Össur Skarphéðinsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Lög um fjármálafyrirtæki

störf þingsins

Vatnalög

(frestun gildistöku laganna)
lagafrumvarp

Staða bankakerfisins, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Álver á Bakka

óundirbúinn fyrirspurnatími

Vatnalög

(frestun gildistöku laganna)
lagafrumvarp

Hækkun stýrivaxta

óundirbúinn fyrirspurnatími

Virkjunarframkvæmdir

óundirbúinn fyrirspurnatími

Nýsköpun og sprotafyrirtæki

óundirbúinn fyrirspurnatími

Frumvarp um eftirlaun

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tæringaráhrif brennisteinsvetnis í andrúmslofti

fyrirspurn

Ásakanir um spillingu í fjármálakerfinu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Búðarhálsvirkjun

óundirbúinn fyrirspurnatími

Líkantilraunir vegna stórskipabryggju í Vestmannaeyjum

þingsályktunartillaga

Heræfingar Breta í íslenskri lofthelgi

óundirbúinn fyrirspurnatími

Afstaða iðnaðarráðherra til heræfinga Breta

óundirbúinn fyrirspurnatími

Embætti sérstaks saksóknara

(rannsókn á fjárþroti fjármálafyrirtækja)
lagafrumvarp

Kolvetnisstarfsemi

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Vantraust á ríkisstjórnina, þingrof og nýjar kosningar

vantraust

Aðgerðir í atvinnumálum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Niðurfelling laga um kísilgúrverksmiðju við Mývatn og ráðstöfun eigna Kísilgúrsjóðs

lagafrumvarp

Fjárhagsleg fyrirgreiðsla hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum

þingsályktunartillaga

Samningar um ábyrgð ríkissjóðs vegna innstæðna í útibúum íslenskra viðskiptabanka á EES-svæðinu

þingsályktunartillaga

Náttúruverndaráætlun 2009--2013

þingsályktunartillaga

Hugsanleg lögsókn gegn Bretum -- ummæli þingmanns

störf þingsins

Undirbúningur álversframkvæmda

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjárlög 2009

lagafrumvarp

Niðurskurður í mennta- og heilbrigðismálum

störf þingsins

Fjárlög 2009

lagafrumvarp

Fjárhagsleg fyrirgreiðsla úr ríkissjóði til málshöfðunar fyrir erlendum dómstólum

lagafrumvarp

Staða efnahagsmála og horfur á vinnumarkaði, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Varnarmálastofnun og loftrýmiseftirlit

óundirbúinn fyrirspurnatími

Heilbrigðismál -- stefna í virkjunarmálum

störf þingsins

Athugasemdir frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum -- aðild að ESB

störf þingsins

Viðbótarsamningar við Norður-Atlantshafssamninginn um aðild Albaníu og Króatíu

þingsályktunartillaga

Starfsemi viðskiptabankanna -- Icesave-deilan

störf þingsins

Virkjun sjávarfalla við Ísland

fyrirspurn

Afhendingaröryggi raforku og virkjun vatnsfalla á Vestfjörðum

fyrirspurn

Olíuleit á Skjálfanda

óundirbúinn fyrirspurnatími

Aðild að ESB

óundirbúinn fyrirspurnatími

Viðbótarsamningar við Norður-Atlantshafssamninginn um aðild Albaníu og Króatíu

þingsályktunartillaga

Ástæða Breta fyrir að beita hryðjuverkalögum á Ísland

umræður utan dagskrár

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing)
lagafrumvarp

Undirbúningur að nýrri byggðaáætlun

fyrirspurn

Starfsemi Byggðastofnunar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Byggðastofnun

óundirbúinn fyrirspurnatími

Sementsverksmiðjan á Akranesi

óundirbúinn fyrirspurnatími

Seðlabanki Íslands

(skipulag yfirstjórnar og peningastefnunefnd)
lagafrumvarp

Visthönnun vöru sem notar orku

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Skattaívilnanir vegna rannsókna- og þróunarverkefna

þingsályktunartillaga

Efnahagshrunið og pólitísk ábyrgð -- iðnaðarmálagjald og Mannréttindadómstóll Evrópu

störf þingsins

Iðnaðarmálagjald

lagafrumvarp

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 71/2008, um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn

(flutningastarfsemi)
þingsályktunartillaga

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 114/2007, um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn

(fjármálaþjónusta)
þingsályktunartillaga

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 142/2007, um breytingu á VII. viðauka og bókun 37 við EES

(gagnkvæm viðurkenning á starfsmenntun og hæfi)
þingsályktunartillaga

Mál á dagskrá -- tónlistar- og ráðstefnuhús

um fundarstjórn

Atvinnumál

óundirbúinn fyrirspurnatími

Álver á Bakka

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða o.fl.

(útgreiðsla séreignarsparnaðar)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Embætti sérstaks saksóknara

(rýmri rannsóknarheimildir)
lagafrumvarp

Heimild til samninga um álver í Helguvík

(heildarlög)
lagafrumvarp

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(styrkir til breyttrar orkuöflunar og orkusparnaðar)
lagafrumvarp

Raforkulög

(frestun gildistöku ákvæða um aðgreiningu samkeppnis- og sérleyfisstarfsemi)
lagafrumvarp

Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi

(hærra endurgreiðsluhlutfall)
lagafrumvarp

Aðgerðir til að bregðast við fjárhagsvanda íslenskra heimila og atvinnulífs

þingsályktunartillaga

Ferðaþjónusta á Melrakkasléttu

fyrirspurn

Skýrsla um afhendingaröryggi orku á Vestfjörðum

fyrirspurn

Skipan sendiherra

óundirbúinn fyrirspurnatími

Raforkulög

(frestun gildistöku ákvæða um aðgreiningu samkeppnis- og sérleyfisstarfsemi)
lagafrumvarp

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(styrkir til breyttrar orkuöflunar og orkusparnaðar)
lagafrumvarp

Hatton-Rockall svæðið og deilur við Breta

óundirbúinn fyrirspurnatími

Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi

(hærra endurgreiðsluhlutfall)
lagafrumvarp

Samskipti ráðamanna á leiðtogafundi í ljósi hryðjuverkalaga

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Sjúkraskrár

(heildarlög)
lagafrumvarp

Heimild til samninga um álver í Helguvík

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 69 219,52
Flutningsræða 14 108,45
Andsvar 45 89,75
Svar 12 42,62
Um fundarstjórn 7 8,38
Grein fyrir atkvæði 2 2,2
Samtals 149 470,92
7,8 klst.