Ögmundur Jónasson: ræður


Ræður

Krafa um dreifða eignaraðild við sölu á hlut ríkisins í ríkisbönkunum

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2003

lagafrumvarp

Einkavæðingarnefnd

þingsályktunartillaga

Staða heilbrigðismála

umræður utan dagskrár

Stéttarfélög og vinnudeilur

(lausir kjarasamningar)
lagafrumvarp

Einkavæðingarnefnd

þingsályktunartillaga

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(stofnfjárhlutir)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra og húsnæðismál

umræður utan dagskrár

Rekstur Ríkisútvarpsins

þingsályktunartillaga

Skattfrelsi lágtekjufólks

þingsályktunartillaga

Lífeyrissjóður sjómanna

(iðgjöld)
lagafrumvarp

Staða löggæslumála frá Höfn til Keflavíkur

umræður utan dagskrár

Afstaða íslenskra stjórnvalda til mögulegra hernaðaraðgerða í Írak

umræður utan dagskrár

Aðgerðir til stuðnings atvinnurekstri

þingsályktunartillaga

Velferðarsamfélagið

þingsályktunartillaga

Viðræður við Alcoa um álver á Reyðarfirði

athugasemdir um störf þingsins

Fjármálafyrirtæki

(heildarlög)
lagafrumvarp

Leyniþjónusta

fyrirspurn

Fangelsismál

fyrirspurn

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 2001

skýrsla ráðherra

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 2001

munnleg skýrsla þingmanns

Verðmætaaukning sjávarfangs

umræður utan dagskrár

Afdrif listaverka í Landsbanka og Búnaðarbanka

umræður utan dagskrár

Uppsagnir eða mismunun í starfi vegna aldurs

þingsályktunartillaga

Póstþjónusta

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(sérstakur tekjuskattur, rekstrartap, vextir o.fl.)
lagafrumvarp

Samþykkt Alþjóðasambands lækna um notkun gagnagrunna á heilbrigðissviði

athugasemdir um störf þingsins

Viðbótarlán Íbúðalánasjóðs

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Vísinda- og tækniráð

lagafrumvarp

Samkomulag við Samtök aldraðra um hækkun bóta o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Lífeyrissjóður sjómanna

(elli- og makalífeyrir)
lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(gjaldaheimildir)
lagafrumvarp

Sparisjóðir og bankaþjónusta

fyrirspurn

Hækkun póstburðargjalda

fyrirspurn

Samkeppnisstaða háskóla

fyrirspurn

Ummæli um evrópskan vinnumarkað

fyrirspurn

Rafmagnseftirlit

fyrirspurn

Fjáraukalög 2002

lagafrumvarp

Fjárlög 2003

lagafrumvarp

Afgreiðsla efh.- og viðskn. á frumvarpi um tekjuskatt og eignarskatt

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 2002

lagafrumvarp

Fjárlög 2003

lagafrumvarp

Staða lágtekjuhópa

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(sérstakur tekjuskattur, rekstrartap, vextir o.fl.)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(heildarlög)
lagafrumvarp

Breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn

(vinnutími)
þingsályktunartillaga

Tryggingagjald

(lækkun gjalds o.fl.)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

(elli- og makalífeyrir)
lagafrumvarp

Póstþjónusta

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(sérstakur tekjuskattur, rekstrartap, vextir o.fl.)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(heildarlög)
lagafrumvarp

Póstþjónusta

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála

fyrirspurn

Samræming réttinda opinberra starfsmanna og félaga innan ASÍ sem vinna hjá ríkinu

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(sérstakur tekjuskattur, rekstrartap, vextir o.fl.)
lagafrumvarp

Staðan í samningaviðræðum um Kárahnjúkavirkjun

umræður utan dagskrár

Lífeyrissjóður sjómanna

(elli- og makalífeyrir)
lagafrumvarp

Póstþjónusta

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Stofnun hlutafélags um Norðurorku

lagafrumvarp

Almannavarnir o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn

(aðild starfsmanna að málum Evrópufélaga)
þingsályktunartillaga

Stofnun hlutafélags um Norðurorku

lagafrumvarp

Horfur í væntanlegum samningaviðræðum EFTA-ríkjanna við Evrópusambandið í tengslum við stækkun sambandsins

