Össur Skarphéðinsson: ræður


Ræður

Undirritun Kyoto-bókunarinnar

þingsályktunartillaga

Eignarréttur á upplýsingum í sjúkraskrám

fyrirspurn

Upplýsingar um lyfjanotkun í gagnagrunn

fyrirspurn

Miðlægur gagnagrunnur og vísindasiðanefnd

fyrirspurn

Umræður um frumvörp um miðlægan gagnagrunn

um fundarstjórn

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Vernd barna og ungmenna

(hækkun sjálfræðisaldurs o.fl.)
lagafrumvarp

Lífsýnasöfn

lagafrumvarp

Vatnajökulsþjóðgarður

þingsályktunartillaga

Afnám einokunar ríkisins á smásölu áfengis

þingsályktunartillaga

Ritun sögu landnáms Íslendinga á Grænlandi

þingsályktunartillaga

Ráðstafanir í skattamálum

(endurákvörðun skatta, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda

(eignarhald, stjórnir o.fl.)
lagafrumvarp

Afnám skerðingar bóta til öryrkja vegna tekna maka

fyrirspurn

Loftskeytastöð á Siglufirði

fyrirspurn

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Fjárfestingarbanki atvinnulífsins

(sala hlutafjár)
lagafrumvarp

Breytingar á skipulagi lögreglustjóraembættisins í Reykjavík

umræður utan dagskrár

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun 1997

skýrsla ráðherra

Svör við fyrirspurnum og undirbúningur svara

athugasemdir um störf þingsins

Stjórnarskipunarlög

(kjördæmaskipan)
lagafrumvarp

Tryggingagjald

(lífeyrissparnaður launamanns)
lagafrumvarp

Frumvarp um persónuvernd

athugasemdir um störf þingsins

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Formennska í sjávarútvegsnefnd

athugasemdir um störf þingsins

Framhald umræðu um gagnagrunn á heilbrigðissviði

um fundarstjórn

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Afgreiðsla heilbr.- og trn. á frumvarpi um gagnagrunn

um fundarstjórn

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Fjárfestingarbanki atvinnulífsins

(sala hlutafjár)
lagafrumvarp

Frumvörp um almannatryggingar

athugasemdir um störf þingsins

Almannatryggingar

(örorkumat, skerðing lífeyris)
lagafrumvarp

Fjárlög 1999

lagafrumvarp

Almannatryggingar

(örorkumat, skerðing lífeyris)
lagafrumvarp

Skipulags- og byggingarlög

(skipulag miðhálendisins)
lagafrumvarp

Rannsóknir á rjúpnastofninum á Suðvesturlandi

fyrirspurn

Aðskilnaður rannsóknastofnana, hagsmunasamtaka og ríkisvalds

þingsályktunartillaga

Samdráttur í rækjuveiðum og viðbrögð stjórnvalda

umræður utan dagskrár

Raforkuver

(Vatnsfells-, Búðarháls- og Villinganesvirkjanir)
lagafrumvarp

Náttúruvernd

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(örorkumat)
lagafrumvarp

Almannatryggingar og félagsleg aðstoð

(úrskurðarnefnd o.fl.)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(heildarlög)
lagafrumvarp

Rannsóknir á laxi í sjó

þingsályktunartillaga

Frestun undirritunar Kyoto-bókunarinnar

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Fyrirhugaðar stóriðjuframkvæmdir

fyrirspurn

Landgrunnsrannsóknir

fyrirspurn

Brottför hersins og yfirtaka Íslendinga á rekstri Keflavíkurflugvallar

þingsályktunartillaga

Aðgerðir til að draga úr þunglyndi kvenna

þingsályktunartillaga

Átak til að draga úr reykingum kvenna

þingsályktunartillaga

Raforkuver

(Vatnsfells-, Búðarháls- og Villinganesvirkjanir)
lagafrumvarp

Vatnajökulsþjóðgarður

þingsályktunartillaga

Skipulags- og byggingarlög

(skipulag miðhálendisins)
lagafrumvarp

Umræður um sjávarútvegsmál

athugasemdir um störf þingsins

Almannatryggingar

(örorkumat)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 48 513,47
Andsvar 112 196,63
Flutningsræða 11 172,35
Um fundarstjórn 2 2,68
Ber af sér sakir 1 1,52
Grein fyrir atkvæði 2 1,17
Um atkvæðagreiðslu 2 0,78
Samtals 178 888,6
14,8 klst.