Þorvaldur Garðar Kristjánsson: ræður


Ræður

Kosning forseta og skrifara

þingsetning

Kosning forseta og skrifara

þingsetning

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Kostnaður við byggingu Flugstöðvar Leifs Eiríksson

beiðni um skýrslu

Síðustu efnahagsákvarðanir ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Kostnaður við byggingu Flugstöðvar Leifs Eiríksson

beiðni um skýrslu

Sláturleyfi sláturhússins á Bíldudal

umræður utan dagskrár

Tillaga um bann við geimvopnum

um fundarstjórn

Tilhögun þingfunda

tilkynningar forseta

Framlagning stjórnarfrumvarpa

um fundarstjórn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Stefnuræða forsætisráðherra

umræður utan dagskrár

Sala fiskiskipa frá Suðurnesjum

umræður utan dagskrár

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Fjárlög 1988

lagafrumvarp

Frumvarp til fjárlaga 1988

um fundarstjórn

Fundardagar og dagskrá

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Náttúrufræðisafn

fyrirspurn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Æfingaflugvöllur á Selfossi

þingsályktunartillaga

Lífríki Tjarnarinnar í Reykjavík

þingsályktunartillaga

Samgöngur á Austurlandi

þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Kosning í stjórnir, nefndir, ráð o.fl.

um fundarstjórn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Skrifleg svör við fyrirspurnum

um fundarstjórn

Staða mála í þinginu

um fundarstjórn

Fundarboð og fjarvera þingmanna

um fundarstjórn

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vinnubrögð við undirbúning fjárlaga

um fundarstjórn

Löggildingarstofa ríkisins

fyrirspurn

Fjárlög 1988

lagafrumvarp

Greinargerð utanrrh. um byggingu flugstöðvar

skýrsla ráðherra

Minning Guðmundar Í. Guðmundssonar

kveðjur

Jólakveðjur í sameinuðu Alþingi

Fjárlög 1988

lagafrumvarp

Nýársóskir í sameinuðu Alþingi

kveðjur

Nýársóskir í sameinuðu Alþingi

kveðjur

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilhögun þingfunda

tilkynningar forseta

Skipulag þingstarfa

um fundarstjórn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Langtímaáætlun í samgöngumálum

þingsályktunartillaga

Staða ullariðnaðarins

fyrirspurn

Staðan í efnahags- og kjaramálum

umræður utan dagskrár

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Kolbrún Jónsdóttir

drengskaparheit

Tilhögun þingfunda

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Utanríkismál

skýrsla

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Jöfnuður í verslun við einstök lönd

fyrirspurn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Hávaðamengun

þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Störf og starfshættir umboðsmanns Alþingis

þingsályktunartillaga

Kolbeinsey

fyrirspurn

Ný löggjöf um háskóla

fyrirspurn

Stofnun smáfyrirtækja

fyrirspurn

Rannsóknarnefnd til að kanna hvort starfsmenn lögreglunnar virði friðhelgi einkalífsins

þingsályktunartillaga

Minning Sveins Guðmundssonar

kveðjur

Fóstureyðingar

(heimildir, tímamörk o.fl.)
lagafrumvarp

Páskakveðjur í Sþ.

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Ríkisendurskoðun

(skoðunarheimildir)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Fyrirspurn um viðskiptahalla

um fundarstjórn

Kaup og sala fasteigna á vegum ríkisins

beiðni um skýrslu

Tilhögun þingfunda

tilkynningar forseta

Töf á afgreiðslu rekstrarlána til bænda

umræður utan dagskrár

Flugmálaáætlun 1988--1991

þingsályktunartillaga

Óvissa um ráðningu kennara

umræður utan dagskrár

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Fréttaflutningur Ríkisútvarpsins um utanríkismál

beiðni um skýrslu

Lausn kjaradeilnanna

umræður utan dagskrár

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Fyrirspurn um viðskiptahalla

um fundarstjórn

Vantraust á ríkisstjórn Þorsteins Pálssonar

vantraust

Ríkisendurskoðun

(skoðunarheimildir)
lagafrumvarp

Nefndafundir á þingfundatíma

um fundarstjórn

Sama gjald fyrir símaþjónustu

þingsályktunartillaga

Plútóníumflutningar í grennd við Ísland

umræður utan dagskrár

Almennar stjórnmálaumræður

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Áfengislög

(innflutningur og sala á áfengu öli)
lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun

skýrsla ráðherra

Vegáætlun 1987--1990

þingsályktunartillaga

Flugmálaáætlun 1988--1991

þingsályktunartillaga

Fréttir Ríkisútvarps

um fundarstjórn

Afgreiðsla fyrirspurna

um fundarstjórn

Efnahagsráðstafanir

umræður utan dagskrár

Kosning eins manns í bankaráð Seðlabanka Íslands

kosningar

Þinglausnir

þingfrestun