Ögmundur Jónasson: ræður


Ræður

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Einkavæðing orkufyrirtækja

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Markaðsvæðing samfélagsþjónustu

þingsályktunartillaga

Staðan í sjávarútvegi, kjör sjómanna og fiskvinnslufólks

umræður utan dagskrár

Lánasýsla ríkisins

(afnám stofnunarinnar og flutningur verkefna til Seðlabanka Íslands)
lagafrumvarp

Vatnalög

(frestun gildistöku laganna)
lagafrumvarp

Brottfall vatnalaga

lagafrumvarp

Sala áfengis og tóbaks

(sala léttvíns og bjórs)
lagafrumvarp

Afgreiðsla iðnaðarnefndar á frumvörpum til vatnalaga

athugasemdir um störf þingsins

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(álagningarstofn eftirlitsgjalds)
lagafrumvarp

Samstarf við Norðmenn og Dani á sviði öryggismála

fyrirspurn

Eignarhlutur ríkisins í Landsvirkjun

athugasemdir um störf þingsins

Raforkulög

(neyðarsamstarf og fjárhæð eftirlitsgjalds)
lagafrumvarp

Ræðufjöldi í umræðum

um fundarstjórn

Tilfærsla verkefna innan Stjórnarráðs Íslands

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Sala áfengis og tóbaks

(sala léttvíns og bjórs)
lagafrumvarp

Afstaða heilbrigðisráðherra til áfengisfrumvarpsins

athugasemdir um störf þingsins

Iðnaðarmálagjald

(brottfall laganna)
lagafrumvarp

Samningur um framleiðslu dagskrárefnis fyrir RÚV

umræður utan dagskrár

2. umr. fjárlaga og afgreiðsla fjárlaganefndar

um fundarstjórn

Breytingar á þingsköpum

athugasemdir um störf þingsins

2. umr. fjárlaga

um fundarstjórn

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Erindi frá VG til ríkisendurskoðanda

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Breytingar á þingsköpum

um fundarstjórn

Þingsköp Alþingis

(starfstími Alþingis, eftirlitshlutverk, ræðutími o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuhlið fjárlagafrumvarpsins

um fundarstjórn

Ráðstöfun á söluandvirði Landssímans hf.

(frestun framkvæmda)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(hækkun viðmiðunarfjárhæða, greiðsla barnabóta o.fl.)
lagafrumvarp

Íslensk alþjóðleg skipaskrá

(frestun gildistöku laganna)
lagafrumvarp

Samgöngur til Eyja -- sala eigna á Keflavíkurflugvelli

athugasemdir um störf þingsins

Sala eigna á Keflavíkurflugvelli

um fundarstjórn

Fátækt barna á Íslandi

fyrirspurn

Aðgerðir til að bæta kjör aldraðra og öryrkja

athugasemdir um störf þingsins

Þingsköp Alþingis

(starfstími Alþingis, eftirlitshlutverk, ræðutími o.fl.)
lagafrumvarp

Leikskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárframlög til heilbrigðisþjónustu

athugasemdir um störf þingsins

Almannatryggingar o.fl.

(verkaskipting ráðuneyta, kaup á heilbrigðisþjónustu)
lagafrumvarp

Tilfærsla verkefna innan Stjórnarráðs Íslands

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(lagatilvísanir og fjárhæð gjalds fyrir vegabréfaþjónustu)
lagafrumvarp

Greiðslur til foreldra langveikra og alvarlega fatlaðra barna

(tekjutengdar greiðslur, foreldrar utan vinnumarkaðar)
lagafrumvarp

Kjararáð

(úrskurðarvald ráðsins)
lagafrumvarp

Almannatryggingar o.fl.

(verkaskipting ráðuneyta, kaup á heilbrigðisþjónustu)
lagafrumvarp

Kjararáð

(úrskurðarvald ráðsins)
lagafrumvarp

Greiðslur til foreldra langveikra og alvarlega fatlaðra barna

(tekjutengdar greiðslur, foreldrar utan vinnumarkaðar)
lagafrumvarp

Staða þjóðkirkju, kristni og kristinfræðslu

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Afgreiðsla allsherjarnefndar á þingskapafrumvarpinu

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

um fundarstjórn

Kjararáð

(úrskurðarvald ráðsins)
lagafrumvarp

Greiðslur til foreldra langveikra og alvarlega fatlaðra barna

(tekjutengdar greiðslur, foreldrar utan vinnumarkaðar)
lagafrumvarp

Frestun þingfundar

um fundarstjórn

Þingsköp Alþingis

(starfstími Alþingis, eftirlitshlutverk, ræðutími o.fl.)
lagafrumvarp

Almannatryggingar o.fl.

