Þorvaldur Garðar Kristjánsson: ræður


Ræður

Kosning forseta og skrifara

kosningar

Kosning forseta og skrifara

kosningar

Tilkynning um breytingu á skipan þingflokka

tilkynningar forseta

Stefnuræða forsætisráðherra

Rannsóknarlektor í sagnfræði

(kennslu- og stjórnunarskylda)
fyrirspurn

Fyrirspurnir

um fundarstjórn

Síldarsölusamningar við Sovétríkin

umræður utan dagskrár

María Jóhanna Lárusd. SDK 11 þm. RV Sk

rannsókn kjörbréfs

Varamaður MJL 11 RV

drengskaparheit

Húsnæðismál

(störf milliþinganefndar)
fyrirspurn

Framleiðnisjóður landbúnaðarins

umræður utan dagskrár

Guðni Ágústsson eftirlitsmaður fyrir JHelg 5. þm. SL

rannsókn kjörbréfs

Guðni Ágústsson tekur sæti sem varam.

drengskaparheit

Þórður Skúlason sveitarstjóri fyrir RA 3 NE

rannsókn kjörbréfs

Þórdís Bergsdóttir og Bessí Jóhannsdóttir

drengskaparheit

Kristín Ástgeirsdóttir 3 vm LA

rannsókn kjörbréfs

Umsóknir um húsnæðislán

fyrirspurn

Skemmdarverk á eignum Hvals hf.

umræður utan dagskrár

Minning látinna manna

Sigurður Þórólfsson oddviti í innri Fagradal fyrir AS 2 VL

rannsókn kjörbréfs

Varamaður SÞór

drengskaparheit

Viðskipti Útvegsbanka Íslands og Hafskips hf.

skýrsla

Kosning fimm manna og jafnmargra varamanna í bankaráð Seðlabanka Íslands

kosningar

Hrun rækjustofnsins í Húnaflóa

umræður utan dagskrár

Ákvörðun um fullvirðisrétt

umræður utan dagskrár

Þróunarsamvinnustofnun Íslands

fyrirspurn

Greiðslur afurðastöðva til bænda

umræður utan dagskrár

Minning látinna manna

Herflugvöllur á Norðurlandi

fyrirspurn

Afstaða til stöðvunar kjarnorkuvígbúnaðar

um fundarstjórn

Vísun mála til nefnda

um fundarstjórn

Fjarvera ráðherra

um fundarstjórn

Svör við skriflegum fyrirspurnum

um fundarstjórn

Fjarvera þingmanna og ráðherra

um fundarstjórn

Kaup ríkisins á Borgarspítalanum

fyrirspurn

Kaupleiguíbúðir

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1987

lagafrumvarp

Iðnlánasjóður

lagafrumvarp

Iðntæknistofnun Íslands

(aðild að þróunarfyrirtækjum)
lagafrumvarp

Fyrirspurn um fjárhagsvanda Þjóðleikhússins

um fundarstjórn

Fyrirspurn um skólaakstur

um fundarstjórn

Fyrirspurn um umhverfismál

um fundarstjórn

Kaupleiguíbúðir

þingsályktunartillaga

Afgreiðsla mála í efri deild

um fundarstjórn

Fjárlög 1987

lagafrumvarp

Þingfrestun

Minning látinna manna

Tilhögun þingfundar

tilkynning frá forseta

Samgönguleiðir um Hvalfjörð

fyrirspurn

Yfirlýsingar í tengslum við kjarasamninga

fyrirspurn

Fsp. um yfirlýsingar í tengslum við kjarasamninga

um fundarstjórn

Brottvikning fræðslustjóra í Norðurlandsumd. e.

umræður utan dagskrár

Staða og þróun jafnréttismála

skýrsla

Tilraunasprenging með kjarnavopnum

umræður utan dagskrár

Fyrirspurn um söluskattsskil

um fundarstjórn

Staða og þróun jafnréttismála

skýrsla

Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir dagskrárgerðarmaður fyrir HÓ 9 RV

rannsókn kjörbréfs

Varamaður ÁRJ

drengskaparheit

Fyrirspurn um stuðnings- og sérkennslu

um fundarstjórn

Varamaður ÁRJ

drengskaparheit

Álit milliþinganefndar um húsnæðismál

skýrsla

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Davíð Pétursson

drengskaparheit

Álit milliþinganefndar um húsnæðismál

skýrsla

Kosningar til Alþingis

(úthlutun þingsæta o.fl.)
lagafrumvarp

Geðheilbrigðismál

fyrirspurn

Utanríkismál

skýrsla

Skýrsla um utanríkismál

um fundarstjórn

Almennar stjórnmálaumræður

Svör við tveim fyrirspurnum til menntmrh.

um fundarstjórn

Vegáætlun 1987-1990

þingsályktunartillaga

Afgreiðsla þingmála

um fundarstjórn

Þjóðarátak í umferðaröryggi

þingsályktunartillaga

Verkfall framhaldsskólakennara

umræður utan dagskrár

Svar við fyrirspurn um húsnæðismál Þjóðskjalasafns

um fundarstjórn

Lífeyrisréttindi heimavinnandi fólks

þingsályktunartillaga

Yfirvofandi uppsagnir á ríkisspítölunum

umræður utan dagskrár

Þinglausnir

þingfrestun