Þorvaldur Garðar Kristjánsson: ræður


Ræður

Vestfjarðaskip

þingsályktunartillaga

Fjarskipti

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Endurbygging raflínukerfis í landinu

þingsályktunartillaga

Votheysverkun

þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Dagvistarheimili fyrir börn

lagafrumvarp

Bjargráðasjóður

lagafrumvarp

Þingfrestun

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Niðurfelling gjalda af efni til hitaveitna

þingsályktunartillaga

Endurskoðun á lögum um hlutafélög

fyrirspurn

Opinberar fjársafnanir

lagafrumvarp

Virkjun Hvítár í Borgarfirði

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Vegáætlun 1977-1980

þingsályktunartillaga

Þinghlé

þingfrestun

Bygging nýs þinghúss

þingsályktunartillaga

Raforkumál Vestfjarða

þingsályktunartillaga

Þjóðaratkvæði um prestskosningar

þingsályktunartillaga

Stefnumótun í orku- og iðnaðarmálum

þingsályktunartillaga

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

lagafrumvarp

Votheysverkun

þingsályktunartillaga

Bjargráðasjóður

lagafrumvarp

Brunavarnir og brunamál

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Endurbygging raflínukerfis í landinu

þingsályktunartillaga

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

lagafrumvarp

Starfslok efri deildar

þingfrestun