(verkaskipting ráðuneyta, kaup á heilbrigðisþjónustu)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(hækkun viðmiðunarfjárhæða, greiðsla barnabóta o.fl.)
lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

(starfstími Alþingis, eftirlitshlutverk, ræðutími o.fl.)
lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Staða og horfur í efnahagsmálum

umræður utan dagskrár

Varnarmálalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Mannréttindabrot og fangabúðir í Guantanamo

þingsályktunartillaga

Ástandið á Gaza-svæðinu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Framboð Íslands til öryggisráðsins

umræður utan dagskrár

Áfengislög

(auglýsingar)
lagafrumvarp

Íbúðalánasjóður -- stefna NATO í kjarnorkumálum

störf þingsins

Skattskylda framlaga úr styrktar- og sjúkrasjóðum

fyrirspurn

Uppsagnir í fiskvinnslu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stjórn fiskveiða

(brottfall laganna og ný heildarlög)
lagafrumvarp

Ísland á innri markaði Evrópu

skýrsla

Almannatryggingar

(tannlækningar barna og ellilífeyrisþega)
lagafrumvarp

Þjónustu- og endurhæfingarstöð sjónskertra

(leiðsöguhundar)
lagafrumvarp

Einkarekstur og útvistun á starfsemi Landspítala

umræður utan dagskrár

Frístundabyggð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlýsing ráðherra

um fundarstjórn

Almannatryggingar og málefni aldraðra

(bætt kjör aldraðra og öryrkja)
lagafrumvarp

Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður

(aðstoðarmenn alþingismanna)
lagafrumvarp

Raforkumálefni

skýrsla

Íbúðalán

störf þingsins

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Heimkvaðning friðargæsluliða frá Afganistan

þingsályktunartillaga

Breyting á lögum á auðlinda- og orkusviði

(opinbert eignarhald auðlinda, fyrirtækjaaðskilnaður)
lagafrumvarp

Innrás Ísraelsmanna á Gaza

óundirbúinn fyrirspurnatími

Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður

(aðstoðarmenn alþingismanna)
lagafrumvarp

Eftirlaunafrumvarp -- aðstoð við fatlaða -- svar við fyrirspurn

störf þingsins

Einkavæðing Iðnskólans í Reykjavík

umræður utan dagskrár

Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður

(aðstoðarmenn alþingismanna)
lagafrumvarp

Skipting fjárveitinga til heilbrigðisþjónustu

fyrirspurn

Utandagskrárumræða um heilbrigðismál -- kostnaður við Kárahnjúka -- störf án staðsetningar

störf þingsins

Almannatryggingar og málefni aldraðra

(bætt kjör aldraðra og öryrkja)
lagafrumvarp

Stofnun opinbers hlutafélags um rekstur Keflavíkurflugvallar o.fl.

lagafrumvarp

Ástandið í efnahagsmálum

umræður utan dagskrár

Löggæsla á Suðurnesjum og á höfuðborgarsvæðinu -- kjör elli- og örorkulífeyrisþega

störf þingsins

Tekjuskattur

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Útvistun á heilbrigðisþjónustu Landspítala

umræður utan dagskrár

Ráðstafanir í efnahagsmálum

lagafrumvarp

Ferðamáti ríkisstjórnarinnar í einkaþotum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tekjuskattur

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og skattlagning kaupskipaútgerðar

(aðgerðir í tengslum við kjarasamninga)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(verðbréfalán, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Stimpilgjald

(undanþágur frá gjaldi)
lagafrumvarp

Skýrsla OECD um heilbrigðismál

umræður utan dagskrár

Ríkisendurskoðun

(Alþingi kjósi ríkisendurskoðanda)
lagafrumvarp

Stefnumörkun í málefnum kvenfanga

þingsályktunartillaga

Framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda

þingsályktunartillaga

Viðauki við fjögurra ára samgönguáætlun 2007--2010

(flýting framkvæmda)
þingsályktunartillaga

Breytingar á starfsemi Landspítalans

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fæðingar- og foreldraorlof

(viðmiðunartímabil launa o.fl.)
lagafrumvarp

Stefna ríkisstjórnarinnar í heilbrigðismálum

umræður utan dagskrár

Fæðingar- og foreldraorlof

(viðmiðunartímabil launa o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Frumvarp um eftirlaun

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tekjuskattur

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Sjúkratryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Frumvarp um sjúkratryggingar

um fundarstjórn

Sjúkratryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Grunnskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá og tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Afbrigði um lengd þingfundar

um fundarstjórn

Tilkynning um dagskrá og tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Grunnskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Breyting á lögum á auðlinda- og orkusviði

(opinbert eignarhald auðlinda, fyrirtækjaaðskilnaður)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Tekjuskattur og skattlagning kaupskipaútgerðar

(aðgerðir í tengslum við kjarasamninga)
lagafrumvarp

Stimpilgjald

(undanþágur frá gjaldi)
lagafrumvarp

Símhleranir á árunum 1949 til 1968

umræður utan dagskrár

Yfirlýsing frá forsætisráðherra

tilkynningar forseta

Atvinnuréttindi útlendinga o.fl.

(tegundir atvinnuleyfa, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Frístundabyggð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Heimild ríkissjóðs Íslands til sérstakrar lántöku á árinu 2008

lagafrumvarp

Mannréttindabrot og fangabúðir í Guantanamo

þingsályktunartillaga

Þingfrestun

Skýrsla forsætisráðherra um efnahagsmál

skýrsla ráðherra

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sjúkratryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 135 873,35
Andsvar 148 262,18
Flutningsræða 17 102,72
Grein fyrir atkvæði 20 22,25
Um fundarstjórn 17 21,2
Um atkvæðagreiðslu 11 13,38
Samtals 348 1295,08
21,6 klst.