Ögmundur Jónasson: ræður


Ræður

Umræða um stefnuræðu forsætisráðherra

stefnuræða forsætisráðherra

Fjárlög 1999

lagafrumvarp

Íslenskt táknmál sem móðurmál heyrnarlausra

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

(tannlækningar)
lagafrumvarp

Þjónustugjöld í heilsugæslu

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Aðlögunarsamningur við fangaverði

umræður utan dagskrár

Breyting á stjórnsýslu lögreglustjóraembættisins

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afnám skerðingar bóta til öryrkja vegna tekna maka

fyrirspurn

Flutningur starfa fyrir Íbúðalánasjóð til Sauðárkróks

umræður utan dagskrár

Opinberar eftirlitsreglur

lagafrumvarp

Náttúrufræðistofnun Íslands

(stjórnskipulag o.fl.)
lagafrumvarp

Breyting á stjórnsýslu lögreglustjóraembættisins

athugasemdir um störf þingsins

Breytingar á skipulagi lögreglustjóraembættisins í Reykjavík

umræður utan dagskrár

Stjórnarskipunarlög

(kjördæmaskipan)
lagafrumvarp

Afgreiðsla heilbrigðis- og trygginganefndar á málum um gagnagrunn á heilbrigðissviði

athugasemdir um störf þingsins

Þingmannamál um dreifða gagnagrunna á heilbrigðissviði

um fundarstjórn

Kerfisbreyting í húsnæðismálum og ástandið á leigumarkaði

umræður utan dagskrár

Breyttar áherslur í Evrópumálum

umræður utan dagskrár

Frumvarp um persónuvernd

athugasemdir um störf þingsins

Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Sala hlutabréfa í bönkum

umræður utan dagskrár

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Vegabréf

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1999

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Fjárlög 1999

lagafrumvarp

Framhald umræðu um gagnagrunnsfrumvarpið

athugasemdir um störf þingsins

Beiðni um fundarhlé

um fundarstjórn

Framhald þingstarfa

um fundarstjórn

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Landhelgisgæsla Íslands

(útboð)
lagafrumvarp

Árásir Bandaríkjamanna og Breta á Írak

umræður utan dagskrár

Fjárfestingarbanki atvinnulífsins

(sala hlutafjár)
lagafrumvarp

Útboð á rekstri hjúkrunarheimilis fyrir aldraða

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(veiðileyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 1999

lagafrumvarp

Almannatryggingar

(örorkumat, skerðing lífeyris)
lagafrumvarp

Fjárlög 1999

lagafrumvarp

Landmælingar og kortagerð

(aðsetur Landmælinga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1999

lagafrumvarp

Almannatryggingar

(örorkumat, skerðing lífeyris)
lagafrumvarp

Landmælingar og kortagerð

(aðsetur Landmælinga)
lagafrumvarp

Jólakveðjur

Brottför hersins og yfirtaka Íslendinga á rekstri Keflavíkurflugvallar

þingsályktunartillaga

Fæðingarorlof karla í ríkisþjónustu

fyrirspurn

Skipulags- og byggingarlög

(skipulag miðhálendisins)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(kjördæmaskipan)
lagafrumvarp

Söfnunarkassar

fyrirspurn

Bæklingur ríkisstjórnarinnar um hálendi Íslands

umræður utan dagskrár

Svör við fyrirspurnum

athugasemdir um störf þingsins

Svör við fyrirspurnum

athugasemdir um störf þingsins

Breyting á skipan þingflokka

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Svör við fyrirspurnum

athugasemdir um störf þingsins

Þingsköp Alþingis

(nefndir, ræðutími o.fl.)
lagafrumvarp

Starfsemi Íbúðalánasjóðs og nýtt greiðslumat

umræður utan dagskrár

Stefna í byggðamálum fyrir árin 1999-2001

þingsályktunartillaga

Skaðabótalög

(margfeldisstuðull við bótaútreikning o.fl.)
lagafrumvarp

Brottför hersins og yfirtaka Íslendinga á rekstri Keflavíkurflugvallar

þingsályktunartillaga

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Hvalveiðar

þingsályktunartillaga

Sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur

lagafrumvarp

Almannatryggingar og félagsleg aðstoð

(úrskurðarnefnd o.fl.)
lagafrumvarp

Lánasjóður landbúnaðarins

(aðsetur)
lagafrumvarp

Almannatryggingar og félagsleg aðstoð

(úrskurðarnefnd o.fl.)
lagafrumvarp

Hollustuhættir og mengunarvarnir

(gjaldskrá sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Almannatryggingar og félagsleg aðstoð

(úrskurðarnefnd o.fl.)
lagafrumvarp

Aðbúnaður og kjör öryrkja

beiðni um skýrslu

Yfirlýsing frá Samfylkingunni

athugasemdir um störf þingsins

Stjórnarskipunarlög

(kjördæmaskipan)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 62 737,18
Andsvar 50 89,53
Flutningsræða 11 65,6
Grein fyrir atkvæði 22 22,75
Um fundarstjórn 8 11,57
Um atkvæðagreiðslu 3 3,47
Ber af sér sakir 1 1,12
Samtals 157 931,22
15,5 klst.