Össur Skarphéðinsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Afleiðingar kennaraverkfallsins fyrir þjóðlífið

umræður utan dagskrár

Stéttarfélög og vinnudeilur

(lausir kjarasamningar)
lagafrumvarp

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

(frestun á sölu)
lagafrumvarp

Ályktun ASÍ um efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Virðisaukaskattur

(matvörur)
lagafrumvarp

Aðgerðir gegn félagslegum undirboðum

fyrirspurn

Sameining Landgræðslu ríkisins og Skógræktar ríkisins

fyrirspurn

Stimpilgjald við endurfjármögnun fasteignaveðlána

fyrirspurn

Virðisaukaskattur

(samskráning hlutafélaga)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(hlutfall fjármagnstekjuskatts)
lagafrumvarp

Rússneskur herskipafloti við Ísland

umræður utan dagskrár

Atvinnuvegaráðuneyti

þingsályktunartillaga

Skráning nafna í þjóðskrá

þingsályktunartillaga

Opinber verkefni og þjónusta á landsbyggðinni

fyrirspurn

Brottfall úr framhaldsskóla

fyrirspurn

Kaup Landssímans í Skjá einum

umræður utan dagskrár

Umsvif varnarliðsins

athugasemdir um störf þingsins

Breytingar á stjórnarskrá

(endurskoðun)
þingsályktunartillaga

Þróun verðbólgu og forsendur kjarasamninga

umræður utan dagskrár

Einkaleyfi

(EES-reglur, einkaréttur lyfja)
lagafrumvarp

Verðsamráð olíufélaganna

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Nýting stofnfrumna úr fósturvísum til rannsókna og lækninga

þingsályktunartillaga

Verkfall grunnskólakennara

umræður utan dagskrár

Kjaramál kennara og skólastjórnenda í grunnskólum

lagafrumvarp

Afleiðingar verkfalls kennara

athugasemdir um störf þingsins

Verndun Þingvallavatns og vatnasviðs þess

lagafrumvarp

Rannsókn á þróun valds og lýðræðis

þingsályktunartillaga

Innrásin í Írak og forsendur fyrir stuðningi íslenskra stjórnvalda

þingsályktunartillaga

Samkomudagur Alþingis og starfstími þess

lagafrumvarp

Nýr þjóðsöngur

þingsályktunartillaga

Byggð og búseta í Árneshreppi

fyrirspurn

Fjáraukalög 2004

lagafrumvarp

Tilefni þingfundar

athugasemdir um störf þingsins

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Forvarnir við eldvarnaeftirlit og umhverfisvarnir

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 2005

lagafrumvarp

Stuðningur við stríðið í Írak

athugasemdir um störf þingsins

Skipting tekna milli ríkis og sveitarfélaga í ljósi nýgerðra kjarasamninga

umræður utan dagskrár

Gjald af áfengi og tóbaki

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2004

lagafrumvarp

Úrvinnslugjald

(fjárhæðir, gjaldskylda o.fl.)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

(hámark lánshlutfalls)
lagafrumvarp

Skráning og mat fasteigna

(auðkennisnúmer, umsýslugjald o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Skráning og mat fasteigna

(auðkennisnúmer, umsýslugjald o.fl.)
lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(hækkun gjalda)
lagafrumvarp

Úrvinnslugjald

(fjárhæðir, gjaldskylda o.fl.)
lagafrumvarp

Háskóli Íslands

(skrásetningargjald)
lagafrumvarp

Innrásin í Írak og forsendur fyrir stuðningi íslenskra stjórnvalda

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Trúnaðarupplýsingar um stríðið í Írak

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Upplýsingar um Íraksstríðið

athugasemdir um störf þingsins

Félagsleg undirboð á vinnumarkaði

umræður utan dagskrár

Endurskoðun á sölu Símans

þingsályktunartillaga

Ummæli forsætisráðherra um stuðning við Íraksstríðið

athugasemdir um störf þingsins

Ummæli forsætisráðherra um stuðning við Íraksstríðið

athugasemdir um störf þingsins

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

(aðild að stéttarfélagi)
lagafrumvarp

Afdrif laxa í sjó

þingsályktunartillaga

Kosningar til Alþingis

(þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Framhaldsskóli við utanverðan Eyjafjörð

þingsályktunartillaga

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Sala Símans, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Heimasala afurða bænda

fyrirspurn

Fjárframlög til Mannréttindaskrifstofu Íslands

athugasemdir um störf þingsins

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Almennar stjórnmálaumræður

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 63 450,57
Flutningsræða 18 182,22
Andsvar 107 174,6
Um atkvæðagreiðslu 4 7,17
Grein fyrir atkvæði 2 1,8
Um fundarstjórn 2 1,1
Samtals 196 817,46
13,6 klst.