Össur Skarphéðinsson: ræður


Ræður

Mótvægisaðgerðir

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Notkun raflagna og raffanga á Keflavíkurflugvelli

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Skattaívilnanir vegna rannsókna- og þróunarverkefna

þingsályktunartillaga

Aukinn þorskafli á fiskveiðiárinu 2007/2008

þingsályktunartillaga

Einkavæðing orkufyrirtækja

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 2007

lagafrumvarp

Vatnalög

(frestun gildistöku laganna)
lagafrumvarp

Brottfall vatnalaga

lagafrumvarp

Afgreiðsla iðnaðarnefndar á frumvörpum til vatnalaga

athugasemdir um störf þingsins

Eignarhlutur ríkisins í Landsvirkjun

athugasemdir um störf þingsins

Raforkulög

(neyðarsamstarf og fjárhæð eftirlitsgjalds)
lagafrumvarp

Árneshreppur

fyrirspurn

Þorskeldi

fyrirspurn

Byggðarlög á Austurlandi sem standa utan áhrifasvæðis álversframkvæmda

fyrirspurn

Álver við Húsavík

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Íslenska ákvæðið í Kyoto-bókuninni

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Raforkuverð

fyrirspurn

Reglur Evrópusambandsins á sviði orkumála

fyrirspurn

Húsnæðismál

athugasemdir um störf þingsins

Útlendingar og réttarstaða þeirra

(réttarstaða gagnvart atvinnurekendum o.fl.)
lagafrumvarp

Eignarhald á jörðum

fyrirspurn

Veiðar Færeyinga innan íslensku fiskveiðilögsögunnar

fyrirspurn

Íbúaþróun utan höfuðborgarsvæðisins

fyrirspurn

Flutningsgeta byggðalínu

fyrirspurn

Framleiðslu- og flutningsgeta í raforkukerfinu

fyrirspurn

Raforkuframleiðsla

fyrirspurn

Netþjónabú

fyrirspurn

Þingsköp Alþingis

(starfstími Alþingis, eftirlitshlutverk, ræðutími o.fl.)
lagafrumvarp

Áherslur íslenskra stjórnvalda í loftslagsmálum

athugasemdir um störf þingsins

Sala eigna á Keflavíkurflugvelli

um fundarstjórn

Atvinnuuppbygging á Austurlandi

umræður utan dagskrár

Aðgreining kynjanna við fæðingu

fyrirspurn

Styrking byggðalínu

fyrirspurn

Eignarhald Landsnets

fyrirspurn

Aðgerðir til að bæta kjör aldraðra og öryrkja

athugasemdir um störf þingsins

Yfirtaka vatnsréttinda í neðri hluta Þjórsár

umræður utan dagskrár

Almannatryggingar o.fl.

(verkaskipting ráðuneyta, kaup á heilbrigðisþjónustu)
lagafrumvarp

Upprunaábyrgð á raforku

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

(starfstími Alþingis, eftirlitshlutverk, ræðutími o.fl.)
lagafrumvarp

Sultartangavirkjun

óundirbúinn fyrirspurnatími

Hitaveita Suðurnesja

óundirbúinn fyrirspurnatími

Samkeppnisstaða hótela og gististaða á landsbyggðinni

fyrirspurn

Störf á Norðvesturlandi

fyrirspurn

Skipun ferðamálastjóra

óundirbúinn fyrirspurnatími

Reykjavíkurflugvöllur

óundirbúinn fyrirspurnatími

Störf án staðsetningar -- kostnaður við Kárahnjúkavirkjun

störf þingsins

Stjórnarskipunarlög

(bráðabirgðalög, þingseta ráðherra)
lagafrumvarp

Landshlutabundin orkufyrirtæki

fyrirspurn

Stuðningur við fiskvinnslu á Bíldudal

fyrirspurn

Loftslagsmál

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjárhagsleg staða Orkusjóðs

fyrirspurn

Atvinnumál kvenna í Suðurkjördæmi

fyrirspurn

Framkvæmd vaxtarsamnings Eyjafjarðar

fyrirspurn

Rannsóknir og sjálfbær nýting jarðhitasvæða

þingsályktunartillaga

Áform um frekari uppbyggingu stóriðju

umræður utan dagskrár

Raforkumálefni

skýrsla

Útflutningur á óunnum fiski

fyrirspurn

Breyting á lögum á auðlinda- og orkusviði

(opinbert eignarhald auðlinda, fyrirtækjaaðskilnaður)
lagafrumvarp

Skipting fjárveitinga til heilbrigðisþjónustu

fyrirspurn

Virkjunarkostir á Vestfjörðum

fyrirspurn

Blönduvirkjun

fyrirspurn

Umhverfisáhrif Nesjavallavirkjunar

fyrirspurn

Flutningskerfi Landsnets á Vestfjörðum

fyrirspurn

Evruvæðing efnahagslífsins

fyrirspurn

Ráðstafanir í efnahagsmálum

lagafrumvarp

Endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn

(EES-reglur, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fiskræktarsjóður

(hlutverk og staða sjóðsins)
lagafrumvarp

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu o.fl.

(leyfisveitingarvald til Orkustofnunar)
lagafrumvarp

Fasteignamat ríkisins

fyrirspurn

Búrfellsvirkjun

fyrirspurn

Breytt stjórn fiskveiða í samræmi við úrskurð mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna

þingsályktunartillaga

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnatíma

um fundarstjórn

Kostnaður við flug í einkaþotu til Búkarest

fyrirspurn

Olíuhreinsistöð á Vestfjörðum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Orkusparnaður

fyrirspurn

Breyting á lögum á auðlinda- og orkusviði

(opinbert eignarhald auðlinda, fyrirtækjaaðskilnaður)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Breyting á lögum á auðlinda- og orkusviði

(opinbert eignarhald auðlinda, fyrirtækjaaðskilnaður)
lagafrumvarp

Sjúkratryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stefna ríkisstjórnarinnar í virkjana- og stóriðjumálum

umræður utan dagskrár

Viðlagatrygging Íslands

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Virkjun Jökulsár á Fjöllum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Sjúkratryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Andsvar 97 185,97
Ræða 54 185,78
Svar 46 157,47
Flutningsræða 10 109,03
Ber af sér sakir 1 2,07
Um atkvæðagreiðslu 1 1,13
Samtals 209 641,45
10,7 klst.