Bjarni Ásgeirsson: ræður


Ræður

Verðlagning landbúnaðarafurða o.fl. (heildarlög)

lagafrumvarp

Búnaðarmálasjóður

lagafrumvarp

Söluverð fasteigna í sveitum

lagafrumvarp

Verðlagning landbúnaðarafurða o.fl. (heildarlög)

lagafrumvarp

Vernd barna og ungmenna

lagafrumvarp

Sala spildu úr Kjappeyrarlandi

lagafrumvarp

Ábúðarlög

lagafrumvarp

Verðlagning landbúnaðarafurða o.fl. (heildarlög)

lagafrumvarp

Togarakaup ríkisins

lagafrumvarp

Sala spildu úr Kjappeyrarlandi

lagafrumvarp

Verðlagning landbúnaðarafurða o.fl. (heildarlög)

lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

lagafrumvarp

Jarðræktarlög

lagafrumvarp

Landnám ríkisins

lagafrumvarp

Verkfræðingar, húsameistarar, iðnfræðingar

lagafrumvarp

Flutningur hengibrúar

þingsályktunartillaga

Búnaðarmálasjóður

lagafrumvarp

Rafveitulán fyrir Borgarneshrepp

þingsályktunartillaga

Eyðing svartbaks

lagafrumvarp

Búnaðarmálasjóður

lagafrumvarp

Verðlagning landbúnaðarafurða o.fl. (heildarlög)

lagafrumvarp

Hafnargerðir og lendingarbætur

lagafrumvarp

Landnám, nýbyggðir og endurbyggingar í sveitum

lagafrumvarp

Orlofsheimili verkalýðsfélaga

lagafrumvarp

Hafnargerðir og lendingarbætur

lagafrumvarp

Stofnlánadeild sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Vantraust á ríkisstjórnina

vantraust

Ræktunarsjóður Íslands

lagafrumvarp

Jarðræktarlög

lagafrumvarp

Ræktunarsjóður Íslands

lagafrumvarp