Ögmundur Jónasson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Arnarholt

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Lífskjör og undirbúningur kjarasamninga

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1997

lagafrumvarp

Þjónustugjöld í heilsugæslu

(almannatryggingar, heilbrigðisþjónusta)
lagafrumvarp

Fæðingarorlof feðra

þingsályktunartillaga

Fjáraukalög 1996

lagafrumvarp

Endurskoðun á launakerfi ríkisins

þingsályktunartillaga

Atvinnuleysistryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Starfsemi ÁTVR

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisins

(nýtt réttindakerfi)
lagafrumvarp

Póst- og fjarskiptastofnun

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1997

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisins

(nýtt réttindakerfi)
lagafrumvarp

Öryggi raforkuvirkja

lagafrumvarp

Lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisins

(nýtt réttindakerfi)
lagafrumvarp

Fjárlög 1997

lagafrumvarp

Almannatryggingar og lyfjalög

(kaup á vörum og þjónustu, lyfjaverðsnefnd)
lagafrumvarp

Öryggi raforkuvirkja

lagafrumvarp

Sérákvæði í nokkrum lögum er varða réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(heilsugæslulæknar, prófessorar o.fl.)
lagafrumvarp

Undirbúningur kjarasamninga og áhrif nýrra vinnumarkaðslaga

umræður utan dagskrár

Tillögur stjórnar ÁTVR um sölu á áfengi og tóbaki

umræður utan dagskrár

Landsvirkjun

(arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
lagafrumvarp

Áform ríkisstjórnarinnar um breytingar á lífeyriskerfinu og kaup Landsbankans á 50% hlut í Vátryggingafélagi Íslands hf.

umræður utan dagskrár

Breyting á lögum um tekjuskatt og eignarskatt

athugasemdir um störf þingsins

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, barnabætur o.fl.)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

lagafrumvarp

Helgidagafriður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga

lagafrumvarp

Helgidagafriður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Öryggisþjónusta

lagafrumvarp

Staða þjóðkirkjunnar

lagafrumvarp

Skipan prestakalla

(starfsþjálfun guðfræðikandídata)
lagafrumvarp

Fasteigna-, fyrirtækja- og skipasala

(heildarlög)
lagafrumvarp

Staða þjóðkirkjunnar

lagafrumvarp

Fasteigna-, fyrirtækja- og skipasala

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(ölvunarakstur, vátryggingarfjárhæðir o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, barnabætur o.fl.)
lagafrumvarp

Sérákvæði laga er varða réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(atkvæðagreiðsla erlendis)
lagafrumvarp

Rekstur Fríhafnarinnar í Leifsstöð

umræður utan dagskrár

Fjárreiður ríkisins

lagafrumvarp

Samningsveð

lagafrumvarp

Sérákvæði laga er varða réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

lagafrumvarp

Fjárreiður ríkisins

lagafrumvarp

Samningsveð

lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(endurgreiðsla o.fl.)
lagafrumvarp

Sérákvæði laga er varða réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 40 464,43
Andsvar 25 43,65
Flutningsræða 2 22,57
Grein fyrir atkvæði 18 16,7
Um atkvæðagreiðslu 2 3,13
Samtals 87 550,48
9,2 klst.