Össur Skarphéðinsson: ræður


Ræður

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Kjarnorkuvinnslustöðin í Sellafield

fyrirspurn

Viðbúnaðaráætlun vegna fuglaflensu

fyrirspurn

Afkomutrygging aldraðra og öryrkja

þingsályktunartillaga

Nýskipan í starfs- og fjöltækninámi

þingsályktunartillaga

Starfsmannaleigur

umræður utan dagskrár

Kostir og gallar færeyska fiskveiðistjórnarkerfisins

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(veiðiréttur)
lagafrumvarp

Fangaflug bandarísku leyniþjónustunnar

fyrirspurn

Veggjöld

fyrirspurn

Herflugvélar yfir Reykjavík

fyrirspurn

Byggðastofnun

fyrirspurn

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Jafnréttisfræðsla fyrir ráðherra og stjórnendur opinberra stofnana

fyrirspurn

Barnabætur

fyrirspurn

Svör ráðherra við fyrirspurn um Byggðastofnun

um fundarstjórn

Réttarstaða samkynhneigðra

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Íslenskir friðargæsluliðar eða hermenn í Afganistan

fyrirspurn

Tæknifrjóvganir

fyrirspurn

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Starfsmannaleigur

lagafrumvarp

Olíugjald og kílómetragjald o.fl.

(sérstakt kílómetragjald)
lagafrumvarp

Ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Starfsmannaleigur

lagafrumvarp

Gögn með frumvarpi um Ríkisútvarpið

athugasemdir um störf þingsins

Eldi á villtum þorskseiðum

fyrirspurn

Fiskverndarsvæði við Ísland

þingsályktunartillaga

Ríkisútvarpið hf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Matvælarannsóknir hf.

lagafrumvarp

Styrkir til erlendra doktorsnema

fyrirspurn

Fangaflug Bandaríkjastjórnar

athugasemdir um störf þingsins

Háskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Djúpborun á Íslandi

þingsályktunartillaga

Lögreglulög og framkvæmdarvald ríkisins í héraði

(skipulag löggæslunnar, greiningardeildir)
lagafrumvarp

Friðlýsing Jökulsár á Fjöllum

þingsályktunartillaga

Styrkir til foreldra sem ættleiða börn frá útlöndum

þingsályktunartillaga

Rekstur framhaldsskóla

fyrirspurn

Barnaklám á netinu

fyrirspurn

Þróun skattprósentu

fyrirspurn

Áætlun og aðgerðir um varnir gegn fuglaflensu

umræður utan dagskrár

Skýrsla um notendagjöld hjá TR -- ummæli sjávarútvegsráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Mörg umræðuefni í athugasemdum um störf þingsins

um fundarstjórn

Stjórnarskipunarlög

(samráð við Alþingi um stuðning við stríð)
lagafrumvarp

Háskólar

(jafnrétti til náms, skólagjöld)
lagafrumvarp

Framhaldsskóli við utanverðan Eyjafjörð

þingsályktunartillaga

Dagpeningar til foreldra langveikra barna

fyrirspurn

Þróunarsamvinna Íslands við önnur ríki

þingsályktunartillaga

Fjárhagsvandi Háskólans á Akureyri

athugasemdir um störf þingsins

Samstarf Vestur-Norðurlanda um markmið í fiskveiðimálum

þingsályktunartillaga

Landshlutaverkefni í skógrækt

(samræming laga, endurgreiðsla framlaga o.fl.)
lagafrumvarp

Fjármálaeftirlit

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Skattaumhverfi líknarfélaga

þingsályktunartillaga

Hafnalög

(frestun framkvæmda o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(hámark útsvarsheimildar)
lagafrumvarp

Strandsiglingar

(uppbygging)
þingsályktunartillaga

Greiðslur til foreldra langveikra barna

lagafrumvarp

Áhrif veiða á erfðagerð þorsksins

fyrirspurn

Útræðisréttur strandjarða

fyrirspurn

Framtíð Listdansskóla Íslands

athugasemdir um störf þingsins

Norræna ráðherranefndin 2005

skýrsla

NATO-þingið 2005

skýrsla

Framhald umræðu um frumvarp til vatnalaga

athugasemdir um störf þingsins

Frumvarp um vatnatilskipun ESB

um fundarstjórn

Breytingar í nýjum vatnalögum

athugasemdir um störf þingsins

Framhald umræðu um frumvarp til vatnalaga

um fundarstjórn

Fundur iðnaðarnefndar um vatnalögin

um fundarstjórn

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Bréf frá formanni UMFÍ

um fundarstjórn

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Munnleg skýrsla utanríkisráðherra um varnarviðræður Íslands og Bandaríkjanna

skýrsla ráðherra

Uppboðsmarkaðir sjávarafla

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Ákvörðun Bandaríkjamanna í varnarmálum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Lax- og silungsveiði

(heildarlög)
lagafrumvarp

Veiðimálastofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fiskrækt

(heildarlög)
lagafrumvarp

Staða efnahagsmála

umræður utan dagskrár

Álver og stórvirkjanir á Norðurlandi

fyrirspurn

Endurnýjun Herjólfs

fyrirspurn

Stefna ríkisstjórnarinnar í málefnum Háskólans á Akureyri

fyrirspurn

Háskóli Íslands

fyrirspurn

Hlutafélög

(samlagshlutafélög o.fl.)
lagafrumvarp

Staða hjóna og sambúðarfólks

þingsályktunartillaga

Yfirtaka Íslendinga á rekstri Keflavíkurflugvallar

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(hámark á krókaaflahlutdeild o.fl.)
lagafrumvarp

Ríkisútvarpið hf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samráð við utanríkismálanefnd um varnarmál

athugasemdir um störf þingsins

Fréttatilkynning frá Hafrannsóknastofnun

athugasemdir um störf þingsins

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Stjórn fundarins

um fundarstjórn

Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu

þingsályktunartillaga

Samningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og lýðveldisins Suður-Kóreu

þingsályktunartillaga

Fullgilding Hoyvíkur-samningsins

(sameiginlegt efnahagssvæði)
þingsályktunartillaga

Náttúruminjasafn Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Jarðalög

(undanþága frá auglýsingaskyldu, tilkynningarskylda til sveitarfélaga o.fl.)
lagafrumvarp

Starfsáætlun þingsins

um fundarstjórn

Ríkisútvarpið hf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hækkun olíuverðs

athugasemdir um störf þingsins

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Ríkisútvarpið hf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sinfóníuhljómsveit Íslands

(rekstraraðilar)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um flugleiðsöguþjónustu og flugvallarekstur Flugmálastjórnar Íslands

lagafrumvarp

Skráning og þinglýsing skipa

(miðlægur þinglýsingargagnagrunnur)
lagafrumvarp

Aðstoðarmenn og ráðgjafar ráðherra

fyrirspurn

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Réttarstaða samkynhneigðra

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Breyting á ýmsum lögum á sviði sifjaréttar

(sameiginleg forsjá barns o.fl.)
lagafrumvarp

Veiðimálastofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 98 932,32
Andsvar 147 269,77
Flutningsræða 13 58,37
Um fundarstjórn 3 7,15
Grein fyrir atkvæði 1 1,12
Samtals 262 1268,73
21,1 klst.