Þórarinn Þórarinsson: ræður


Ræður

Ráðstafanir vegna nýs gengis íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Verðlagsuppbót á laun og vísitala framfærslukostnaðar

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna landbúnaðarins í sambandi við breyting á gengi íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Tollheimta og tolleftirlit

lagafrumvarp

Hægri handar umferð

lagafrumvarp

Fyrirspurnir um stjórnarráðstafanir

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Lánveitingar úr Byggingasjóði ríkisins

fyrirspurn

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Lækkun tolla á efnum og vélum til iðnaðarins

þingsályktunartillaga

Gengishagnaður

fyrirspurn

Hægri handar umferð

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Hlutverk Seðlabankans

þingsályktunartillaga

Embættaveitingar

þingsályktunartillaga

Húsaleigugreiðslur ríkisstofnana

fyrirspurn

Ríkisreikningurinn 1966

lagafrumvarp

Alþingishús

fyrirspurn

Stjórnarráðshús

fyrirspurn

Þingsköp Alþingis

lagafrumvarp

Embættaveitingar

þingsályktunartillaga

Lausn verkfalla

þingsályktunartillaga

Iðnlánasjóður

lagafrumvarp

Ráðstafanir til lækkunar ríkisútgjalda

lagafrumvarp

Lækkun tolla á efnum og vélum til iðnaðarins

þingsályktunartillaga

Laun listamanna

lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Átta stunda vinnudagur

fyrirspurn

Almennar stjórnmálaumræður

Eftirlit og mat á fiski og fiskafurðum

lagafrumvarp