Þorvaldur Garðar Kristjánsson: ræður


Ræður

Rannsókn á brúarstæðum yfir Dýrafjörð og Önundarfjörð

fyrirspurn

Útbreiðsla sjónvarps

þingsályktunartillaga

Sjónvarp á sveitabæi

þingsályktunartillaga

Móttökuskilyrði sjónvarpssendinga á fiskimiðunum

fyrirspurn

Áætlun um hafrannsóknir o.fl.

fyrirspurn

Sjálfvirk viðvörunarkerfi

fyrirspurn

Geðdeild Landsspítalans

fyrirspurn

Hitaveita á Suðurnesjum

fyrirspurn

Lánsfé til byggingar leiguhúsnæðis

fyrirspurn

Bygging læknisbústaðar á Hólmavík

fyrirspurn

Bráðabirgðasamkomulag við Bretland um veiðar breskra togara

þingsályktunartillaga

Bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu

lagafrumvarp

Sjálfskuldarábyrgð á lánum til kaupa á fiskiskipum

lagafrumvarp

Áætlanagerð

fyrirspurn

Samgönguáætlun fyrir Norðurland

þingsályktunartillaga

Hækkun íbúðarlána úr Byggingarsjóði

(ríkisins)
þingsályktunartillaga

Yfirbyggingar á Bolungarvíkurvegi

fyrirspurn

Þörungavinnsla við Breiðafjörð

lagafrumvarp

Launaskattur

lagafrumvarp

Félagsmálasáttmáli Evrópu

fyrirspurn

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Skattkerfisbreyting

lagafrumvarp

Félagsmálaskóli alþýðu

lagafrumvarp

Dreifing sjónvarps

fyrirspurn

Þjóðhagsstofnun og Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Félagsmálaskóli alþýðu

lagafrumvarp

Kaupstaðarréttindi til handa Bolungarvíkurkauptúni

lagafrumvarp

Fiskveiðasjóður Íslands

lagafrumvarp

Græðsla Sauðlauksdalssanda

þingsályktunartillaga

Skólakerfi

lagafrumvarp

Kaup Seðlabankans á rekstrarvíxlum iðnaðarins

fyrirspurn

Virkjun Suður-Fossár á Rauðasandi

þingsályktunartillaga

Almennar stjórnmálaumræður