Ögmundur Jónasson: ræður


Ræður

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Hlutafjárvæðing ríkisbanka og fjárfestingarlánasjóða

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 1997

(innan fjárhagsárs)
lagafrumvarp

Fæðingarorlof feðra

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur

(tekjutenging bótaliða)
lagafrumvarp

Stefnan í heilbrigðismálum

umræður utan dagskrár

Upplýsingarit ríkisstjórnarinnar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Söfnunarkassar

(brottfall laga)
lagafrumvarp

Gjaldskrárbreytingar Pósts og síma hf.

umræður utan dagskrár

Upplýsingar um launakjör opinberra starfsmanna

athugasemdir um störf þingsins

Kjör stjórnenda Pósts og síma hf.

fyrirspurn

Sala á Pósti og síma hf.

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Húsaleigubætur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(lífeyrisiðgjöld o.fl.)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(uppgjör á skuldbindingum, iðgjöld til B-deildar)
lagafrumvarp

Fyrirhuguð frestun skattalækkunar

athugasemdir um störf þingsins

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1998

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Fæðingarorlof

(feður)
lagafrumvarp

Rafmagnseftirlit

umræður utan dagskrár

Lögbundin skólaganga barna og unglinga

fyrirspurn

Fæðingarorlof

(feður)
lagafrumvarp

Húsaleigubætur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1998

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Húsaleigubætur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(uppgjör á skuldbindingum, iðgjöld til B-deildar)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1998

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Húsaleigubætur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðskiptabann á Írak

athugasemdir um störf þingsins

Þjónustugjöld í heilsugæslu

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(tannlækningar)
lagafrumvarp

Launastefna ríkisins

umræður utan dagskrár

Viðskiptabann gegn Írak

fyrirspurn

Afbrigði um dagskrármál

Niðurstaða atkvæðagreiðslu um afbrigði

athugasemdir um störf þingsins

Framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna

þingsályktunartillaga

Viðvera ráðherra

um fundarstjórn

Atvinnuleysistryggingar

(elli- og örorkulífeyrir)
lagafrumvarp

Launamunur verkakvenna og verkakarla

fyrirspurn

Skipulagsbreytingar í heilbrigðisþjónustu

fyrirspurn

Málefni Hanes-hjónanna

fyrirspurn

Kosningar til sveitarstjórna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Gjald af áfengi

lagafrumvarp

Verslun með áfengi og tóbak

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Áfengislög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Frestun umræðu um húsnæðismál

um fundarstjórn

Húsnæðismál

lagafrumvarp

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Kjaramál fiskimanna

lagafrumvarp

Lögreglulög

(samstarf lögregluliða, valnefnd Lögregluskólans o.fl.)
lagafrumvarp

Loftferðir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Kostnaður Landsbankans við laxveiðar og rangar upplýsingar í svari ráðherra til Alþingis

umræður utan dagskrár

Útgáfa reglugerðar um sölu áfengis

athugasemdir um störf þingsins

Tilkostnaður við tannréttingar

fyrirspurn

Atvinnuleysistryggingar

(geymsla áunnins réttar o.fl.)
lagafrumvarp

Skýrsla viðskiptaráðherra um málefni Landsbanka Íslands

skýrsla ráðherra

Loftferðir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, frádráttarliðir o.fl.)
lagafrumvarp

Afgreiðsla meiri hluta félagsmálanefndar á frumvarpi um húsnæðismál

athugasemdir um störf þingsins

Afgreiðsla frumvarps um gagnagrunna

athugasemdir um störf þingsins

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tillaga um dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Rökstudd dagskrá við frv. til sveitarstjórnarlaga

athugasemdir um störf þingsins

Innheimta komugjalda heilsugæslustöðva

fyrirspurn

Framhald þingstarfa og þingfrestun

athugasemdir um störf þingsins

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Rafmagnseftirlitið

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Ákvæði um hvíldartíma og fundur í félagsmálanefnd

athugasemdir um störf þingsins

Ákvæði um hvíldartíma og yfirlýsing forseta

um fundarstjórn

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

lagafrumvarp

Húsnæðismál

lagafrumvarp

Ummæli forsætisráðherra í fréttatíma sjónvarps

um fundarstjórn

Húsnæðismál

lagafrumvarp

Afgreiðsla frumvarpa um skipan mála á hálendinu

um fundarstjórn

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(mjólkurframleiðsla)
lagafrumvarp

Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga

(geymsla áunnins réttar o.fl.)
lagafrumvarp

Framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna

þingsályktunartillaga

Húsnæðismál

lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(mjólkurframleiðsla)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

(geymsla áunnins réttar o.fl.)
lagafrumvarp

Vegáætlun 1998-2002

þingsályktunartillaga

Söfnunarkassar

(brottfall laga)
lagafrumvarp

Loftferðir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Söfnunarkassar

(brottfall laga)
lagafrumvarp

Málefni LÍN

umræður utan dagskrár

Almannatryggingar

(lögheimilisskilyrði, slysatrygging sjómanna o.fl.)
lagafrumvarp

Áfengislög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lögreglulög

(eftirlit með meðferð áfengis)
lagafrumvarp

Verslun með áfengi og tóbak

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Staðfesting viðbótarsamninga við Norður-Atlantshafssamninginn

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

(lögheimilisskilyrði, slysatrygging sjómanna o.fl.)
lagafrumvarp

Áfengislög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skipun rannsóknarnefndar um málefni Landsbanka Íslands hf.

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 85 1146,12
Andsvar 78 131,48
Flutningsræða 13 60,05
Grein fyrir atkvæði 40 36,63
Um atkvæðagreiðslu 6 8,35
Um fundarstjórn 1 3,28
Samtals 223 1385,91
23,1 klst.