Ögmundur Jónasson: ræður


Ræður

Fjárlög 2005

lagafrumvarp

Afleiðingar kennaraverkfallsins fyrir þjóðlífið

umræður utan dagskrár

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

(frestun á sölu)
lagafrumvarp

Stéttarfélög og vinnudeilur

(lausir kjarasamningar)
lagafrumvarp

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

(frestun á sölu)
lagafrumvarp

Skipun nýs hæstaréttardómara

umræður utan dagskrár

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

(frestun á sölu)
lagafrumvarp

Túlkun fyrir heyrnarlausa

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(hlutfall fjármagnstekjuskatts)
lagafrumvarp

Staða geðsjúkra og þjónusta við þá

umræður utan dagskrár

Tryggur lágmarkslífeyrir

þingsályktunartillaga

Strandsiglingar

(uppbygging)
þingsályktunartillaga

Íþróttaáætlun

þingsályktunartillaga

Skipan nefndar á vegum fjármálaráðuneytis

athugasemdir um störf þingsins

Rússneskur herskipafloti við Ísland

umræður utan dagskrár

Forræði yfir rammaáætlun um nýtingu vatnsafls og jarðvarma

þingsályktunartillaga

Kaup Landssímans í Skjá einum

umræður utan dagskrár

Áfengisauglýsingar

umræður utan dagskrár

Árásir á íslenska starfsmenn utanríkisþjónustunnar í Kabúl í Afganistan

umræður utan dagskrár

Húsnæðismál

(hámark lánshlutfalls)
lagafrumvarp

Þróun verðbólgu og forsendur kjarasamninga

umræður utan dagskrár

Fæðingar- og foreldraorlof

(orlofslaun)
lagafrumvarp

Skýrsla Samkeppnisstofnunar um verðsamráð olíufélaganna

umræður utan dagskrár

Húsnæðislán bankanna

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Verkfall grunnskólakennara

umræður utan dagskrár

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Kjaramál kennara og skólastjórnenda í grunnskólum

lagafrumvarp

Afleiðingar verkfalls kennara

athugasemdir um störf þingsins

Innrásin í Írak og forsendur fyrir stuðningi íslenskra stjórnvalda

þingsályktunartillaga

Fjáraukalög 2004

lagafrumvarp

Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda

(stjórn, innheimtuþóknun)
lagafrumvarp

Ummæli forsætisráðherra í sjónvarpinu

athugasemdir um störf þingsins

Greiðslur yfir landamæri í evrum

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

(afnám laganna)
lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(gjaldaheimildir)
lagafrumvarp

Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda

(stjórn, innheimtuþóknun)
lagafrumvarp

Greiðslur yfir landamæri í evrum

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(gjaldaheimildir)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Starfskjör launafólks og skyldutrygging lífeyrisréttinda

(ágreiningsmál, samráðsnefndir)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki og vátryggingastarfsemi

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

(afnám laganna)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki og vátryggingastarfsemi

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 2003

munnleg skýrsla þingmanns

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 2003

munnleg skýrsla þingmanns

Upplýsingar um Íraksstríðið

athugasemdir um störf þingsins

Félagsleg undirboð á vinnumarkaði

umræður utan dagskrár

Skýrsla iðnaðarráðherra um framkvæmd raforkulaga

skýrsla ráðherra

Vextir og verðtrygging

(verðtryggð útlán)
lagafrumvarp

Skattskylda orkufyrirtækja

lagafrumvarp

Uppsagnir á Landsbókasafni -- Háskólabókasafni

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Endurskoðun á sölu Símans

þingsályktunartillaga

Geðheilbrigðismál, munnleg skýrsla heilbrigðisráðherra

skýrsla ráðherra

Ummæli forsætisráðherra um stuðning við Íraksstríðið

athugasemdir um störf þingsins

Staða útflutnings- og samkeppnisgreina

umræður utan dagskrár

Fjármálaeftirlitið

þingsályktunartillaga

Rekstur Ríkisútvarpsins

þingsályktunartillaga

Fjármálafyrirtæki

(atkvæðamagn í sparisjóði)
lagafrumvarp

Þjónustutilskipun Evrópusambandsins

fyrirspurn

Kosningarnar í Írak

umræður utan dagskrár

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

(aðild að stéttarfélagi)
lagafrumvarp

Stofnun einkahlutafélags um Orkuveitu Húsavíkur

lagafrumvarp

GATS-samningurinn

þingsályktunartillaga

Samstarf við Rauða kross Íslands um móttöku flóttamannahópa

fyrirspurn

Þróun íbúðaverðs

umræður utan dagskrár

Meðferð Bandaríkjamanna á föngum í Guantanamo

fyrirspurn

Hollvinasamtök Ríkisútvarpsins

fyrirspurn

Stuðningur Íslands við þjálfun írakskra öryggissveita

umræður utan dagskrár

Afnám laga um Tækniháskóla Íslands

lagafrumvarp

Sala Símans og grunnnetið

athugasemdir um störf þingsins

Norræna ráðherranefndin 2004

skýrsla

Afnám laga um Tækniháskóla Íslands

lagafrumvarp

Upplýsingaskylda fjármálastofnana til skattstjóra

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Framtíð Reykjavíkurflugvallar

