Ögmundur Jónasson: ræður


Ræður

Varnarmál, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Réttur nefndar til aðgangs að opinberum gögnum um öryggismál

lagafrumvarp

Vaxandi ójöfnuður á Íslandi

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2007

lagafrumvarp

Einkavæðing í heilbrigðiskerfinu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Möguleg leyniþjónustustarfsemi á vegum stjórnvalda

umræður utan dagskrár

Alþjóðlegi geðheilbrigðisdagurinn

athugasemdir um störf þingsins

Álit Samkeppniseftirlitsins um búvörulögin

athugasemdir um störf þingsins

Skerðing lífeyrissjóða á lífeyrisgreiðslum til öryrkja

umræður utan dagskrár

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Rannsóknir á meintum hlerunum

um fundarstjórn

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þjónusta við heilabilaða

umræður utan dagskrár

Sinfóníuhljómsveit Íslands

(rekstraraðilar)
lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(upplýsingaskylda, málshöfðunarréttur)
lagafrumvarp

Iðnaðarmálagjald

lagafrumvarp

Ríkisútvarpið

(stjórn, afnotagjöld)
lagafrumvarp

Landsvirkjun

(eignarhald og fyrirsvar)
lagafrumvarp

Breyting á lögum á orkusviði

(eignarhlutir ríkisins í Hitaveitu Suðurnesja, Orkubúi Vestfjarða og Rarik)
lagafrumvarp

Búseta í iðnaðarhúsnæði

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 2007

lagafrumvarp

Tekjuskattur

(vaxtabætur)
lagafrumvarp

Skattlagning lífeyrisgreiðslna

þingsályktunartillaga

Ummæli formanns Framsóknarflokksins um stuðning við innrásina í Írak

athugasemdir um störf þingsins

Afgreiðsla mála fyrir jólahlé

um fundarstjórn

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf.

(tímasetningar á tilteknum ráðstöfunum)
lagafrumvarp

Fjárlög 2007

lagafrumvarp

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sinfóníuhljómsveit Íslands

(rekstraraðilar)
lagafrumvarp

Upplýsingar og samráð í fyrirtækjum

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga

(EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Lögheimili og skipulags- og byggingarlög

(óheimil skráning lögheimilis í frístundabyggð)
lagafrumvarp

Fæðingar- og foreldraorlof

(aðgreining umönnunargreiðslna og fæðingarorlofsgreiðslna)
lagafrumvarp

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Upplýsingar og samráð í fyrirtækjum

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga

(EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Fæðingar- og foreldraorlof

(aðgreining umönnunargreiðslna og fæðingarorlofsgreiðslna)
lagafrumvarp

Búnaðarfræðsla

(Háskólinn á Hólum)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóðir

(lágmarksiðgjald og breytingar á samþykktum sjóða)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(skuldabréfaeign lífeyrissjóða)
lagafrumvarp

Landsvirkjun

(eignarhald og fyrirsvar)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóðir

(lágmarksiðgjald og breytingar á samþykktum sjóða)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur

(lækkun tekjuskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Vörugjald og virðisaukaskattur

(lækkun matarskatts)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur

(lækkun tekjuskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Vörugjald og virðisaukaskattur

(lækkun matarskatts)
lagafrumvarp

Tryggingagjald

(lækkun gjalds og jöfnun örorkubyrði lífeyrissjóða)
lagafrumvarp

Vörugjald og virðisaukaskattur

(lækkun matarskatts)
lagafrumvarp

Þingfrestun

Gögn um samskipti menntamálaráðuneytis og ESA

athugasemdir um störf þingsins

Gögn um samskipti menntamálaráðuneytis og ESA

um fundarstjórn

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ummæli útvarpsstjóra

athugasemdir um störf þingsins

Þinghaldið næstu daga

um fundarstjórn

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Svör við fyrirspurnum, þingstörfin fram undan o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Beiðni um utandagskrárumræðu o.fl.

um fundarstjórn

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ummæli forseta í hádegisfréttum

um fundarstjórn

Málefni Byrgisins, þingstörfin fram undan o.fl.

