Ögmundur Jónasson: ræður


Ræður

Kjör aldraðra og öryrkja

umræður utan dagskrár

Ráðstafanir stjórnvalda í kjölfar jarðskjálfta á Suðurlandi í sumar

umræður utan dagskrár

Aukaþing Alþingis um byggðamál sumarið 2001

þingsályktunartillaga

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Ófriður fyrir botni Miðjarðarhafs

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Dreifð eignaraðild að viðskiptabönkum og öðrum lánastofnunum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Upptaka Tobin-skatts á fjármagnsflutninga milli landa

þingsályktunartillaga

Stefna Íslands í alþjóðasamskiptum

þingsályktunartillaga

Endurskoðun viðskiptabanns á Írak

þingsályktunartillaga

Sameining Búnaðarbanka og Landsbanka

athugasemdir um störf þingsins

Viðvera ráðherra í fyrirspurnatíma

athugasemdir um störf þingsins

Svör frá ráðherrum

um fundarstjórn

Alþjóðleg viðskiptafélög

fyrirspurn

Afnám skattleysissvæða

þingsályktunartillaga

Málefni Ríkisútvarpsins

umræður utan dagskrár

Almannatryggingar

(tekjutenging bóta)
lagafrumvarp

Sameining Landsbanka og Búnaðarbanka

umræður utan dagskrár

Uppsagnir eða mismunun í starfi vegna aldurs

þingsályktunartillaga

Skattlagning söluhagnaðar af hlutabréfum

fyrirspurn

Almannatryggingar

(tekjutenging bóta)
lagafrumvarp

Heildarstefnumótun í málefnum barna og unglinga

þingsályktunartillaga

Iðgjaldahækkanir tryggingafélaganna

beiðni um skýrslu

Kjaramál framhaldsskólakennara

umræður utan dagskrár

Ummæli formanns þingflokks Sjálfstæðisflokksins

athugasemdir um störf þingsins

Flutningur Landskrár fasteigna til Akureyrar

fyrirspurn

Framlagning stjórnarfrumvarpa

athugasemdir um störf þingsins

Fjarskipti

(hljóðritun símtala)
lagafrumvarp

Heilsuvernd í framhaldsskólum

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

(búsetuskilyrði örorkutryggingar)
lagafrumvarp

Bætt staða námsmanna

þingsályktunartillaga

Greiðsluþátttaka sjúklinga í lyfjakostnaði

umræður utan dagskrár

Endurskoðun á fyrirkomulagi rafmagnsöryggismála

þingsályktunartillaga

Fjarskipti

(hljóðritun símtala)
lagafrumvarp

Málefni innflytjenda

fyrirspurn

Tekjustofnar sveitarfélaga

(útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Verkfall framhaldsskólakennara

athugasemdir um störf þingsins

Tekjuskattur og eignarskattur

(barnabætur)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(söluhagnaður hlutabréfa)
lagafrumvarp

Ábyrgðarmenn

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(söluhagnaður hlutabréfa o.fl.)
lagafrumvarp

Félagsþjónusta sveitarfélaga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Málefni innflytjenda

fyrirspurn

Skattafrumvörp ríkisstjórnarinnar

athugasemdir um störf þingsins

Tekjustofnar sveitarfélaga

(útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2000

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 2001

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Eftirlit með útlendingum

(beiðni um hæli)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall)
lagafrumvarp

Samningur um bann við notkun jarðsprengna

lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(fíkniefnabrot)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall)
lagafrumvarp

Einkarekið sjúkrahús

athugasemdir um störf þingsins

Eftirlit með útlendingum

(beiðni um hæli)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í húsnæðismálum

umræður utan dagskrár

Sala Landssímans

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Sameining Landsbanka og Búnaðarbanka

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(barnabætur)
lagafrumvarp

Útlendingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sameining Landsbanka og Búnaðarbanka

umræður utan dagskrár

Fjáröflun til vegagerðar

(þungaskattur)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 2001

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Verðbréfaviðskipti

(útboð og innherjaviðskipti)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 2001

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(söluhagnaður hlutabréfa o.fl.)
lagafrumvarp

Tollalög

(ríkistollstjóri)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(söluhagnaður hlutabréfa o.fl.)
lagafrumvarp

Tollalög

(ríkistollstjóri)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(söluhagnaður hlutabréfa o.fl.)
lagafrumvarp

Afgreiðsla frumvarps um málefni öryrkja

athugasemdir um störf þingsins

Meðferð opinberra mála

(opinber rannsókn)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(tekjutrygging örorkulífeyrisþega)
lagafrumvarp

Vaxtahækkun og staðan í húsnæðismálum láglaunafólks

umræður utan dagskrár

Almannatryggingar

(tekjutrygging örorkulífeyrisþega)
lagafrumvarp

Meðferð viðkvæmra persónuupplýsinga hjá lögreglunni

umræður utan dagskrár

Skaðabótalög

(tímabundið atvinnutjón)
lagafrumvarp

Útboð á kennslu grunnskólabarna

umræður utan dagskrár

Ríkisútvarpið

(framkvæmdasjóður)
lagafrumvarp

Lögleiðing ólympískra hnefaleika

lagafrumvarp

Skýrsla auðlindanefndar

umræður utan dagskrár

Breyting á VII. viðauka við EES-samninginn (starfsmenntun)

