Þórarinn Þórarinsson: ræður


Ræður

Hlutverk Seðlabankans að tryggja atvinnuvegunum lánsfé

þingsályktunartillaga

Endurkaup Seðlabankans á framleiðslu- og hráefnavíxlum iðnaðarins

þingsályktunartillaga

Verðjöfnunargjald af veiðarfærum

lagafrumvarp

Endurkaup Seðlabankans á framleiðslu- og hráefnavíxlum iðnaðarins

þingsályktunartillaga

Sjónvarp

fyrirspurn

Endurkaup Seðlabankans á framleiðslu- og hráefnavíxlum iðnaðarins

þingsályktunartillaga

Iðnlánasjóður

lagafrumvarp

Réttur Íslands til landgrunnsins

þingsályktunartillaga

Iðnlánasjóður

(hagræðingarlán)
lagafrumvarp

Kaupmáttur tímakaups verkamanna í dagvinnu

þingsályktunartillaga

Réttur Íslands til landgrunnsins

þingsályktunartillaga

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Orkulög

lagafrumvarp

Iðnlánasjóður

lagafrumvarp

Milliþinganefnd um endurskoðun laga um útflutningsverslun og gjaldeyrismál

þingsályktunartillaga

Almennar stjórnmálaumræður

Rannsóknarnefnd á ásökunum um trúnaðarbrot utanríkismálanefndarmanna

þingsályktunartillaga

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

lagafrumvarp