Ögmundur Jónasson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Fjárlög 2000

lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(gjöld af bensíni)
lagafrumvarp

Aðgangur að sjúkraskýrslum

umræður utan dagskrár

Skipun nefndar til að endurskoða lög um stjórn fiskveiða

umræður utan dagskrár

Mat á umhverfisáhrifum fyrirhugaðrar Fljótsdalsvirkjunar

þingsályktunartillaga

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnatíma

athugasemdir um störf þingsins

Átökin í Tsjetsjeníu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Dreifð eignaraðild að viðskiptabönkum og öðrum lánastofnunum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Verkaskipting hins opinbera og einkaaðila

þingsályktunartillaga

Réttindi sjúklinga

(vísindasiðanefnd)
lagafrumvarp

Endurskoðun laga um almannatryggingar, skatta og lífeyrissjóði

fyrirspurn

Framboð á leiguhúsnæði

fyrirspurn

Framlagning frv. til lokafjárlaga

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 1997

munnleg skýrsla þingmanns

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 1998

munnleg skýrsla þingmanns

Aðgerðir vegna stríðsátakanna í Kosovo

þingsályktunartillaga

Ný viðhorf um aðild Íslands að Evrópusambandinu

umræður utan dagskrár

Stofnun Snæfellsþjóðgarðs

þingsályktunartillaga

Könnun á læsi fullorðinna

þingsályktunartillaga

Útboð á rekstri grunnskóla í Hafnarfirði

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Málefni innflytjenda á Íslandi

þingsályktunartillaga

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Forgangur kostaðra dagskrárliða Ríkisútvarpsins

fyrirspurn

Fjáraukalög 1999

lagafrumvarp

Staðlar fyrir lögreglubifreiðir

fyrirspurn

Tannvernd barna og unglinga

fyrirspurn

Frumvörp um fjarskiptamál

athugasemdir um störf þingsins

Frumvörp um fjarskiptamál og úrskurður forseta

um fundarstjórn

Aukinn réttur foreldra vegna veikinda barna

þingsályktunartillaga

Happdrætti Háskóla Íslands

(happdrættisvélar)
lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

(aðsetur ríkisstofnana)
lagafrumvarp

Einkavæðing ríkisfyrirtækja og dreifð eignaraðild

umræður utan dagskrár

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Framhald umræðu um Fljótsdalsvirkjun

athugasemdir um störf þingsins

Beiðni um fundarhlé

um fundarstjórn

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Afkoma Flugstöðvar og Fríhafnar á Keflavíkurflugvelli

fyrirspurn

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Gjaldeyrismál

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Málefni aldraðra

(heildarlög)
lagafrumvarp

Útvarpslög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála

lagafrumvarp

Áhafnir íslenskra flutningaskipa, farþegaskipa, farþegabáta og skemmtibáta

(heildarlög)
lagafrumvarp

Brottför hersins og yfirtaka Íslendinga á rekstri Keflavíkurflugvallar

þingsályktunartillaga

Umfjöllun um hagræðingu í heilbrigðiskerfinu í skýrslu OECD

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Byggðastofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Íslenska velferðarkerfið

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 1999

lagafrumvarp

Póst- og fjarskiptastofnun

lagafrumvarp

Fullgilding samnings um framkvæmd, beitingu og þróun Schengen-gerðanna

þingsályktunartillaga

Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi

lagafrumvarp

Framsal Háskóla Íslands á einkaleyfi til peningahappdrættis

fyrirspurn

Söfnun lífsýna

fyrirspurn

Brunavarnir og brunamál

(brunavarnagjald)
lagafrumvarp

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

(fjöldauppsagnir)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

(sala á 15% hlut)
lagafrumvarp

Fjárlög 2000

lagafrumvarp

Þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga

lagafrumvarp

Ráðstöfun erfðafjárskatts

(greiðslur í ríkissjóð 2000)
lagafrumvarp

Brunavarnir og brunamál

(brunavarnagjald)
lagafrumvarp

Fjárlög 2000

lagafrumvarp

Gjaldeyrismál

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Tollalög

(tölvuvædd tollafgreiðsla)
lagafrumvarp

Skattfrelsi norrænna verðlauna

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(persónuafsláttur maka)
lagafrumvarp

Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

(fjöldauppsagnir)
lagafrumvarp

Ættleiðingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skráð trúfélög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(persónuafsláttur maka)
lagafrumvarp

Ættleiðingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fréttaflutningur af kjarnorkuvopnum á Íslandi

umræður utan dagskrár

Fjarskipti

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(ellilífeyrisgreiðslur, samsköttun félaga og ríkisverðbréf)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(aðlögunartími, fornám, samræmd lokapróf o.fl.)
lagafrumvarp

Bann við uppsögnum vegna fjölskylduábyrgðar starfsmanna

lagafrumvarp

Byggðastofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skýrslutaka af börnum við héraðsdómstóla

umræður utan dagskrár

Brunavarnir og brunamál

(brunavarnagjald)
lagafrumvarp

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Gagnrýni formanns iðnn. á skipulagsstjóra ríkisins

athugasemdir um störf þingsins

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Fundur í iðnn. með skipulagsstjóra ríkisins

um fundarstjórn

Athugasemdir um álver á Reyðarfirði í skýrslu norska sendiherrans

athugasemdir um störf þingsins

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Stjórnarráð Íslands

(aðsetur ríkisstofnana)
lagafrumvarp

Jólakveðjur

tilkynningar forseta

Starfsleyfi fyrir gagnagrunni á heilbrigðissviði

umræður utan dagskrár

Tannréttingar barna og unglinga

fyrirspurn

Þjónusta við geðsjúk börn

fyrirspurn

Neyðarmóttaka fyrir geðsjúk börn

fyrirspurn

Lífeyrissjóður sjómanna

(iðgjöld)
lagafrumvarp

Persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðskiptasiðferði og verklagsreglur á fjármálamarkaði

umræður utan dagskrár

Nálgunarbann

fyrirspurn

Leiðbeiningar- og tilkynningarskylda fyrir brotaþola

fyrirspurn

Fæðingarorlof

fyrirspurn

Endurskoðun skattalöggjafarinnar

fyrirspurn

Fjárreiður ríkisins

(laun, risna o.fl.)
lagafrumvarp

Skólagjöld í framhaldsnámi í viðskipta- og hagfræði við Háskóla Íslands

umræður utan dagskrár

Persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Eftirlit með útlendingum

lagafrumvarp

Tekjustofnar í stað söfnunarkassa

þingsályktunartillaga

Atkvæðagreiðsla um skýrslubeiðni

um fundarstjórn

Fátækt á Íslandi

umræður utan dagskrár

Fátækt á Íslandi

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Ráðstafanir ríkisstjórnarinnar í tengslum við kjarasamninga

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Starfsemi og fjárreiður stjórnmálasamtaka

lagafrumvarp

Frestun umræðu

um fundarstjórn

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Málefni Þjóðminjasafnsins

umræður utan dagskrár

Félagsþjónusta sveitarfélaga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlýsing ríkisstjórnarinnar í tengslum við kjarasamninga um hækkun tryggingabóta

umræður utan dagskrár

Mannréttindabrot í Tsjetsjeníu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fullgilding samnings um framkvæmd, beitingu og þróun Schengen-gerðanna

þingsályktunartillaga

Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi

lagafrumvarp

Þátttaka Íslands í Schengen-samstarfinu

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fullgilding samnings um framkvæmd, beitingu og þróun Schengen-gerðanna

þingsályktunartillaga

Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi

lagafrumvarp

Frumvarp um tekjuskatt og eignarskatt

athugasemdir um störf þingsins

Stofnun hlutafélags um Flugstöð Leifs Eiríkssonar

lagafrumvarp

Sparnaður í lyfjakostnaði hins opinbera

umræður utan dagskrár

Stofnun hlutafélags um Flugstöð Leifs Eiríkssonar

lagafrumvarp

Skýrsla um Schengen-samstarfið

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fjármálaeftirlit

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattleysismörk)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(dvalarkostnaður foreldris)
lagafrumvarp

Hvíldarheimili fyrir geðsjúk börn

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

(tannlækningar)
lagafrumvarp

Fjármálaeftirlit

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Viðbrögð við vandamálum sem tengjast spilafíkn

fyrirspurn

Meðferð á psoriasis

fyrirspurn

Lækkun lyfjaútgjalda Tryggingastofnunar ríkisins

fyrirspurn

Vörugjald af ökutækjum

(lækkun gjalda)
lagafrumvarp

Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi

lagafrumvarp

Þátttaka Íslands í Schengen-samstarfinu

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(mötuneyti, rafrænn afsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi

lagafrumvarp

Þátttaka Íslands í Schengen-samstarfinu

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Samábyrgð Íslands á fiskiskipum

lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar

(afsláttur af þungaskatti)
lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum

