Össur Skarphéðinsson: ræður


Ræður

Staðan í heilbrigðisþjónustunni

athugasemdir um störf þingsins

Íslenskt táknmál sem móðurmál heyrnarlausra

þingsályktunartillaga

Félagsleg aðstoð

(umönnunargreiðslur)
lagafrumvarp

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Veiðileyfagjald

þingsályktunartillaga

Fjarkennsla

þingsályktunartillaga

Landafundir Íslendinga

þingsályktunartillaga

Öryggismiðstöð barna

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

(launaviðmiðun lífeyrisgreiðslna o.fl.)
lagafrumvarp

Umboðsmaður barna

(ársskýrsla)
lagafrumvarp

Túnfiskveiðar

fyrirspurn

Stefnan í heilbrigðismálum

umræður utan dagskrár

Öryggismál í skólum

fyrirspurn

Markaðshlutdeild fyrirtækja

(sjávarútvegs- og fiskvinnslufyrirtæki)
fyrirspurn

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Þingvallaurriðinn

þingsályktunartillaga

Loftslagsbreytingar

skýrsla

Heilbrigðisþjónusta

(skipunartími stjórnarformanna heilsugæslustöðva og sjúkrahúsa)
lagafrumvarp

Uppsagnir sérfræðilækna

fyrirspurn

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum

(dráttarbifreiðar, mengunarlaus ökutæki)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1997

(innan fjárhagsárs)
lagafrumvarp

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Fæðingarorlof

(feður)
lagafrumvarp

Fullgilding samþykktar um starfsfólk með fjölskylduábyrgð

fyrirspurn

Atvinnuleysistryggingar

fyrirspurn

Athugasemd í umræðu um fyrirspurn

um fundarstjórn

Landafundir Íslendinga

fyrirspurn

Gjaldskrárbreytingar Pósts og síma hf.

fyrirspurn

Fæðingarorlof

(feður)
lagafrumvarp

Afleiðingar af uppsögnum ungra lækna

umræður utan dagskrár

Frumvörp um almannatryggingar

um fundarstjórn

Almannatryggingar

(slysatrygging sjómanna)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1998

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Skaðabótalög

(endurskoðun laganna)
lagafrumvarp

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Búnaðarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðskiptabann gegn Írak

fyrirspurn

Fjöldatakmarkanir við Háskóla Íslands

fyrirspurn

Fjármagn vegna mælinga á geislavirkum efnum í sjó

fyrirspurn

Fjöldatakmarkanir við læknadeild Háskóla Íslands

fyrirspurn

Störf tölvunefndar

fyrirspurn

Flutningur húsbréfadeildar Húsnæðisstofnunar

fyrirspurn

Málefni Hanes-hjónanna

fyrirspurn

Heilbrigðisþjónusta

(skipunartími stjórnarformanna heilsugæslustöðva og sjúkrahúsa)
lagafrumvarp

Öryggismiðstöð barna

þingsályktunartillaga

Þingvallaurriðinn

þingsályktunartillaga

Vörugjald

(byssur, skot o.fl.)
lagafrumvarp

Réttarstaða íbúa á hjúkrunar- og dvalarheimilum

þingsályktunartillaga

Ábyrgðarmenn

lagafrumvarp

Endurgreiðsla oftekinna skatta og gjalda

(kröfufyrning)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um síldarútvegsnefnd

lagafrumvarp

Starfsréttindi tannsmiða

lagafrumvarp

Vinna í nefndum

athugasemdir um störf þingsins

Staðfesting viðbótarsamninga við Norður-Atlantshafssamninginn

þingsályktunartillaga

Samábyrgð Íslands á fiskiskipum

lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

(stjórnsýsluverkefni, Fiskræktarsjóður o.fl.)
lagafrumvarp

Vistun ungra afbrotamanna

umræður utan dagskrár

Frétt DV um umræður á Alþingi um vistun ungra afbrotamanna

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Gjaldþrotaskipti

(greiðsluaðlögun)
lagafrumvarp

Réttarfarsdómstóll

lagafrumvarp

Þrávirk lífræn efni í lífríki Íslands

þingsályktunartillaga

Gagnagrunnar á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Bæjanöfn

(örnefnanefnd)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(lögheimilisskilyrði, slysatrygging sjómanna o.fl.)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(endurgreiðsla sérfræðikostnaðar)
lagafrumvarp

Samningar um lögsögumál við Danmörku og Grænland annars vegar og við Noreg hins vegar

þingsályktunartillaga

Stofnsamningur Fjölþjóðlegu fjárfestingarábyrgðastofnunarinnar

þingsályktunartillaga

Fjárhagsvandi Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri

umræður utan dagskrár

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

PCB og önnur þrávirk lífræn efni

þingsályktunartillaga

Argos-staðsetningartæki til leitar

þingsályktunartillaga

Rekstur björgunarsveita í landinu

þingsályktunartillaga

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Frumvarp um breytingu á skipulags- og byggingarlögum

um fundarstjórn

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tillaga um dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ummæli forsætisráðherra í fréttatíma sjónvarps

um fundarstjórn

Húsnæðismál

lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

(stjórnsýsluverkefni, Fiskræktarsjóður o.fl.)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Svar við fyrirspurn um málefni Landsbankans og Lindar hf.

athugasemdir um störf þingsins

Greinargerðir um málefni Landsbankans og Lindar hf.

um fundarstjórn

Lax- og silungsveiði

(stjórnsýsluverkefni, Fiskræktarsjóður o.fl.)
lagafrumvarp

Söfnunarkassar

(brottfall laga)
lagafrumvarp

Dánarvottorð o.fl.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Læknalög

(óvæntur skaði og mistök)
lagafrumvarp

Stefnumótun í málefnum langsjúkra barna

þingsályktunartillaga

Blóðbankaþjónusta við þjóðarvá

þingsályktunartillaga

Söfnunarkassar

(brottfall laga)
lagafrumvarp

Gjöld af bifreiðum

lagafrumvarp

Gjald af áfengi

lagafrumvarp

Áfengis- og vímuvarnaráð

lagafrumvarp

Mótmæli við aukinni losun geislavirkra efna frá breskum kjarnorkuendurvinnslustöðvum

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 77 727,17
Andsvar 132 209,72
Flutningsræða 25 148,28
Um fundarstjórn 7 14,35
Grein fyrir atkvæði 7 4,32
Samtals 248 1103,84
18,4 klst.