umræður utan dagskrár

Sala Símans og einkavæðingarnefnd

athugasemdir um störf þingsins

Mælendaskrá í athugasemdum um störf þingsins

um fundarstjórn

Stofnun einkahlutafélags um Orkuveitu Húsavíkur

lagafrumvarp

Samkeppnislög

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins

lagafrumvarp

Ráðning fréttastjóra Ríkisútvarpsins

athugasemdir um störf þingsins

Áfengislög

(auglýsingar)
lagafrumvarp

Framtíðaruppbygging bráðaþjónustu á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja

umræður utan dagskrár

Almannatryggingar

(tannlæknakostnaður aldraðra, öryrkja og barna)
lagafrumvarp

Málefni Ríkisútvarpsins

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(birting skattskrár)
lagafrumvarp

Utandagskrárumræða um viðgerð á varðskipum

athugasemdir um störf þingsins

Utandagskrárumræða um viðgerð á varðskipum

um fundarstjórn

Evrópumál og störf Evrópustefnunefndar

umræður utan dagskrár

Greiðslur almannatrygginga til öryrkja og aldraðra

fyrirspurn

Framhaldsskóli við utanverðan Eyjafjörð

þingsályktunartillaga

Fjárhagsstaða ellilífeyrisþega

umræður utan dagskrár

Sveitarstjórnarlög

(kjördagur, sameining sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Útboðsreglur ríkisins

umræður utan dagskrár

Svör við fyrirspurnum

athugasemdir um störf þingsins

Fundur forseta með formönnum þingflokka -- skuldastaða heimilanna

athugasemdir um störf þingsins

Helgidagafriður

(afgreiðslutími matvöruverslana)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(þingseta ráðherra)
lagafrumvarp

Framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum

(fráveituframkvæmdir einkaaðila)
lagafrumvarp

Helgidagafriður

(afgreiðslutími matvöruverslana)
lagafrumvarp

Niðurstaða fjölmiðlanefndar, munnleg skýrsla menntamálaráðherra

skýrsla ráðherra

Þingmál er snerta Ríkisútvarpið

um fundarstjórn

Ríkisútvarpið sf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sinfóníuhljómsveit Íslands

(niðurfelling greiðsluþátttöku Ríkisútvarpsins)
lagafrumvarp

Afgreiðsla mála fyrir þinghlé

athugasemdir um störf þingsins

Fjárhagsleg og stjórnunarleg tengsl ráðherra

fyrirspurn

Fjárframlög til Mannréttindaskrifstofu Íslands

athugasemdir um störf þingsins

Skattskylda orkufyrirtækja

lagafrumvarp

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Skattskylda orkufyrirtækja

lagafrumvarp

Breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn

(vinnutímatilskipunin)
þingsályktunartillaga

Lífeyrissjóður bænda

(hækkun iðgjalds, aldurstenging réttinda o.fl.)
lagafrumvarp

Tollalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Breyting á ýmsum lögum á orkusviði

(skattskylda orkufyrirtækja, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárframlög til Mannréttindaskrifstofu Íslands

athugasemdir um störf þingsins

Skattskylda orkufyrirtækja

lagafrumvarp

Afgreiðsla mála fyrir þinghlé

athugasemdir um störf þingsins

Skattskylda orkufyrirtækja

lagafrumvarp

Samkeppnislög

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins

lagafrumvarp

Neytendastofa og talsmaður neytenda

lagafrumvarp

Framkvæmd samkeppnisreglna EES-samningsins

þingsályktunartillaga

Almennar stjórnmálaumræður

Frumvarp um afnám fyrningarfrests í kynferðisbrotamálum

athugasemdir um störf þingsins

Samkeppnislög

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Neytendastofa og talsmaður neytenda

lagafrumvarp

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Fjárframlög til stjórnmálastarfsemi

beiðni um skýrslu

Samkeppnislög

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Þingfrestun

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 123 718,93
Flutningsræða 24 324,7
Andsvar 145 239,45
Um atkvæðagreiðslu 14 21,57
Um fundarstjórn 6 10,48
Samtals 312 1315,13
21,9 klst.