Össur Skarphéðinsson: ræður


Ræður

Kosning varaforseta skv. 3. mgr. 3. gr. þingskapa, sbr. 5. mgr. 68. gr.

kosningar

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Málefni St. Jósefsspítala í Hafnarfirði

umræður utan dagskrár

Evrópska efnahagssvæðið (EES)

umræður utan dagskrár

Lánasjóður íslenskra námsmanna

umræður utan dagskrár

Samráðsfundir forseta og formanna þingflokka

um fundarstjórn

Heimild handa erlendum skipum til að landa í íslenskum höfnum

fyrirspurn

Málefni Ríkisútvarpsins

umræður utan dagskrár

Frestur á framkvæmdum við álver á Keilisnesi

umræður utan dagskrár

Breytt viðhorf í samningum um Evrópska efnahagssvæðið

umræður utan dagskrár

Veiðiheimildir Færeyinga og Belga

fyrirspurn

Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Þorskeldi

þingsályktunartillaga

Fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum

lagafrumvarp

Réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Kirkjugarðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðvera ráðherra og tilhögun þinghalds

um fundarstjórn

Framkvæmdasjóður Íslands

(starfslok)
lagafrumvarp

Orkusáttmáli Evrópu

umræður utan dagskrár

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

(inngreiðslur 1992)
lagafrumvarp

Um dagskrá

um fundarstjórn

Um dagskrá og vinnubrögð í nefndum

um fundarstjórn

Verðlagsráð sjávarútvegsins

(frjálst fiskverð)
lagafrumvarp

Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1992

lagafrumvarp

Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Útflutningur á raforku um sæstreng

þingsályktunartillaga

Auglýsingakostnaður fjármálaráðuneytis

fyrirspurn

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Efling ferðaþjónustu

þingsályktunartillaga

Aðgerðir í fiskeldi

fyrirspurn

Staða sjávarútvegsins

umræður utan dagskrár

Þorskeldi

þingsályktunartillaga

Atvinnumál á Suðurnesjum

þingsályktunartillaga

Hringvegurinn

þingsályktunartillaga

Efling Akureyrar og Eyjafjarðarsvæðis sem miðstöðvar fræðslu á sviði sjávarútvegs

þingsályktunartillaga

Landanir erlendra skipa í íslenskum höfnum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Afgreiðsla þingmála stjórnarandstöðunnar

um fundarstjórn

Auglýsingakostnaður í dagblöðum og sjónvarpi

fyrirspurn

Skattsvik

fyrirspurn

Losun eiturefna í norðanvert Atlantshaf

fyrirspurn

Veiting ríkisborgararéttar

(síðara stjfrv.)
lagafrumvarp

Réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Friðun Landnáms Ingólfs fyrir lausagöngu búfjár

þingsályktunartillaga

Ferðakostnaður lækna

fyrirspurn

Sjávarútvegsmiðstöð á Akureyri

þingsályktunartillaga

Frumvörp um Sementsverksmiðju ríkisins og Síldarverksmiðjur ríkisins

um fundarstjórn

Atvinnumál á Suðurnesjum

þingsályktunartillaga

Málefni menntamálaráðs

umræður utan dagskrár

Eftirlit með veiðum erlendra skipa

fyrirspurn

Fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum

lagafrumvarp

Rekstrarvandi sjávarútvegsfyrirtækja

beiðni um skýrslu

Umboðsmaður barna

lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samkomudagur reglulegs Alþingis 1992 o.fl.

lagafrumvarp

Skiptaverðmæti og greiðslumiðlun

(greiðslur til Vélstjórafélags Íslands)
lagafrumvarp

Þróun íslensks iðnaðar

beiðni um skýrslu

Útboð

(nefnd til að semja frumvarp)
þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 46 218,57
Andsvar 35 51,92
Flutningsræða 9 34,62
Um fundarstjórn 11 27,95
Um atkvæðagreiðslu 1 2
Grein fyrir atkvæði 1 1,33
Ber af sér sakir 1 1
Samtals 104 337,39
5,6 klst.