Össur Skarphéðinsson: ræður


Ræður

Samningur milli Íslands, Noregs og Rússlands um þætti í samstarfi á sviði sjávarútvegs

þingsályktunartillaga

Verkaskipting hins opinbera og einkaaðila

þingsályktunartillaga

Mat á umhverfisáhrifum fyrirhugaðrar Fljótsdalsvirkjunar

þingsályktunartillaga

Umræða um frestun á hækkun bensíngjalds

athugasemdir um störf þingsins

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(hækkun bensíngjalds 1999)
lagafrumvarp

Samningur milli Íslands, Noregs og Rússlands um þætti í samstarfi á sviði sjávarútvegs

þingsályktunartillaga

Afgreiðsla umhverfisnefndar á þáltill. um Fljótsdalsvirkjun

athugasemdir um störf þingsins

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(hækkun bensíngjalds 1999)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 7 70,63
Andsvar 20 36,9
Um fundarstjórn 2 2,68
Flutningsræða 1 1,05
Samtals 30 111,26
1,9 klst.