Ögmundur Jónasson: ræður


Ræður

Efnahagsmál og umræða um fjárlög 2009

um fundarstjórn

Fjárlög 2009

lagafrumvarp

Umræða um stöðu mála á fjármálamarkaði

um fundarstjórn

Fjármálafyrirtæki

(kaup viðskiptabanka á hlutabréfum)
lagafrumvarp

Vatnalög

(frestun gildistöku laganna)
lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um efnahagsmál og aðkomu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins

skýrsla ráðherra

Samkeppnisstaða fyrirtækja í eigu ríkis og sveitarfélaga

þingsályktunartillaga

Samstarf um nýtt lagaumhverfi fyrir fjármálakerfið

óundirbúinn fyrirspurnatími

Áfengislög

(auglýsingar)
lagafrumvarp

Fjárreiður ríkisins

(brottfall heimildar til greiðslu án heimildar í fjárlögum)
lagafrumvarp

Afkoma heimilanna

umræður utan dagskrár

Húsnæðismál

(lengri lánstími skuldbreytingarlána vegna greiðsluerfiðleika)
lagafrumvarp

Strandsiglingar

(uppbygging)
þingsályktunartillaga

Kæra bankanna á hendur Íbúðalánasjóði

fyrirspurn

Íbúðalánasjóður

fyrirspurn

Atvinnuleysistryggingar og Ábyrgðasjóður launa

(hærri bætur vegna minnkaðs starfshlutfalls)
lagafrumvarp

3. umr. um fjármálafyrirtæki

um fundarstjórn

3. umr. um fjármálafyrirtæki

um fundarstjórn

Einkavæðing í heilbrigðisþjónustu

störf þingsins

Fjárhagsleg fyrirgreiðsla hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum

þingsályktunartillaga

Vantraust á ríkisstjórnina, þingrof og nýjar kosningar

vantraust

Efling gjaldeyrissjóðsins

umræður utan dagskrár

Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008

(rannsóknarnefnd á vegum Alþingis)
lagafrumvarp

Samningar um ábyrgð ríkissjóðs vegna innstæðna í útibúum íslenskra viðskiptabanka á EES-svæðinu

þingsályktunartillaga

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnatíma

um fundarstjórn

Húsnæðismál

(lengri lánstími skuldbreytingarlána vegna greiðsluerfiðleika)
lagafrumvarp

Frumvarp um eftirlaun

störf þingsins

Fjárhagsleg fyrirgreiðsla hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum

þingsályktunartillaga

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara, o.fl.

(eftirlaunaréttur og skerðing launa)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(greiðsla séreignarsparnaðar, fjárfestingarstefna, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Tollalög

(landið eitt tollumdæmi)
lagafrumvarp

Sjúkratryggingastofnun

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjárlög 2009

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Frjáls atvinnu- og búseturéttur launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisins o.fl.

(framlenging aðlögunartíma)
lagafrumvarp

Kjararáð

(launalækkun alþingismanna og ráðherra)
lagafrumvarp

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

(réttindaávinnsla o.fl.)
lagafrumvarp

Lengd þingfundar

um fundarstjórn

Lífeyrisréttindi þingmanna og ráðherra -- endurskoðun laga um stjórn fiskveiða o.fl.

störf þingsins

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Kjararáð

(launalækkun alþingismanna og ráðherra)
lagafrumvarp

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

(réttindaávinnsla o.fl.)
lagafrumvarp

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Krafa um kosningar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Starfsemi St. Jósefsspítala

óundirbúinn fyrirspurnatími

Greiðsluþátttaka almennings í heilbrigðisþjónustu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Seðlabanki Íslands

(skipulag yfirstjórnar og peningastefnunefnd)
lagafrumvarp

Sameining heilbrigðisstofnana á landsbyggðinni

óundirbúinn fyrirspurnatími

Breyting á niðurgreiðslu lyfjakostnaðar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ummæli ráðherra og beiðnir um utandagskrárumræður

um fundarstjórn

Heilbrigðismál, munnleg skýrsla heilbrigðisráðherra

skýrsla ráðherra

Starfsemi vistunarmatsnefnda

fyrirspurn

Sýklalyfjanotkun

fyrirspurn

Rekstur skurðstofu á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja

fyrirspurn

Sameining bráðamóttöku í Fossvogi og við Hringbraut

óundirbúinn fyrirspurnatími

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

(afnám laganna)
lagafrumvarp

Skimun fyrir krabbameini

fyrirspurn

Nýtt háskólasjúkrahús

fyrirspurn

Tilvísanakerfi í heilbrigðisþjónustu

óundirbúinn fyrirspurnatími

MS-sjúklingar og lyfjagjöf

óundirbúinn fyrirspurnatími

Hugmyndir Salt Investments í heilbrigðisþjónustu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fæðingar í Vestmannaeyjum

fyrirspurn

Notkun lyfsins Tysabri

fyrirspurn

Staðgöngumæðrun

óundirbúinn fyrirspurnatími

Hagræðing í heilbrigðisþjónustu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Sjúkraskrár

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 75 381,45
Andsvar 47 86,73
Flutningsræða 10 65,42
Svar 14 45,25
Grein fyrir atkvæði 10 12,03
Um fundarstjórn 6 5,47
Um atkvæðagreiðslu 3 3,58
Samtals 165 599,93
10 klst.