Össur Skarphéðinsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumræður)

Kjör aldraðra og öryrkja

umræður utan dagskrár

Aukaþing Alþingis um byggðamál sumarið 2001

þingsályktunartillaga

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Sameining Búnaðarbanka og Landsbanka

athugasemdir um störf þingsins

Verkefni sem unnt er að sinna á landsbyggðinni

fyrirspurn

Þátttaka Íslands í Alþjóðahvalveiðiráðinu

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

(tekjutenging bóta)
lagafrumvarp

Orðaskipti þingmanna

athugasemdir um störf þingsins

Sameining Landsbanka og Búnaðarbanka

umræður utan dagskrár

Fjárveitingar til mennta- og þróunarstofnana landbúnaðarins

fyrirspurn

Samkeppnishæf menntun og ný stefna í kjaramálum kennara

þingsályktunartillaga

Fráveitumál sveitarfélaga

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Iðgjaldahækkanir tryggingafélaganna

beiðni um skýrslu

Fjáraukalög 2000

lagafrumvarp

Kjaramál framhaldsskólakennara

umræður utan dagskrár

Einangrunarstöð gæludýra í Hrísey

fyrirspurn

Landsmiðstöð fyrir útlendinga búsetta á Íslandi

fyrirspurn

Málefni innflytjenda

fyrirspurn

Tekjustofnar sveitarfélaga

(útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Fullorðinsfræðsla fatlaðra

fyrirspurn

Víkingaskipið Íslendingur

fyrirspurn

Útgjöld sveitarfélaga samfara nýrri námskrá

fyrirspurn

Gagnagrunnur um jarðir á Íslandi

fyrirspurn

Launagreiðslur fanga

fyrirspurn

Innflutningur dýra

(rekstur sóttvarna- og einangrunarstöðva)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2000

lagafrumvarp

Málefni nemenda og staðan í kjaradeilu framhaldsskólakennara

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2000

lagafrumvarp

Þjóðminjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Sameining Landsbanka og Búnaðarbanka

umræður utan dagskrár

Afgreiðsla frumvarps um málefni öryrkja

athugasemdir um störf þingsins

Almannatryggingar

(tekjutrygging örorkulífeyrisþega)
lagafrumvarp

Breyting á stjórn þingflokks Samfylkingarinnar

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla auðlindanefndar

umræður utan dagskrár

Staða Íslands í Evrópusamstarfi

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(úthlutun aflahlutdeilda o.fl.)
lagafrumvarp

Konur og mannréttindi

umræður utan dagskrár

Viðskiptahallinn

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Skuldsetning heimila og fyrirtækja

umræður utan dagskrár

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

(sala hlutafjár ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Hjólreiðamenn á Reykjanesbraut

fyrirspurn

Rannsókn á áhrifum háspennulína á mannslíkamann

fyrirspurn

Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum

(vinnutímareglur EES o.fl.)
lagafrumvarp

Afb

afbrigði um dagskrármál

Frestun á verkfalli fiskimanna

lagafrumvarp

Viðskiptahalli og skýrsla Þjóðhagsstofnunar um þjóðarbúskapinn

umræður utan dagskrár

Þjóðhagsstofnun

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Átak í lífrænni ræktun

fyrirspurn

Staðan í vinnudeilum sjómanna og LÍÚ

umræður utan dagskrár

Viðbrögð stjórnvalda við áliti samkeppnisráðs um ólögmætt samráð á grænmetismarkaði

umræður utan dagskrár

Þingsályktunartillaga um Þjóðhagsstofnun

athugasemdir um störf þingsins

Samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum 2001

þingsályktunartillaga

Vextir og verðtrygging

(heildarlög)
lagafrumvarp

Atvinnuréttindi útlendinga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Erfðaefnisskrá lögreglu

lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Verð á grænmeti

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Afstaða ríkisstjórnarinnar til Kyoto-bókunarinnar

umræður utan dagskrár

Auðlindagjald af vatnsafli í þjóðlendum

fyrirspurn

Verðmyndun á grænmeti

athugasemdir um störf þingsins

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Utandagskrárumræða um gengisþróun

um fundarstjórn

Efnahagsmál og gengisþróun krónunnar

umræður utan dagskrár

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

(sala hlutafjár ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Landhelgisgæsla Íslands

(smíði varðskips)
lagafrumvarp

Tollalög

(grænmetistegundir)
lagafrumvarp

Frumvarp um lög á verkfall sjómanna

athugasemdir um störf þingsins

Vinnubrögð við fundarboðun

um fundarstjórn

Tilkynning forseta um útbýtingu þingskjala

tilkynningar forseta

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Kjaramál fiskimanna og fleira

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Orð sjávarútvegsráðherra

um fundarstjórn

Seðlabanki Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Kjaramál fiskimanna og fleira

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Verðmyndun á grænmeti

athugasemdir um störf þingsins

Málefni smábáta og starfsáætlun þingsins

athugasemdir um störf þingsins

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

(sala hlutafjár ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Raforkuver

(stækkun Nesjavallavirkjunar)
lagafrumvarp

Orð forseta um Samkeppnisstofnun

athugasemdir um störf þingsins

Stjórnunar- og eignatengsl í íslensku atvinnulífi

umræður utan dagskrár

Hafnaáætlun 2001--2004

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 86 593,7
Andsvar 141 225,88
Flutningsræða 19 125,68
Um fundarstjórn 5 7,02
Grein fyrir atkvæði 5 3,63
Ber af sér sakir 1 1,85
Um atkvæðagreiðslu 2 0,95
Samtals 259 958,71
16 klst.