Össur Skarphéðinsson: ræður


Ræður

Almenn hegningarlög

(barnaklám)
lagafrumvarp

Fjármál Sjúkrahúss Reykjavíkur

umræður utan dagskrár

Tóbaksverð og vísitala

þingsályktunartillaga

Jöfnun atkvæðisréttar

fyrirspurn

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Skipulags- og byggingarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1997

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Vinnumarkaðsaðgerðir

lagafrumvarp

Stefnumörkun í heilbrigðismálum

þingsályktunartillaga

Póst- og fjarskiptastofnun

lagafrumvarp

Samningar um veiðar á norsk-íslenska síldarstofninum 1997

þingsályktunartillaga

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1997

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Skipulagslög

(skipan skipulagsstjórnar)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1997

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1997

lagafrumvarp

Samningar um veiðar á norsk-íslenska síldarstofninum 1997

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar og lyfjalög

(kaup á vörum og þjónustu, lyfjaverðsnefnd)
lagafrumvarp

Fjárlög 1997

lagafrumvarp

Álver á Grundartanga

umræður utan dagskrár

Öryggi barna

fyrirspurn

Stjórnarskipunarlög

(eignarréttur á náttúruauðæfum og landi)
lagafrumvarp

Samningsveð

lagafrumvarp

Undirbúningur kjarasamninga og áhrif nýrra vinnumarkaðslaga

umræður utan dagskrár

Kynferðisleg misnotkun á börnum

umræður utan dagskrár

Evrópuráðsþingið 1996

skýrsla

Norður-Atlantshafsþingið 1996

skýrsla

Áfengis- og vímuvarnaráð

lagafrumvarp

Réttindi sjúklinga

lagafrumvarp

Landsvirkjun

(arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
lagafrumvarp

Flugmálaáætlun 1997

þingsályktunartillaga

Bókasafnssjóður höfunda

lagafrumvarp

Réttindi sjúklinga

lagafrumvarp

Biðlistar í heilbrigðisþjónustu

þingsályktunartillaga

Stofnun Vilhjálms Stefánssonar

lagafrumvarp

Öryggi ferðamanna á Skeiðarársandi

fyrirspurn

Samningur um fiskveiðar innan grænlenskrar og íslenskrar lögsögu

þingsályktunartillaga

Íslenskt sendiráð í Japan

þingsályktunartillaga

Landsbókasafn -- Háskólabókasafn

þingsályktunartillaga

Íslenskt táknmál sem móðurmál heyrnarlausra

þingsályktunartillaga

Veiðiþol beitukóngs

þingsályktunartillaga

Grunnlínupunktar við Svalbarða

fyrirspurn

Strand flutningaskipsins Víkartinds

umræður utan dagskrár

Vinnubrögð við niðurskurð í rekstri sjúkrahúsa á landsbyggðinni

umræður utan dagskrár

Fjárfestingarbanki atvinnulífsins hf.

lagafrumvarp

Lánasjóður landbúnaðarins

lagafrumvarp

Starfsaðferðir fíknefnalögreglunnar

umræður utan dagskrár

Fæðingarorlof

(veikindi móður eða barns o.fl.)
lagafrumvarp

Sóttvarnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Áhrif langrar biðar eftir læknisaðgerðum

beiðni um skýrslu

Háskólar

lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Þátttaka Íslands í Alþjóðahvalveiðiráðinu

þingsályktunartillaga

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

lagafrumvarp

Réttarstaða flóttamanna

fyrirspurn

Samningur um bann við framleiðslu efnavopna

þingsályktunartillaga

Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga

lagafrumvarp

Rekstur Áburðarverksmiðjunnar

umræður utan dagskrár

Reglur um ólaunuð leyfi starfsmanna ríkisins frá störfum

þingsályktunartillaga

Fæðingarorlof

(veikindi móður eða barns o.fl.)
lagafrumvarp

Skipan prestakalla

(starfsþjálfun guðfræðikandídata)
lagafrumvarp

Skipan prestakalla og prófastsdæma

lagafrumvarp

Umferðarlög

(hlífðarhjálmar fyrir hjólreiðar)
lagafrumvarp

Áhrif breyttra hlutfalla aldurshópa eftir árið 2010

þingsályktunartillaga

Opinber fjölskyldustefna

þingsályktunartillaga

Staðfest samvist

(ættleiðing)
lagafrumvarp

Réttindi sjúklinga

lagafrumvarp

Aðgangur að sjúkraskrám o.fl.

lagafrumvarp

Félagsleg aðstoð

lagafrumvarp

Samningsveð

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 62 562,08
Andsvar 98 144,62
Flutningsræða 10 118,57
Um fundarstjórn 6 9,68
Um atkvæðagreiðslu 2 2,98
Grein fyrir atkvæði 6 2,93
Samtals 184 840,86
14 klst.