Össur Skarphéðinsson: ræður


Ræður

Ríkismat sjávarafurða

lagafrumvarp

Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins

(aðstoð við byggðarlög, sveiflujöfnun o.fl.)
lagafrumvarp

Hækkun farmgjalda skipafélaganna

umræður utan dagskrár

Einkaleyfi og vörumerki

(Evrópskt efnahagssvæði)
lagafrumvarp

Meðferð og eftirlit sjávarafurða

lagafrumvarp

Fiskistofa

(eftirlit með framleiðslu sjávarafurða)
lagafrumvarp

Endurskoðun laga um síldarútvegsnefnd

þingsályktunartillaga

Rannsókn á afleiðingum atvinnuleysis

þingsályktunartillaga

Sementsverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Innheimta Pósts og síma

fyrirspurn

Staða loðdýrabænda

fyrirspurn

Sementsverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Frumvarp til jarðalaga

um fundarstjórn

Viðskipti Stofnlánadeildar og loðdýrabænda

fyrirspurn

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(endurskoðun laga)
þingsályktunartillaga

Ferðamál

þingsályktunartillaga

Vernd svæðislýsinga smárása í hálfleiðurum

lagafrumvarp

Staðlar

lagafrumvarp

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1993

lagafrumvarp

Umræða um Evrópskt efnahagssvæði

um fundarstjórn

Umræður um dagskrármál

um fundarstjórn

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Framhald umræðna um EES og fjarvera utanríkisráðherra

um fundarstjórn

Samkomulag um kvöldfund

um fundarstjórn

Samningar við EB um fiskveiðimál

þingsályktunartillaga

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Samningar við EB um fiskveiðimál

þingsályktunartillaga

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Samningar við EB um fiskveiðimál

þingsályktunartillaga

Fjarvera heilbrigðisráðherra

um fundarstjórn

Atvinnumál farmanna

þingsályktunartillaga

Stuðningur við réttindabaráttu Eystrasaltsríkjanna á alþjóðavettvangi

þingsályktunartillaga

Löndun á loðnu til bræðslu

lagafrumvarp

Endurskoðun slysabóta sjómanna

þingsályktunartillaga

Verndun keilustofnsins

fyrirspurn

Dragnótaveiðar á Faxaflóa

fyrirspurn

Námsstyrkir doktorsefna

fyrirspurn

Íslenskukennsla fyrir fullorðna nýbúa

fyrirspurn

Skuldastaða heimilanna

fyrirspurn

Tilsjónarmenn og stuðningsfjölskyldur

fyrirspurn

Ráðstafanir vegna afnáms aðstöðugjalds

fyrirspurn

Endurskoðun laga um vinnumiðlun

fyrirspurn

Sjávarútvegsskóli

þingsályktunartillaga

Síldarverksmiðjur ríkisins

lagafrumvarp

Veiðiheimildir í lögsögu annarra ríkja

þingsályktunartillaga

Endurreisn urriðastofns í Efra-Sogi og Þingvallavatni

þingsályktunartillaga

Tilraunaveiðar og þróun veiðarfæra vegna veiða á ígulkerum

þingsályktunartillaga

Könnun á nýtingu ígulkera

þingsályktunartillaga

Gjald vegna ólögmæts sjávarafla

(aðfararhæfi eldri úrskurða)
lagafrumvarp

Söluskattur af mannvirkjum loðdýrabúa

fyrirspurn

Greiðsluerfiðleikalán

fyrirspurn

Ráðstafanir til að efla fiskeldi

þingsályktunartillaga

Sementsverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Lokun meðferðarheimilis SÁÁ að Staðarfelli

umræður utan dagskrár

Ráðning framkvæmdastjóra ríkissjónvarpsins

umræður utan dagskrár

Vörugjald af ökutækjum

lagafrumvarp

Atkvæðagreiðsla um frumvarp um Sementsverksmiðjuna

um fundarstjórn

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Bætur vegna þorskaflabrests

fyrirspurn

Alþjóðlegur sjávarútvegsskóli

fyrirspurn

Rannsóknarnefnd til að rannsaka ráðningu framkvæmdastjóra ríkissjónvarpsins

þingsályktunartillaga

Afgreiðsla mála í iðnaðarnefnd

um fundarstjórn

Tekjuskattur og eignarskattur

(vaxtagjöld af búseturéttaríbúðum)
lagafrumvarp

Sjávarútvegsstefna

þingsályktunartillaga

Vatnsborð og búsvæði bleikju í Þingvallavatni

fyrirspurn

Rannsóknir og þróun fiskeldis fram til aldamóta

þingsályktunartillaga

Vernd svæðislýsinga smárása í hálfleiðurum

lagafrumvarp

Hönnunarvernd

lagafrumvarp

Vandi sjávarútvegsins

umræður utan dagskrár

Rannsóknir á botndýrum við Ísland

þingsályktunartillaga

Veiðiheimildir í lögsögu annarra ríkja

þingsályktunartillaga

Húsnæðisstofnun ríkisins

(stjórnsýsluleg staða, skyldusparnaður o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 44 244
Flutningsræða 25 113,13
Andsvar 70 108,45
Um fundarstjórn 19 24,9
Grein fyrir atkvæði 2 2,82
Ber af sér sakir 1 1,03
Samtals 161 494,33
8,2 klst.