Þórhildur Þorleifsdóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra

Grunnskóli

(skólaskylda, starfstími nemenda o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutföll, persónuafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 1989

lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(gildistaka)
lagafrumvarp

Fjárlög 1989

lagafrumvarp

Þjóðminjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Efnahagsráðstafanir í kjölfar fyrstu aðgerða ríkisstjórnarinnar

tilkynning frá ríkisstjórninni

Gjöf menntmrh. til Kennarasambands Íslands

umræður utan dagskrár

Ályktanir Vestnorræna þingmannaráðsins 1988

þingsályktunartillaga

Framkvæmdasjóður á sviði menningarmála

lagafrumvarp

Þjónusta við heyrnarlausa í sjónvarpi

fyrirspurn

Málefni heyrnarskertra

fyrirspurn

Skólabúðir í Reykjaskóla

fyrirspurn

Íslenskt mál í sjónvarpi

þingsályktunartillaga

Jöfnun á námskostnaði

(heildarlög)
lagafrumvarp

Grunnskóli

(kynning á menningarstarfsemi)
lagafrumvarp

Textasímaþjónusta við Landssímann

fyrirspurn

Tómstunda- og félagsstarf í grunnskólum

fyrirspurn

Tónmenntakennsla í grunnskólum

þingsályktunartillaga

Lánsfjárlög 1989

lagafrumvarp

Staðan í kjaramálum

umræður utan dagskrár

Frestun utandagskrárumræðu

um fundarstjórn

Staðan í kjaramálum

umræður utan dagskrár

Grunnskóli

(kynning á menningarstarfsemi)
lagafrumvarp

Sjúkraliðar

(verkstjórn og starfsábyrgð)
lagafrumvarp

Starfslaunasjóður leikhúslistafólks

lagafrumvarp

Aðalnámsskrá fyrir grunnskóla

beiðni um skýrslu

Fiskveiðasjóður Íslands

(þróunardeild)
lagafrumvarp

Úreldingarsjóður fiskiskipa

lagafrumvarp

Ástandið í framhaldsskólunum

umræður utan dagskrár

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsbréfaviðskipti)
lagafrumvarp

Kjaradeila BHMR og ríkisins

umræður utan dagskrár

Framhaldsskólar

(rekstrarkostnaður, skólanefndir o.fl.)
lagafrumvarp

Þjónustumiðstöð fyrir heyrnarskerta

þingsályktunartillaga

Málefni aldraðra

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(rekstrarkostnaður, skólanefndir o.fl.)
lagafrumvarp