Þórarinn Þórarinsson: ræður


Ræður

Lækkun tolla á vélum til iðnaðarins

þingsályktunartillaga

Milliþinganefnd endurskoði lög um útflutningsverslun og gjaldeyrismál

þingsályktunartillaga

Skólakostnaður

lagafrumvarp

Verðlagsmál

lagafrumvarp

Ráðstafanir í sjávarútvegi vegna breytingar gengis íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Lausn kjaradeilu útvegsmanna og yfirmanna á bátaflotanum

lagafrumvarp

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Efnahagssamvinna Norðurlanda

fyrirspurn

Rannsóknarnefnd vegna kaupa á Sjálfstæðishúsinu

þingsályktunartillaga

Utanríkismál

skýrsla ráðherra

Fiskveiðar í landhelgi

lagafrumvarp

Lánskjör atvinnuveganna

þingsályktunartillaga

Stórvirkjanir og hagnýting raforku

þingsályktunartillaga

Áfengislög

lagafrumvarp

Stórvirkjanir og hagnýting raforku

þingsályktunartillaga

Rekstrarlán iðnfyrirtækja

þingsályktunartillaga

Háskóli Íslands

lagafrumvarp

Málefni iðnnema

fyrirspurn

Háskóli Íslands

lagafrumvarp

Embættaveitingar

þingsályktunartillaga

Háskóli Íslands

lagafrumvarp

Leigunám fyrirtækja vegna verkbannsaðgerða

lagafrumvarp

Iðnlánasjóður

(68/1967)
lagafrumvarp

Bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu

lagafrumvarp

Ríkisreikningurinn 1967

lagafrumvarp

Rannsóknir á loðnugöngum

þingsályktunartillaga

Bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu

lagafrumvarp

Loðdýrarækt

lagafrumvarp

Kísilgúrverksmiðja við Mývatn

lagafrumvarp

Verðlagsmál

fyrirspurn

Sala á tækjum ríkisstofnana

fyrirspurn

Kísilgúrverksmiðja við Mývatn

lagafrumvarp

Vinnumiðlun

lagafrumvarp