(metangas- eða rafmagnsbílar)
lagafrumvarp

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

(fjöldauppsagnir)
lagafrumvarp

Varnarsamstarf Íslands og Bandaríkjanna

lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(heildarlög)
lagafrumvarp

Notkun íslenskra veðurhugtaka hjá Veðurstofu Íslands

þingsályktunartillaga

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

(fjöldauppsagnir)
lagafrumvarp

Varnarsamstarf Íslands og Bandaríkjanna

lagafrumvarp

Notkun íslenskra veðurhugtaka hjá Veðurstofu Íslands

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattleysismörk)
lagafrumvarp

Utandagskrárumræða og fjarvera sjávarútvegsráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Yfirlitsskýrsla um alþjóðamál

skýrsla

Stjórn fiskveiða

umræður utan dagskrár

Svör við fyrirspurnum og viðvera ráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Almenn hegningarlög

(vitnavernd, barnaklám o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(gildistími ákvæða um veiðar smábáta)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða)
lagafrumvarp

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(póstþjónusta)
lagafrumvarp

Endurskoðun kosningalaga

þingsályktunartillaga

Uppsagnir eða mismunun í starfi vegna aldurs

þingsályktunartillaga

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða)
lagafrumvarp

Fæðingar- og foreldraorlof

(heildarlög, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Afgreiðsla utanrmn. á þáltill. um endurskoðun viðskiptabanns á Írak

athugasemdir um störf þingsins

Staðfesting ýmissa ákvarðana sameiginlegu EES-nefndarinnar

þingsályktunartillaga

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

(fjöldauppsagnir)
lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um stöðu Íslands í Evrópusamstarfi

skýrsla

Staðfesting ýmissa ákvarðana sameiginlegu EES-nefndarinnar

þingsályktunartillaga

Staðfest samvist

(búsetuskilyrði o.fl.)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða)
lagafrumvarp

Þingstörf fram að sumarhléi

um fundarstjórn

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

(fjöldauppsagnir)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Samábyrgð Íslands á fiskiskipum

lagafrumvarp

Vörugjald

(fjárhæð gjalds af tilteknum vörum)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(mötuneyti, rafrænn afsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Einkaframkvæmd við byggingu og rekstur hjúkrunarheimilis í Sóltúni

umræður utan dagskrár

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

(fjöldauppsagnir)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Samábyrgð Íslands á fiskiskipum

lagafrumvarp

Vörugjald

(fjárhæð gjalds af tilteknum vörum)
lagafrumvarp

Fæðingar- og foreldraorlof

(heildarlög, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(hlutabréf, lífeyrisiðgjöld o.fl.)
lagafrumvarp

Álagning gjalda á vörur

(breyting ýmissa gjalda)
lagafrumvarp

Verkaskipting hins opinbera og einkaaðila

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(hlutabréf, lífeyrisiðgjöld o.fl.)
lagafrumvarp

Álagning gjalda á vörur

(breyting ýmissa gjalda)
lagafrumvarp

Verðbréfaviðskipti og verðbréfasjóðir

(menntunarkröfur, tryggingar, afleiðusamningar o.fl.)
lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárreiður ríkisins

(laun, risna o.fl.)
lagafrumvarp

Persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Brunavarnir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Brunavarnir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(heildarlög)
lagafrumvarp

Notkun íslenskra veðurhugtaka

fyrirspurn

Skipulagsbreytingar hjá Íslandspósti hf.

fyrirspurn

Varnarsamstarf Íslands og Bandaríkjanna

lagafrumvarp

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Varnarsamstarf Íslands og Bandaríkjanna

lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Flugstöð Leifs Eiríkssonar

lagafrumvarp

Lögleiðing ólympískra hnefaleika

lagafrumvarp

Samkeppnislög

(samstarf fyrirtækja, markaðsráðandi staða, samruni o.fl.)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Flugstöð Leifs Eiríkssonar

lagafrumvarp

Skattfrelsi forseta Íslands

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Vegáætlun fyrir árin 2000 - 2004

þingsályktunartillaga

Svör við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Skattfrelsi forseta Íslands

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Kristnihátíðarsjóður

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 201 1357,37
Andsvar 208 303,48
Flutningsræða 31 239,67
Grein fyrir atkvæði 41 36,23
Um fundarstjórn 9 10,9
Um atkvæðagreiðslu 3 3,8
Samtals 493 1951,45
32,5 klst.