umræður utan dagskrár

Stofnun hlutafélags um Norðurorku

lagafrumvarp

Jólakveðjur

Mótvægisaðgerðir vegna stóriðjuframkvæmda á Austurlandi

umræður utan dagskrár

Vísinda- og tækniráð

lagafrumvarp

Vatnsveitur sveitarfélaga

(rekstrarform, arðgreiðslur o.fl.)
lagafrumvarp

Vísinda- og tækniráð

lagafrumvarp

Atvinnuástandið

umræður utan dagskrár

Lýðheilsustöð

lagafrumvarp

Afstaða ríkisstjórnarinnar til hernaðarátaka í Írak

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Launamunur kynjanna hjá hinu opinbera

umræður utan dagskrár

Álverksmiðja í Reyðarfirði

lagafrumvarp

Upplýsingaskylda stjórna hlutafélaga um starfslokasamninga og fleiri sambærilega samninga

umræður utan dagskrár

Álverksmiðja í Reyðarfirði

lagafrumvarp

Raforkulög

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Afgreiðsla forsætisnefndar á beiðni um skýrslu

athugasemdir um störf þingsins

Þjóðaratkvæðagreiðsla um Kárahnjúkavirkjun

athugasemdir um störf þingsins

Hækkun á leyfilegum heildarafla fiskveiðiárið 2002/2003

umræður utan dagskrár

Afgreiðsla forsætisnefndar á beiðni um skýrslu

athugasemdir um störf þingsins

Samgönguáætlun fyrir árin 2003--2006

þingsályktunartillaga

Úrskurður ráðherra um Norðlingaölduveitu

umræður utan dagskrár

Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum

(vinnutímatilskipun, EES-reglur)
lagafrumvarp

Rannsókn á áhrifum háspennulína á mannslíkamann

þingsályktunartillaga

Þjónustugjald á fjölsóttum náttúruverndarsvæðum

þingsályktunartillaga

Skráning skipa

(þurrleiguskráning fiskiskipa)
lagafrumvarp

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

(aðild að stéttarfélagi)
lagafrumvarp

Ákvörðun ríkisstjórnarinnar um opinberar framkvæmdir

umræður utan dagskrár

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

(aðild að stéttarfélagi)
lagafrumvarp

Hernaðaraðgerðir gegn Írak

þingsályktunartillaga

ESA og samningar við Alcoa

athugasemdir um störf þingsins

Skráning skipa

(þurrleiguskráning fiskiskipa)
lagafrumvarp

Framboð á leiguhúsnæði

þingsályktunartillaga

Reynslulausn

þingsályktunartillaga

Milliliðalaust lýðræði

þingsályktunartillaga

Álverksmiðja í Reyðarfirði

lagafrumvarp

ESA og samningar við Alcoa

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Afstaða ríkisstjórnarinnar til Íraksdeilunnar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Álverksmiðja í Reyðarfirði

lagafrumvarp

Þjálfun fjölfatlaðra barna

fyrirspurn

Framkvæmd laga um leikskóla

fyrirspurn

Úttekt Ríkisendurskoðunar á starfsemi Löggildingarstofu

fyrirspurn

Fjáraukalög 2003

(aðgerðir í atvinnu- og byggðamálum)
lagafrumvarp

Skattaskjól Íslendinga í útlöndum

umræður utan dagskrár

Hafnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ársreikningar

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Verðbréfaviðskipti

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Tollalög

(aðaltollhöfn í Kópavogi)
lagafrumvarp

Almannavarnir o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Samgönguáætlun fyrir árin 2003--2014

þingsályktunartillaga

Almannavarnir o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjármögnun sjóðs til að auka verðmæti íslenskra sjávarafurða

þingsályktunartillaga

Þingsályktunartillaga um hernaðaraðgerðir gegn Írak

athugasemdir um störf þingsins

Samskipti Íslendinga og bandarískra hermanna

fyrirspurn

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Raforkulög

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Álbræðsla á Grundartanga

(stækkun, skattlagning)
lagafrumvarp

Áskorun verkalýðsfélaga gegn stríði í Írak

athugasemdir um störf þingsins

Hafnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lyfjalög og læknalög

(lyfjagagnagrunnar)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2003

(aðgerðir í atvinnu- og byggðamálum)
lagafrumvarp

Hafnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Uppsagnir eða mismunun í starfi vegna aldurs

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 125 1050,78
Flutningsræða 27 204,43
Andsvar 115 190,98
Um atkvæðagreiðslu 9 12,43
Grein fyrir atkvæði 10 9,5
Um fundarstjórn 2 1,57
Samtals 288 1469,69
24,5 klst.