Þórhallur Bjarnarson: ræður


Ræður

Forstjórn landsímanna

lagafrumvarp

Vegir

lagafrumvarp

Löggilding Kalmannsáróss

lagafrumvarp

Vegir

lagafrumvarp

Fjárlög 1908 og 1909

lagafrumvarp

Kennaraskóli í Reykjavík

lagafrumvarp

Bæjarstjórnarlög Reykjavíkur

lagafrumvarp

Sala þjóðjarða

lagafrumvarp

Fjárlög 1908 og 1909

lagafrumvarp

Bygging vita

lagafrumvarp

Alþingiskosningar

lagafrumvarp

Skipun sóknarnefnda og héraðsnefnda

lagafrumvarp

Umsjón og fjárhald kirkna

lagafrumvarp

Sala kirkjujarða

lagafrumvarp

Byggingarlán presta

lagafrumvarp

Húsmæðraskóli

lagafrumvarp

Stjórn Landsbankasafnsins

lagafrumvarp

Háskóli á Íslandi

þingsályktunartillaga

Veiting prestakalla

lagafrumvarp

Ellistyrkur og eftirlaun presta

lagafrumvarp

Ekkjuframfærsla presta

lagafrumvarp

Skógrækt og varnir gegn uppblæstri lands

lagafrumvarp

Vatnsveita í Reykjavík

lagafrumvarp

Skipun sóknarnefnda og héraðsnefnda

lagafrumvarp

Laun prófasta

lagafrumvarp

Sala kirkjujarða

lagafrumvarp

Byggingarlán presta

lagafrumvarp

Gagnskipti á bókum

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1908 og 1909

lagafrumvarp

Kennaraskóli í Reykjavík

lagafrumvarp