Össur Skarphéðinsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumr.)

Kynning á frumvarpi til fjárlaga 1995

athugasemdir um störf þingsins

Jarðhitaréttindi

lagafrumvarp

Héraðsdómur í skatta- og bókhaldsmálum

lagafrumvarp

Notkun steinsteypu til slitlagsgerðar

þingsályktunartillaga

Átak við að leggja jarðstrengi í stað loftlína

þingsályktunartillaga

Staða ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Endurnýjun starfsleyfis Kísiliðjunnar í Mývatnssveit

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Mengun af völdum erlendra skipa

fyrirspurn

Förgun framköllunarvökva

fyrirspurn

Náttúruvernd

(stjórn náttúruverndarmála o.fl.)
lagafrumvarp

Framtíð Kísiliðjunnar við Mývatn

umræður utan dagskrár

Breytingar á ríkisstjórninni

athugasemdir um störf þingsins

Náttúruvernd

(stjórn náttúruverndarmála o.fl.)
lagafrumvarp

Vernd Breiðafjarðar

lagafrumvarp

Ábyrgð á láni til Silfurlax hf.

athugasemdir um störf þingsins

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(eftirlitsmenn, greiðslur úr ofanflóðasjóði)
lagafrumvarp

Embættisfærsla umhverfisráðherra

þingsályktunartillaga

Svör við fyrirspurnum

athugasemdir um störf þingsins

Framtíðarnýting Safnahússins

fyrirspurn

Náttúruvernd

(stjórn náttúruverndarmála o.fl.)
lagafrumvarp

Umræður um dagskrármál

um fundarstjórn

Náttúruvernd

(stjórn náttúruverndarmála o.fl.)
lagafrumvarp

Varnir gegn mengun af útblæstri bifreiða og brennslu olíu og bensíns

fyrirspurn

Náttúruverndarár Evrópuráðsins

fyrirspurn

Framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum

lagafrumvarp

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Tekjuskattur og eignarskattur

(iðgjöld til lífeyrissjóða, tapað hlutafé o.fl.)
lagafrumvarp

Afgreiðsla sjúkraliðafrv. úr nefnd

um fundarstjórn

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 20 190,58
Flutningsræða 3 53,98
Svar 8 30,27
Andsvar 21 29,88
Um fundarstjórn 12 6,6
Ber af sér sakir 1 0,92
Samtals 65 312,23
5,2 klst.