Össur Skarphéðinsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumr.)

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Uppsögn sérkjarasamninga hjúkrunarfræðinga

umræður utan dagskrár

Ástand á geðdeildum og sumarlokun sjúkrahúsa

umræður utan dagskrár

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Lyfjalög

(gildistaka ákvæða um lyfjaverð o.fl.)
lagafrumvarp

Samningur milli Íslands og Færeyja um stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(veiðar krókabáta o.fl.)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(gjaldskylda krókabáta o.fl.)
lagafrumvarp

Vandi húsbyggjenda og skuldastaða heimilanna

umræður utan dagskrár

Fyrirvari í nefndaráliti

athugasemdir um störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(veiðar krókabáta o.fl.)
lagafrumvarp

Mál á dagskrá

um fundarstjórn

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(álag á iðgjöld, ofanflóðasjóður)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(veiðar krókabáta o.fl.)
lagafrumvarp

Samningur milli Íslands og Færeyja um stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum

þingsályktunartillaga

Málefni Brunamálastofnunar

umræður utan dagskrár

Greiðsluaðlögun

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 17 250,1
Andsvar 26 36,32
Um fundarstjórn 4 5,88
Grein fyrir atkvæði 3 3,15
Samtals 50 295,45
4,9 klst.