Ögmundur Jónasson: ræður


Ræður

Fjárlög 2004

lagafrumvarp

Alþjóðlegt friðargæslulið Sameinuðu þjóðanna til Palestínu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Gjaldfrjáls leikskóli

þingsályktunartillaga

Fjáraukalög 2003

lagafrumvarp

Úthlutunarreglur úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga

umræður utan dagskrár

Sala Landssímans

athugasemdir um störf þingsins

Tryggingagjald

(viðbótarlífeyrissparnaður)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(sérstakur tekjuskattur, viðmiðunarfjárhæðir o.fl.)
lagafrumvarp

Geðheilbrigðisþjónusta við börn og unglinga

umræður utan dagskrár

Fjármálafyrirtæki

(kaup viðskiptabanka á hlutabréfum)
lagafrumvarp

Fæðingar- og foreldraorlof

(orlofslaun)
lagafrumvarp

GATS-samningurinn

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(félagsgjöld til stéttarfélags)
lagafrumvarp

Vextir og verðtrygging

(verðtryggð útlán)
lagafrumvarp

Endurskoðun laga um meðferð opinberra mála

fyrirspurn

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 2002

munnleg skýrsla þingmanns

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 2002

munnleg skýrsla þingmanns

Almenn hegningarlög

(vændi)
lagafrumvarp

Nefnd um endurskoðun laga um heilbrigðisþjónustu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

(meðferð hlutafjár)
lagafrumvarp

Viðbrögð við hækkun lögboðinna iðgjalda tryggingafélaganna

umræður utan dagskrár

Aðgerðir til stuðnings atvinnurekstri

þingsályktunartillaga

Viðbótarsamningar við Norður-Atlantshafssamninginn

þingsályktunartillaga

Tryggingagjald

(viðbótarlífeyrissparnaður)
lagafrumvarp

Beiðni um fund í efnahags- og viðskiptanefnd

um fundarstjórn

Lyfjaverð og fákeppni á lyfjamarkaði

umræður utan dagskrár

Verslun með áfengi og tóbak

(einkaréttur til innflutnings á tóbaki, EES-reglur)
lagafrumvarp

Afgreiðsla fjárlaga

um fundarstjórn

Fjárlög 2004

lagafrumvarp

Tryggingagjald

(viðbótarlífeyrissparnaður)
lagafrumvarp

Happdrætti Háskóla Íslands

(endurnýjað einkaleyfi)
lagafrumvarp

Fjárlög 2004

lagafrumvarp

Tímabundin ráðning starfsmanna

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Starfsmenn í hlutastörfum

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Greiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna fiskvinnslufólks

(tímabundin vinnslustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(aldurstengd örorkuuppbót)
lagafrumvarp

Greiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna fiskvinnslufólks

(tímabundin vinnslustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Beint millilandaflug frá Akureyri

fyrirspurn

Stjórn fiskveiða

(línuívilnun o.fl.)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(aldurstengd örorkuuppbót)
lagafrumvarp

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(sérstakur tekjuskattur, viðmiðunarfjárhæðir o.fl.)
lagafrumvarp

Alþjóðleg viðskiptafélög

(brottfall laga o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(sérstakur tekjuskattur, viðmiðunarfjárhæðir o.fl.)
lagafrumvarp

Tímabundin ráðning starfsmanna

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Greiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna fiskvinnslufólks

(tímabundin vinnslustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(aldurstengd örorkuuppbót)
lagafrumvarp

Málefni Landspítala -- háskólasjúkrahúss

athugasemdir um störf þingsins

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

lagafrumvarp

Tímabundin ráðning starfsmanna

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

lagafrumvarp

Störf þingnefnda

athugasemdir um störf þingsins

Heilbrigðismál, munnleg skýrsla heilbrigðisráðherra

skýrsla ráðherra

Erfðafjárskattur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(EES-reglur, fjárfestingar o.fl.)
lagafrumvarp

Afgreiðsla stjórnarfrumvarps um fjármálafyrirtæki

athugasemdir um störf þingsins

Fjármálafyrirtæki

(stofnfjárhlutur í sparisjóði, stjórn sjálfseignarstofnunar o.fl.)
lagafrumvarp

Aðgerðir gegn fátækt

þingsályktunartillaga

Áform Landsbankans um að kaupa eða sameinast Íslandsbanka

umræður utan dagskrár

Söfnunarkassar

fyrirspurn

Vatnsveitur sveitarfélaga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Úrræði fyrir áfengis- og vímuefnaneytendur

þingsályktunartillaga

Áfengisauglýsingar

fyrirspurn

Málefni Palestínumanna

umræður utan dagskrár

Aðskilnaðarmúrinn í Palestínu

þingsályktunartillaga

Starfsmenn í hlutastörfum

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu

(heildarlög)
lagafrumvarp

Erlendar starfsmannaleigur

þingsályktunartillaga

Almenn hegningarlög

(reynslulausn fanga)
lagafrumvarp

Meðlagsgreiðslur

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Gjaldþrotaskipti o.fl.

