Össur Skarphéðinsson: ræður


Ræður

Varnarmál, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Réttur nefndar til aðgangs að opinberum gögnum um öryggismál

lagafrumvarp

Möguleg leyniþjónustustarfsemi á vegum stjórnvalda

umræður utan dagskrár

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Rannsóknir á meintum hlerunum -- áhrif Kárahnjúkavirkjunar á efnahagslífið

athugasemdir um störf þingsins

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hvalveiðar

athugasemdir um störf þingsins

Starfsmannaleigur

fyrirspurn

Flutningur verkefna frá ríki til sveitarfélaga

fyrirspurn

Lækkun virðisaukaskatts á geisladiskum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Lækkun virðisaukaskatts á geisladiskum

athugasemdir um störf þingsins

Landsvirkjun

(eignarhald og fyrirsvar)
lagafrumvarp

Vatnstjón á mannvirkjum á Keflavíkurvelli

athugasemdir um störf þingsins

Skráning og mat fasteigna

(framlenging umsýslugjalds)
lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(framlenging tímabundinnar lækkunar gjalds)
lagafrumvarp

Búseta í iðnaðarhúsnæði

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 2007

lagafrumvarp

Stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga

(EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(eigið fé, EES-reglur)
lagafrumvarp

Flugmálastjórn Íslands

(heimildir til gjaldtöku)
lagafrumvarp

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Vörugjald og virðisaukaskattur

(lækkun matarskatts)
lagafrumvarp

Rannsóknir á sandsíli

fyrirspurn

Vörugjald og virðisaukaskattur

(lækkun matarskatts)
lagafrumvarp

Ættleiðingarstyrkir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ummæli þingmanns um samgönguráðherra og Vegagerðina

um fundarstjórn

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sinfóníuhljómsveit Íslands

(rekstraraðilar)
lagafrumvarp

Stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga

(EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Fæðingar- og foreldraorlof

(aðgreining umönnunargreiðslna og fæðingarorlofsgreiðslna)
lagafrumvarp

Ættleiðingarstyrkir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sundabraut -- ástandið í Palestínu

athugasemdir um störf þingsins

Almannatryggingar og málefni aldraðra

(lífeyrisgreiðslur elli- og örorkulífeyrisþega o.fl.)
lagafrumvarp

Skráning og mat fasteigna

(framlenging umsýslugjalds)
lagafrumvarp

Ættleiðingarstyrkir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Gögn um samskipti menntamálaráðuneytis og ESA

athugasemdir um störf þingsins

Gögn um samskipti menntamálaráðuneytis og ESA

um fundarstjórn

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ummæli útvarpsstjóra

athugasemdir um störf þingsins

Ríkisútvarpið og samkeppnislög

um fundarstjórn

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Svör við fyrirspurnum, þingstörfin fram undan o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Beiðni um utandagskrárumræðu o.fl.

um fundarstjórn

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ummæli forseta í hádegisfréttum

um fundarstjórn

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Málefni Byrgisins, þingstörfin fram undan o.fl.

um fundarstjórn

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhald umræðu um RÚV

athugasemdir um störf þingsins

Íslenskur ríkisborgararéttur

(próf í íslensku o.fl.)
lagafrumvarp

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vatnajökulsþjóðgarður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stefnumótun um aðlögun innflytjenda -- fyrirspurn um símhleranir

athugasemdir um störf þingsins

Umræða um málefni útlendinga

um fundarstjórn

Sameining Kennaraháskóla Íslands og Háskóla Íslands

lagafrumvarp

Landsþing Frjálslynda flokksins og stefna í innflytjendamálum

athugasemdir um störf þingsins

Fyrirspurnir til ráðherra

um fundarstjórn

Leynisamningar með varnarsamningnum 1951

umræður utan dagskrár

Íslenska friðargæslan

(heildarlög)
lagafrumvarp

Siglingavernd

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Málefni Byrgisins

athugasemdir um störf þingsins

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(fyrirframgreiðsla lána, ábyrgðarmenn o.fl.)
lagafrumvarp

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

(gildissvið laganna, fyrirkomulag rannsókna o.fl.)
lagafrumvarp

Málefni grunnskólakennara

athugasemdir um störf þingsins

Réttarstaða íslenskrar tungu og staða annarra tungumála í löggjöf og stjórnkerfi

fyrirspurn

Skýrsla um aðgang að opinberum gögnum um öryggismál Íslands 1945--1991

umræður utan dagskrár

Samgönguáætlun fyrir árin 2007--2018

þingsályktunartillaga

Endurmat á stöðu mála í Írak

athugasemdir um störf þingsins

NATO-þingið 2006

skýrsla

Þjónusta við alzheimersjúklinga -- atvinnumál á Ísafirði

athugasemdir um störf þingsins

Umræðuefni í athugasemdum

um fundarstjórn

Þjóðskjalasafn Íslands

(öryggismálasafn)
lagafrumvarp

Verðlagsstofa skiptaverðs o.fl.

(eftirlitsheimildir)
lagafrumvarp

Hlutur kvenna í stjórnmálum, tvísköttunarsamningar o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Virðisaukaskattur

(afreikningshlutföll og uppgjörstímabil)
lagafrumvarp

Íslenska táknmálið

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tollkvótar við innflutning landbúnaðarafurða

(aukin heimild)
lagafrumvarp

Orð þingmanns um meðferðarstofnanir

um fundarstjórn

Breytingar á ýmsum lögum er varða útgáfu leyfa o.fl.

(leyfisveitingar sýslumanna)
lagafrumvarp

Heilbrigðismál á Austurlandi

umræður utan dagskrár

Varnir gegn landbroti

(valdmörk milli ráðherra)
lagafrumvarp

Yfirlýsing gegn stuðningi við innrásina í Írak

þingsályktunartillaga

Varnir gegn landbroti

(valdmörk milli ráðherra)
lagafrumvarp

Réttarstaða liðsafla aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins o.fl.

lagafrumvarp

Skipan nefndar til að kanna starfsemi vist- og meðferðarheimila fyrir börn

lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(sauðfjársamningur)
lagafrumvarp

Frumvarp til stjórnarskipunarlaga

athugasemdir um störf þingsins

Mælendaskrá í athugasemdum

um fundarstjórn

Samkomulag við Færeyjar og Grænland um skipti á ræðismönnum

þingsályktunartillaga

Stjórnarskipunarlög

(þjóðareign á náttúruauðlindum)
lagafrumvarp

Umhverfismengun af völdum einnota umbúða

(grunnur skilagjalds)
lagafrumvarp

Þingstörfin fram undan

um fundarstjórn

Útvíkkun fríverslunarsamnings Færeyja og Íslands

þingsályktunartillaga

Minning tveggja alda afmælis Jóns Sigurðssonar forseta

þingsályktunartillaga

Þjóðskjalasafn Íslands

(öryggismálasafn)
lagafrumvarp

Staða fjármálastofnana

athugasemdir um störf þingsins

Almenn hegningarlög

(aukin refsivernd lögreglu)
lagafrumvarp

Umhverfismengun af völdum einnota umbúða

(grunnur skilagjalds)
lagafrumvarp

Svar við fyrirspurn -- frumvarp um vátryggingarsamninga

athugasemdir um störf þingsins

Þingfrestun

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 85 600,52
Andsvar 124 212,22
Flutningsræða 7 50,7
Um fundarstjórn 11 30,02
Grein fyrir atkvæði 7 8,47
Um atkvæðagreiðslu 2 2,38
Samtals 236 904,31
15,1 klst.