um fundarstjórn

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhald umræðu um RÚV

athugasemdir um störf þingsins

Framhald umræðu um RÚV

um fundarstjórn

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Svar við fyrirspurn um fjárhagsstöðu RÚV

athugasemdir um störf þingsins

Afgreiðsla frumvarps um RÚV

um fundarstjórn

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Auglýsingar um fjárhættuspil

umræður utan dagskrár

Stefnumótun um aðlögun innflytjenda -- fyrirspurn um símhleranir

athugasemdir um störf þingsins

Umræða um málefni útlendinga

um fundarstjórn

Heildarstefnumótun í málefnum útlendinga og innflytjenda

þingsályktunartillaga

Færanleg sjúkrastöð í Palestínu

þingsályktunartillaga

Fyrirspurnir til ráðherra

um fundarstjórn

Leynisamningar með varnarsamningnum 1951

umræður utan dagskrár

Skyldur erlendra fyrirtækja og starfskjör starfsmanna þeirra

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þjóðfáni Íslendinga í þingsal Alþingis

þingsályktunartillaga

Áfengislög

(auglýsingar)
lagafrumvarp

Málefni Byrgisins

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla um aðgang að opinberum gögnum um öryggismál Íslands 1945--1991

umræður utan dagskrár

Rannsókn á bankakostnaði og samkeppnishindrunum

umræður utan dagskrár

Samgönguáætlun fyrir árin 2007--2018

þingsályktunartillaga

Samgönguáætlun fyrir árin 2007--2010

þingsályktunartillaga

Málefni aldraðra

(greiðslur fjármagnstekjuhafa í Framkvæmdasjóð aldraðra)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Orkubú Vestfjarða og Rafmagnsveitur ríkisins

(eignarhlutur ríkisins til Landsvirkjunar)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(hlutfall fjármagnstekjuskatts)
lagafrumvarp

Áhrif rafsegulsviðs farsíma og rafsegulbylgna á mannslíkamann

þingsályktunartillaga

Þróun kaupmáttar hjá almenningi

umræður utan dagskrár

Endurmat á stöðu mála í Írak

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla Hagstofunnar um lágtekjumörk og tekjudreifingu 2003--2004

umræður utan dagskrár

Þjóðskjalasafn Íslands

(öryggismálasafn)
lagafrumvarp

Þinghaldið fram undan

um fundarstjórn

Virðisaukaskattur

(afreikningshlutföll og uppgjörstímabil)
lagafrumvarp

Íslenska táknmálið

(heildarlög)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(afreikningshlutföll og uppgjörstímabil)
lagafrumvarp

Heilbrigðismál á Austurlandi

umræður utan dagskrár

Yfirlýsing gegn stuðningi við innrásina í Írak

þingsályktunartillaga

Breyting á IV. viðauka við EES-samninginn

(raforkuviðskipti)
þingsályktunartillaga

Réttarstaða liðsafla aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins o.fl.

lagafrumvarp

Skattlagning kaupskipaútgerðar

(tonnaskattur og ríkisaðstoð)
lagafrumvarp

Skipan nefndar til að kanna starfsemi vist- og meðferðarheimila fyrir börn

lagafrumvarp

Frumvarp til stjórnarskipunarlaga

athugasemdir um störf þingsins

Mælendaskrá í athugasemdum

um fundarstjórn

Samkomulag við Færeyjar og Grænland um skipti á ræðismönnum

þingsályktunartillaga

Skyldur erlendra fyrirtækja og starfskjör starfsmanna þeirra

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stuðningur við innrásina í Írak

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Stjórnarskipunarlög

(þjóðareign á náttúruauðlindum)
lagafrumvarp

Afstaða VG til virkjunar í neðri hluta Þjórsár -- stækkun álversins í Straumsvík

athugasemdir um störf þingsins

Almennar stjórnmálaumræður

Þingstörfin fram undan

um fundarstjórn

Opinber innkaup

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Frumvarp til stjórnarskipunarlaga

athugasemdir um störf þingsins

Staða fjármálastofnana

athugasemdir um störf þingsins

Almenn hegningarlög

(aukin refsivernd lögreglu)
lagafrumvarp

Starfstengdir eftirlaunasjóðir

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisins

(ríkisstarfsmenn hjá alþjóðlegum stofnunum)
lagafrumvarp

Opinber innkaup

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Íslensk alþjóðleg skipaskrá

(heildarlög)
lagafrumvarp

Svar við fyrirspurn -- frumvarp um vátryggingarsamninga

athugasemdir um störf þingsins

Heilbrigðisþjónusta

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vegalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 111 1011,07
Andsvar 97 152,53
Flutningsræða 15 52,9
Um fundarstjórn 12 27,52
Um atkvæðagreiðslu 16 26,43
Grein fyrir atkvæði 10 11,17
Ber af sér sakir 1 1,33
Samtals 262 1282,95
21,4 klst.