Þórarinn Þórarinsson: ræður


Ræður

Framkvæmdasjóður Íslands

lagafrumvarp

Rafmagnsveitur ríkisins

lagafrumvarp

Hægri handar umferð

lagafrumvarp

Þingfréttir í dagblöðum

umræður utan dagskrár

Iðnlánasjóður

lagafrumvarp

Fjárfestingarfélag Íslands

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Rannsóknarnefnd vegna Búrfellsvirkjunar

þingsályktunartillaga

Lán og styrkveitingar atvinnumálanefndar ríkisins

fyrirspurn

Lán og styrkveitingar atvinnumálanefndar ríkisins

fyrirspurn

Lækkun tolla á vélum til iðnaðarins

þingsályktunartillaga

Rekstrarlán iðnfyrirtækja

þingsályktunartillaga

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Hagráð

fyrirspurn

Stjórnarráðshús

fyrirspurn

Iðja og iðnaður

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Fjárlög 1970

lagafrumvarp

Aðild Íslands að Fríverslunarsamtökum Evrópu

þingsályktunartillaga

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Stofnun kaupþings

fyrirspurn

Rekstrarlán iðnfyrirtækja

þingsályktunartillaga

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Utanríkismál

skýrsla ráðherra

Rannsóknarnefnd vegna Búrfellsvirkjunar

þingsályktunartillaga

Niðursoðnar fiskafurðir

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Útflutningslánasjóður

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Olíuhreinsunarstöð á Íslandi

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Bygging þjóðarbókhlöðu

þingsályktunartillaga

Námslán

umræður utan dagskrár