(greiðsluaðlögun)
lagafrumvarp

Starfsmenn í hlutastörfum

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Rannsóknir á áhrifum háspennulína á mannslíkamann

þingsályktunartillaga

Fjárhagserfiðleikar dómstólanna og efling sérsveitar lögreglunnar

athugasemdir um störf þingsins

Starfsmenn í hlutastörfum

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Heimahjúkrun á höfuðborgarsvæðinu

umræður utan dagskrár

Breyttar áherslur dómsmálaráðherra í lögreglumálum

umræður utan dagskrár

Evrópska efnahagssvæðið

(ný aðildarríki)
lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(upplýsingaskylda, málshöfðunarheimild)
lagafrumvarp

Lögfræðiaðstoð við efnalítið fólk

þingsályktunartillaga

Stefna ríkisstjórnarinnar varðandi einkavæðingu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Aðgerðir til stuðnings atvinnurekstri

þingsályktunartillaga

Tímasetning ráðstefna á vegum ráðuneyta

athugasemdir um störf þingsins

Þróun atvinnuleysis og kjör atvinnulausra

umræður utan dagskrár

Raforkulög

(flutningur raforku, gjaldskrár o.fl.)
lagafrumvarp

Erfðafjárskattur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afleiðingar hermdarverkanna í Madríd

umræður utan dagskrár

Erfðafjárskattur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Verslun með áfengi og tóbak

(einkaréttur til innflutnings á tóbaki, EES-reglur)
lagafrumvarp

Lífsýnatökur úr starfsfólki

umræður utan dagskrár

Atvinnuleysistryggingar

(hækkun bóta)
lagafrumvarp

Vatnsveitur sveitarfélaga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þjálfun fjölfatlaðra barna

fyrirspurn

Framkvæmd laga um leikskóla

fyrirspurn

Gjaldfrjáls leikskóli

fyrirspurn

Áætlun í jafnréttismálum til fjögurra ára

þingsályktunartillaga

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(metangas og rafmagn)
lagafrumvarp

Innköllun varamanna

um fundarstjórn

Stríðsátökin í Írak

athugasemdir um störf þingsins

Útlendingar

(aðlögunarheimildir stækkunarsamnings ESB og EES o.fl.)
lagafrumvarp

Afgreiðsla mála úr nefndum

um fundarstjórn

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Dagskrá næsta þingfundar

um fundarstjórn

Afgreiðsla fjölmiðlafrumvarps

athugasemdir um störf þingsins

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Afgreiðsla fjölmiðlafrumvarps

athugasemdir um störf þingsins

Afgreiðsla fjölmiðlafrumvarps

um fundarstjórn

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Afgreiðsla fjölmiðlafrumvarps

athugasemdir um störf þingsins

Afgreiðsla fjölmiðlafrumvarps

um fundarstjórn

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

(hækkun bóta)
lagafrumvarp

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(verðsamráð í mjólkuriðnaði)
lagafrumvarp

Framhald umræðu um fjölmiðlafrumvarp

athugasemdir um störf þingsins

Sveitarstjórnarlög

(sameining sveitarfélaga, nefndir, ábyrgðir o.fl.)
lagafrumvarp

Staða mála í Írak

umræður utan dagskrár

Sveitarstjórnarlög

(sameining sveitarfélaga, nefndir, ábyrgðir o.fl.)
lagafrumvarp

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Ráðning landvarða

athugasemdir um störf þingsins

Tekjuskattur og eignarskattur

(dótturfélög sparisjóða, viðmiðunarfjárhæðir o.fl.)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

(íbúðabréf)
lagafrumvarp

Fæðingar- og foreldraorlof og tryggingagjald

(hámarksgreiðslur, fjármögnun o.fl.)
lagafrumvarp

Staðan fyrir botni Miðjarðarhafs og viðbrögð íslensku ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Húsnæðismál

(íbúðabréf)
lagafrumvarp

Fæðingar- og foreldraorlof og tryggingagjald

(hámarksgreiðslur, fjármögnun o.fl.)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(verðsamráð í mjólkuriðnaði)
lagafrumvarp

Olíugjald og kílómetragjald o.fl.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(verðsamráð í mjólkuriðnaði)
lagafrumvarp

Raforkulög

(flutningur raforku, gjaldskrár o.fl.)
lagafrumvarp

Áætlun í jafnréttismálum til fjögurra ára

þingsályktunartillaga

Þingfrestun

Fjölmiðlalög og þjóðaratkvæðagreiðsla

athugasemdir um störf þingsins

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum, brottfall eldri laga o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 128 958,02
Andsvar 118 186,05
Flutningsræða 22 117,47
Um fundarstjórn 11 23,67
Um atkvæðagreiðslu 12 17,43
Grein fyrir atkvæði 8 8,12
Samtals 299 1310,76
21,8 klst.