þingsályktunartillaga

Staða Íslands í Evrópusamstarfi

umræður utan dagskrár

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

(aðild að stéttarfélagi)
lagafrumvarp

Lagaráð

lagafrumvarp

Notkun úranhúðaðra sprengiodda í loftárásum NATO á Júgóslavíu

fyrirspurn

Samningur milli Evrópubandalagsins og Íslands og Noregs um beiðni um hæli

þingsályktunartillaga

Staða fíkniefnalögreglunnar með tilliti til fjárveitinga

umræður utan dagskrár

Umfjöllun menntmn. um túlkun 53. gr. grunnskólalaga

athugasemdir um störf þingsins

Samvinnufélög (rekstrarumgjörð)

lagafrumvarp

Fjárstuðningur við fjölskyldur langveikra barna

fyrirspurn

Tilraunaskólar og nýjungar í skólastarfi

fyrirspurn

Almannatryggingar

(tekjutrygging ellilífeyrisþega)
lagafrumvarp

Skuldsetning heimila og fyrirtækja

umræður utan dagskrár

Stofnun hlutafélags um Hitaveitu Suðurnesja

lagafrumvarp

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

(sala hlutafjár ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Skýrslutökur af börnum

umræður utan dagskrár

Eigendur virkra eignarhluta í fjármálafyrirtækjum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

fyrirspurn

Stofnun hlutafélags um Hitaveitu Suðurnesja

lagafrumvarp

Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum

(vinnutímareglur EES o.fl.)
lagafrumvarp

Afb

afbrigði um dagskrármál

Frestun á verkfalli fiskimanna

lagafrumvarp

Minnisblað ríkisstjórnarinnar í öryrkjamálinu

athugasemdir um störf þingsins

Einkaframkvæmd í öldrunarþjónustu (Sóltúnsheimilið)

umræður utan dagskrár

Þjóðhagsstofnun

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Grunnskólar

(útboð á skólastarfi)
lagafrumvarp

Útbreiðsla spilafíknar

þingsályktunartillaga

Stéttarfélög og vinnudeilur

(lausir kjarasamningar o.fl.)
lagafrumvarp

Dómstólar

(skipun hæstaréttardómara)
lagafrumvarp

Staðan í vinnudeilum sjómanna og LÍÚ

umræður utan dagskrár

Þingsályktunartillaga um Þjóðhagsstofnun

athugasemdir um störf þingsins

Vextir og verðtrygging

(heildarlög)
lagafrumvarp

Húsaleigubætur

(réttur til bóta o.fl.)
lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Leigubifreiðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ástandið fyrir botni Miðjarðarhafs

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fjarskipti

(hljóðritun símtala)
lagafrumvarp

Frumvarp um almenn hegningarlög

athugasemdir um störf þingsins

Fjarskipti

(hljóðritun símtala)
lagafrumvarp

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Samvinnufélög (rekstrarumgjörð)

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(samvinnufélög)
lagafrumvarp

Rafrænar undirskriftir

lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála

(opinber rannsókn)
lagafrumvarp

Viðvera stjórnarþingmanna

athugasemdir um störf þingsins

Meðferð opinberra mála

(opinber rannsókn)
lagafrumvarp

Fjarskipti

(hljóðritun símtala)
lagafrumvarp

Samningsmál lögreglumanna

athugasemdir um störf þingsins

Almenn hegningarlög

(fíkniefnabrot)
lagafrumvarp

Atvinnuleysisbætur

fyrirspurn

Tilraunaverkefnið "Atvinna með stuðningi"

fyrirspurn

Efnahagsmál og gengisþróun krónunnar

umræður utan dagskrár

Nefndarfundir á þingfundatíma

um fundarstjórn

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

(sala hlutafjár ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Eigendur virkra eignarhluta í fjármálafyrirtækjum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(breyting sparisjóðs í hlutafélag)
lagafrumvarp

Landhelgisgæsla Íslands

(smíði varðskips)
lagafrumvarp

Heildarstefnumótun í málefnum barna og unglinga

þingsályktunartillaga

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

(sala hlutafjár ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Landhelgisgæsla Íslands

(smíði varðskips)
lagafrumvarp

Frumvarp um lög á verkfall sjómanna

athugasemdir um störf þingsins

Vinnubrögð við fundarboðun

um fundarstjórn

Vinnubrögð við fundarboð

athugasemdir um störf þingsins

Kjaramál fiskimanna og fleira

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Frumvarp um kjaramál fiskimanna

athugasemdir um störf þingsins

Kjaramál fiskimanna og fleira

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Viðurkenning á menntun og prófskírteinum

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Beiðni um fundarhlé

um fundarstjórn

Kjaramál fiskimanna og fleira

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Frumvarp um kjaramál fiskimanna

athugasemdir um störf þingsins

Seðlabanki Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

(sala hlutafjár ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

um fundarstjórn

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

(sala hlutafjár ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(hópferðabifreiðar)
lagafrumvarp

Vextir og verðtrygging

(heildarlög)
lagafrumvarp

Opinber innkaup

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

(sala hlutafjár ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Vextir og verðtrygging

(heildarlög)
lagafrumvarp

Opinber innkaup

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Skipan opinberra framkvæmda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tollalög

(grænmetistegundir)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Orkubú Vestfjarða

lagafrumvarp

Orð forseta um Samkeppnisstofnun

athugasemdir um störf þingsins

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Stjórnunar- og eignatengsl í íslensku atvinnulífi

umræður utan dagskrár

Almannatryggingar og félagsleg aðstoð

(grunnlífeyrir, tekjutryggingarauki, frítekjumark o.fl.)
lagafrumvarp

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Þingfrestun

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 168 1411,2
Andsvar 240 377,77
Flutningsræða 26 155,5
Grein fyrir atkvæði 34 35,98
Um fundarstjórn 10 10,83
Um atkvæðagreiðslu 3 2,55
Ber af sér sakir 1 0,2
Samtals 482 1994,03
33,2 klst.