Össur Skarphéðinsson: ræður


Ræður

Fjárlög 2000

lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(gjöld af bensíni)
lagafrumvarp

Mat á umhverfisáhrifum fyrirhugaðrar Fljótsdalsvirkjunar

þingsályktunartillaga

Ættleiðingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Verslun með manneskjur

umræður utan dagskrár

Almenn hegningarlög

(umhverfisbrot)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(þjóðaratkvæðagreiðsla)
lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Aðild að Haagsamningi um vernd barna og ættleiðingu milli landa

þingsályktunartillaga

Fjáraukalög 1999

lagafrumvarp

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Umhverfismengun af völdum einnota umbúða

(umsýsluþóknun)
lagafrumvarp

Vinna umhvn. við skýrslu Landsvirkjunar og yfirlýsing Norsk Hydro

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 1999

lagafrumvarp

Fjárlög 2000

lagafrumvarp

Lokaumræða fjárlaga

athugasemdir um störf þingsins

Þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga

lagafrumvarp

Brunavarnir og brunamál

(brunavarnagjald)
lagafrumvarp

Fjárlög 2000

lagafrumvarp

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Gagnrýni formanns iðnn. á skipulagsstjóra ríkisins

athugasemdir um störf þingsins

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Athugasemdir um álver á Reyðarfirði í skýrslu norska sendiherrans

athugasemdir um störf þingsins

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Íslenski hrafnastofninn

fyrirspurn

Stærð álvers við Reyðarfjörð og orkuöflun til þess

umræður utan dagskrár

Áhrif stækkunar Evrópusambandsins á Evrópska efnahagssvæðið

fyrirspurn

Gróðurvinjar á hálendinu

fyrirspurn

Fæðingarorlof

fyrirspurn

Mat á umhverfisáhrifum

(undanþáguákvæði)
lagafrumvarp

Notkun íslenskra veðurhugtaka hjá Veðurstofu Íslands

þingsályktunartillaga

Upplýsingamiðlun EFTA til væntanlegra ESB-landa

fyrirspurn

Íslenski hrafninn

fyrirspurn

Varðveisla sjaldgæfra hrossalita

fyrirspurn

Starfsemi og fjárreiður stjórnmálasamtaka

lagafrumvarp

Skipan nefndar um sveigjanleg starfslok

þingsályktunartillaga

Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur

(náttúrugripasöfn)
lagafrumvarp

Varnarsamstarf Íslands og Bandaríkjanna

lagafrumvarp

Endurskoðun viðskiptabanns á Írak

þingsályktunartillaga

Skýrsla utanríkisráðherra um stöðu Íslands í Evrópusamstarfi

skýrsla

MBA-nám við Háskóla Íslands

athugasemdir um störf þingsins

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Lífsýnasöfn

lagafrumvarp

Mat á umhverfisáhrifum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 41 460,03
Andsvar 85 137,28
Flutningsræða 8 68,48
Um fundarstjórn 7 12,4
Ber af sér sakir 2 3,85
Grein fyrir atkvæði 2 1,38
Samtals 145 683,42
11,4 klst.