Ögmundur Jónasson: ræður


Ræður

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Kjör aldraðra

umræður utan dagskrár

Ríkisútvarpið

(stjórn, afnotagjöld)
lagafrumvarp

Afkomutrygging aldraðra og öryrkja

þingsályktunartillaga

Aðgerðir til að endurheimta efnahagslegan stöðugleika

þingsályktunartillaga

Reykjavíkurflugvöllur

umræður utan dagskrár

Þróun matvælaverðs

umræður utan dagskrár

Stjórnarskipunarlög

(þingseta ráðherra)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(hlutfall fjármagnstekjuskatts)
lagafrumvarp

Starfsmannaleigur

umræður utan dagskrár

Málefni Listdansskóla Íslands

umræður utan dagskrár

Lífeyrisréttindi hjóna

þingsályktunartillaga

Skil á fjármagnstekjuskatti

þingsályktunartillaga

Fjölgun og staða öryrkja

umræður utan dagskrár

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(upplýsingaskylda, málshöfðunarheimild)
lagafrumvarp

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aðbúnaður og aðstæður aldraðra á dvalar- og hjúkrunarheimilum

umræður utan dagskrár

Hreyfanleiki starfsfólks og þjónustu eftir stækkun ESB

umræður utan dagskrár

Skýrsla Ríkisendurskoðunar 2004

munnleg skýrsla þingmanns

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 2004

munnleg skýrsla þingmanns

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aðstoð við fórnarlömb náttúruhamfaranna í Pakistan

athugasemdir um störf þingsins

Samræmd stúdentspróf -- frumvarp um Ríkisútvarpið

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(vanskil á vörslufé)
lagafrumvarp

Verslunaratvinna

(EES-reglur, höfundarréttargjald)
lagafrumvarp

Olíugjald og kílómetragjald o.fl.

(sérstakt kílómetragjald)
lagafrumvarp

Ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Örorka og velferð

umræður utan dagskrár

Starfsmannaleigur

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(undanþágur frá greiðslu fasteignaskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Kjaradómur og kjaranefnd

(ógilding úrskurðar)
lagafrumvarp

Heimild Fjármálaeftirlitsins til að beita dagsektum

athugasemdir um störf þingsins

Kjaradómur og kjaranefnd

(ógilding úrskurðar)
lagafrumvarp

Ríkisútvarpið hf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sinfóníuhljómsveit Íslands

(rekstraraðilar)
lagafrumvarp

Matvælarannsóknir hf.

lagafrumvarp

Fangaflug Bandaríkjastjórnar

athugasemdir um störf þingsins

Breytingar á skattbyrði

umræður utan dagskrár

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Framsaga iðnaðarráðherra fyrir auðlindafrumvarpinu

um fundarstjórn

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

(vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Stóriðjuáform ríkisstjórnarinnar og loftslagsmál

umræður utan dagskrár

Stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins

lagafrumvarp

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

(vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Útreikningar fjármálaráðuneytis í skattamálum -- Fríhöfnin

athugasemdir um störf þingsins

Skattalegt umhverfi íslenskra kaupskipaútgerða

umræður utan dagskrár

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

(vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Íslensk leyniþjónusta

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Hlutafélög

(opinber hlutafélög)
lagafrumvarp

Útvarpslög o.fl.

(stofnun hlutafélags, útvarpsgjald o.fl.)
lagafrumvarp

Áfengislög

(áfengisauglýsingar)
lagafrumvarp

Íbúðalánasjóður

umræður utan dagskrár

Erlendar fjárfestingar í sjávarútvegi

athugasemdir um störf þingsins

Stóriðjustefna ríkisstjórnarinnar og afleiðingar hennar

umræður utan dagskrár

Arðsemi Kárahnjúkavirkjunar

athugasemdir um störf þingsins

Upplýsingar Landsvirkjunar um arðsemi

um fundarstjórn

Tæki stjórnvalda til að stuðla að lækkun matvælaverðs á Íslandi

umræður utan dagskrár

Lögreglulög og framkvæmdarvald ríkisins í héraði

(skipulag löggæslunnar, greiningardeildir)
lagafrumvarp

Áfengisauglýsingar í útvarpi

fyrirspurn

Aðbúnaður aldraðra sem bíða eftir útskrift á LSH

umræður utan dagskrár

Raforkumálefni

skýrsla

Stjórnarskipunarlög

(samráð við Alþingi um stuðning við stríð)
lagafrumvarp

Hræringar í fjármála- og efnahagslífinu

athugasemdir um störf þingsins

Starfskjör launafólks og skyldutrygging lífeyrisréttinda

(erlendir starfsmenn)
lagafrumvarp

Heimildir lögreglu til að leita uppi barnaníðinga

umræður utan dagskrár

Stóriðjustefna ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Tekjustofnar sveitarfélaga

