfja- og lækniskostnað

þingsályktunartillaga

Fiskifélag Íslands

þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Drengskaparheit unnið

Vantraust á ríkisstjórnina

vantraust

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Drengskaparheit unnið

Stefnuræða forseta og umræða um hana

stefnuræða forsætisráðherra

Rannsókn kjörbréfs

Drengskaparheit unnið

Tilhögun þingfunda

tilkynning frá forseta

Um þingsköp

um fundarstjórn

Lífeyrisréttindi húsmæðra

þingsályktunartillaga

Sala Landssmiðjunnar

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Afgreiðsla mála úr þingnefnd

um fundarstjórn

Lækkun húshitunarkostnaðar

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1985

lagafrumvarp

Verðjöfnunargjald af raforkusölu

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Fjárlög 1985

lagafrumvarp

Þingfrestun

Framhaldsfundir eftir þingfrestun

framhaldsfundir Alþingis

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilhögun þingfunda

tilkynning frá forseta

Skattar verslunarinnar

fyrirspurn

Um þingsköp

um fundarstjórn

Umræður utan dagskrár

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Drengskaparheit unnið

Skýrsla iðnaðarráðherra um Sjóefnavinnsluna

skýrsla ráðherra

Höfundalög

fyrirspurn

Aukafjárveitingar

fyrirspurn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Um þingsköp

um fundarstjórn

Hlustunarskilyrði hljóðvarps

fyrirspurn

Kjör og starfsaðstaða framhaldskólakennara

fyrirspurn

Könnun á launum og lífskjörum

þingsályktunartillaga

Saga íslenskra búnaðarhátta

þingsályktunartillaga

Þrjú bréf fjármálaráðherra

þingsályktunartillaga

Stighækkandi eignarskattsauki

þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Drengskaparheit unnið

Um þingsköp

um fundarstjórn

Kjör og starfsaðstaða framhaldskólakennara

fyrirspurn

Um þingsköp

um fundarstjórn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Drengskaparheit unnið

Stighækkandi eignarskattsauki

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Drengskaparheit unnið

Kjarnorkuvopnalaust svæði á Norðurlöndum

þingsályktunartillaga

Sóknargjöld

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Drengskaparheit unnið

Vatnstaka Íslandslax hf. í Grindavík

fyrirspurn

Afgreiðsla þingmála

um fundarstjórn

Kveðjur

Umræður utan dagskrár

Þingsköp Alþingis

lagafrumvarp

Húsnæðissamvinnufélög og búseturéttaríbúðir

fyrirspurn

Frelsi í innflutningi á olíuvörum

þingsályktunartillaga

Þingsköp Alþingis

lagafrumvarp

Björn Jónsson fyrrverandi þingismaður

minning

Iðnþróunarsjóðir landshluta

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Þingsköp Alþingis

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Fiskeldismál

þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Kirkjusóknir

lagafrumvarp

Virkjun Fljótaár

lagafrumvarp

Tilhögun þingfunda

tilkynning frá forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Stefna Íslendinga í afvopnunarmálum

þingsályktunartillaga

Þörungavinnsla við Breiðafjörð

lagafrumvarp

Orkulög

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Drengskaparheit unnið

Sementsverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

lagafrumvarp

Iðnþróunarsjóður

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Um þingsköp

um fundarstjórn

Almennar stjórnmálaumræður

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Afnám misréttis gagnvart konum

þingsályktunartillaga

Umsvif erlendra sendiráða

þingsályktunartillaga

Stofnun og rekstur smáfyrirtækja

þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Umræður utan dagskrár

Tilhögun þingfunda

tilkynning frá forseta

Ríkismat sjávarafurða

fyrirspurn

Nýting ríkissjóðs á hluta af Seðlabankabyggingu

þingsályktunartillaga

Fiskeldismál

þingsályktunartillaga

Selveiðar við Ísland

lagafrumvarp

Þinglausnir

þingfrestun