(hámark útsvarsheimildar)
lagafrumvarp

Réttur verkafólks til uppsagnarfrests frá störfum

(rökstuðningur og miskabætur)
lagafrumvarp

Vextir og verðtrygging

(verðtryggð útlán)
lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

(fyrirspurnir til forseta)
lagafrumvarp

Áfengislög

(auglýsingar)
lagafrumvarp

Hlutafélög

(EES-reglur, upplýsingaákvæði)
lagafrumvarp

Strandsiglingar

(uppbygging)
þingsályktunartillaga

Greiðslur til foreldra langveikra barna

lagafrumvarp

Yfirlýsing Alcan um lokun álversins í Straumsvík

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Greiðslur til foreldra langveikra barna

lagafrumvarp

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Boðun þingfundar

athugasemdir um störf þingsins

Framtíð Listdansskóla Íslands

athugasemdir um störf þingsins

Norræna ráðherranefndin 2005

skýrsla

Norrænt samstarf 2005

skýrsla

Vestnorræna ráðið 2005

skýrsla

Norðurskautsmál 2005

skýrsla

Fríverslunarsamtök Evrópu 2005

skýrsla

NATO-þingið 2005

skýrsla

Frumvarp um vatnatilskipun ESB

um fundarstjórn

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Breytingar í nýjum vatnalögum

athugasemdir um störf þingsins

Framhald umræðu um frumvarp til vatnalaga

um fundarstjórn

Þingmenn bera af sér sakir

um fundarstjórn

Fundur iðnaðarnefndar um vatnalögin

um fundarstjórn

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Íbúðalánasjóður

athugasemdir um störf þingsins

Bréf frá formanni UMFÍ

um fundarstjórn

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Dómur í Baugsmálinu

athugasemdir um störf þingsins

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Munnleg skýrsla utanríkisráðherra um varnarviðræður Íslands og Bandaríkjanna

skýrsla ráðherra

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þverpólitísk aðkoma að öryggismálum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Staða efnahagsmála

umræður utan dagskrár

Forgangsröð í heilbrigðiskerfinu

umræður utan dagskrár

Stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins

lagafrumvarp

Álit Samkeppniseftirlits um taxta leigubifreiða

athugasemdir um störf þingsins

Stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins

lagafrumvarp

Greiðslur til foreldra langveikra barna

lagafrumvarp

Yfirtaka Íslendinga á rekstri Keflavíkurflugvallar

þingsályktunartillaga

Ríkisútvarpið hf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samráð við utanríkismálanefnd um varnarmál

athugasemdir um störf þingsins

Skattlagning styrkja úr sjúkra- og styrktarsjóðum

fyrirspurn

Útreikningur bóta hjá Tryggingastofnun ríkisins

umræður utan dagskrár

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Staðan í hjúkrunarmálum

athugasemdir um störf þingsins

Kjararáð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tóbaksvarnalög -- eftirlaunafrumvarp -- starfsáætlun þingsins

athugasemdir um störf þingsins

Starfsáætlun þingsins

um fundarstjórn

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Mannekla á Landspítala -- háskólasjúkrahúsi

umræður utan dagskrár

Ríkisútvarpið hf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES og atvinnuréttindi útlendinga

(ríkisborgarar nýrra aðildarríkja)
lagafrumvarp

Ástandið í Palestínu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Ríkisútvarpið hf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sinfóníuhljómsveit Íslands

(rekstraraðilar)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um flugleiðsöguþjónustu og flugvallarekstur Flugmálastjórnar Íslands

lagafrumvarp

Íslenska friðargæslan

(heildarlög)
lagafrumvarp

Frumvörp um Ríkisútvarpið og fjölmiðla

athugasemdir um störf þingsins

Nefndadagar

um fundarstjórn

Atvinnuleysistryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sjúkraliðar

fyrirspurn

Hjúkrunarheimili og öldrunarþjónusta

fyrirspurn

Atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES og atvinnuréttindi útlendinga

(ríkisborgarar nýrra aðildarríkja)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(gengishagnaður)
lagafrumvarp

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Stofnun hlutafélags um Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins

lagafrumvarp

Beiðni um utandagskrárumræðu

athugasemdir um störf þingsins

Störf iðnaðarnefndar

athugasemdir um störf þingsins

Störf iðnaðarnefndar, þinghaldið fram undan o.fl.

um fundarstjórn

Viðbrögð í kjölfar upplýsinga um símhleranir

athugasemdir um störf þingsins

Aukatekjur ríkissjóðs

(nýjar gjaldtökuheimildir)
lagafrumvarp

Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

(ESB-reglur)
lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(nýjar gjaldtökuheimildir)
lagafrumvarp

Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

(ESB-reglur)
lagafrumvarp

Lögreglulög og framkvæmdarvald ríkisins í héraði

(skipulag löggæslunnar, greiningardeildir)
lagafrumvarp

Tóbaksvarnir

(reykingabann)
lagafrumvarp

Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

(ESB-reglur)
lagafrumvarp

Lögreglulög og framkvæmdarvald ríkisins í héraði

(skipulag löggæslunnar, greiningardeildir)
lagafrumvarp

Kjararáð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hlutafélög

(opinber hlutafélög)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Landhelgisgæsla Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hlutafélög

(opinber hlutafélög)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Landmælingar og grunnkortagerð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Matvælarannsóknir hf.

lagafrumvarp

Landhelgisgæsla Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Mælingar, mæligrunnar og vigtarmenn

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um flugleiðsöguþjónustu og flugvallarekstur Flugmálastjórnar Íslands

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 162 1688,42
Andsvar 140 243,03
Flutningsræða 25 143,02
Um atkvæðagreiðslu 21 37,92
Um fundarstjórn 17 29,23
Grein fyrir atkvæði 7 7,47
Samtals 372 2149,09
35,8 klst.