Össur Skarphéðinsson: ræður


Ræður

Fjárlög 2014

lagafrumvarp

Tekjuaðgerðir fjárlagafrumvarps 2014

(tekjuskattur, virðisaukaskattur, skattar á fjármálafyrirtæki o.fl.)
lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2014

(verðlagsbreytingar o.fl.)
lagafrumvarp

Stimpilgjald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Geislavarnir

(heildarendurskoðun, EES-reglur)
lagafrumvarp

Sjúkraskrár

(aðgangsheimildir)
lagafrumvarp

Mótun stefnu í gjaldmiðilsmálum

þingsályktunartillaga

Fríverslunarsamningur Íslands og Kína

þingsályktunartillaga

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 181/2012 um breytingu á XIX. viðauka við EES-samninginn

(húsgöngu- og fjarsala, EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 45/2013 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn

(umhverfismál, EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 86/2013 um breytingu á XII. viðauka við EES-samninginn

(frjálsir fjármagnsflutningar, EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 94/2013 um breytingu á XVII. viðauka við EES-samninginn

(hugverkaréttindi, EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Dómstólar

(fjöldi dómara)
lagafrumvarp

Neytendastofa og talsmaður neytenda

(talsmaður neytenda o.fl.)
lagafrumvarp

Viðbrögð við skuldavanda einstaklinga með lán með veði í eign þriðja aðila

(lánsveðslán)
lagafrumvarp

Rannsókn á ákvörðunum stjórnvalda vegna innstæðna Landsbanka Íslands á Evrópska efnahagssvæðinu

þingsályktunartillaga

Skipun nefndar um málefni hinsegin fólks

þingsályktunartillaga

Brottnám líffæra

(ætlað samþykki)
lagafrumvarp

Stuðningur við sjálfsákvörðunarrétt íbúa Vestur-Sahara

þingsályktunartillaga

Almenn hegningarlög

(kynvitund)
lagafrumvarp

Myglusveppur og tjón af völdum hans

þingsályktunartillaga

Efling skákiðkunar í skólum

fyrirspurn

Umræður um störf þingsins 5. nóvember

Ummæli í umræðu um störf þingsins

um fundarstjórn

Raforkustrengur til Evrópu

skýrsla

Endurnýjun og uppbygging Landspítala

þingsályktunartillaga

Áhrif Íslands á ákvarðanir á vettvangi Evrópusamstarfs

fyrirspurn

Stjórn fiskveiða

(aflahlutdeildir í rækju)
lagafrumvarp

Tengivegir og einbreiðar brýr

fyrirspurn

Náttúruvernd

(frestun gildistöku)
lagafrumvarp

Fjárlög 2014

lagafrumvarp

Skýrsla umboðsmanns Alþingis fyrir árið 2012

álit nefndar

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 164/2013 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn

(öryggi líffæra til ígræðslu)
þingsályktunartillaga

Fríverslunarsamningur Íslands og Kína

þingsályktunartillaga

Sóknaráætlun skapandi greina til þriggja ára

þingsályktunartillaga

Lagaskrifstofa Alþingis

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fríverslunarsamningur Íslands og Kína

þingsályktunartillaga

Samningur um þátttöku Króatíu á Evrópska efnahagssvæðinu

(breyting ýmissa laga, EES-reglur)
lagafrumvarp

Samstarf við Færeyjar og Grænland á sviði heilbrigðisþjónustu

þingsályktunartillaga

Endurskoðun á lagaumhverfi er varðar uppkaup á landi

þingsályktunartillaga

Umferðarlög

(EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Raforkustrengur til Evrópu

skýrsla

Viðvera ráðherra í umræðu um raforkustreng til Evrópu

um fundarstjórn

Raforkustrengur til Evrópu

skýrsla

Aðildarviðræður við Evrópusambandið

skýrsla

Stjórnartillaga um slit aðildarviðræðna við ESB

um fundarstjórn

Þingleg meðferð mála frá utanríkisráðherra

um fundarstjórn

Aðildarviðræður við Evrópusambandið

skýrsla

Úrskurður forseta um stjórnartillögu

um fundarstjórn

Umræður um dagskrármál fundarins

um fundarstjórn

Aðildarviðræður við Evrópusambandið

skýrsla

Dagskrártillaga

tilkynningar forseta

Umræða um skýrslu utanríkisráðherra

um fundarstjórn

Aðildarviðræður við Evrópusambandið

skýrsla

Fundur forseta með formönnum þingflokka o.fl.

um fundarstjórn

Beiðni um hlé á þingfundi

um fundarstjórn

Umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu dregin til baka

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 12. mars

Umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu dregin til baka

þingsályktunartillaga

Makrílviðræðurnar, munnleg skýrsla sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra

skýrsla ráðherra

Umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu dregin til baka

þingsályktunartillaga

Starfsáætlun þingsins o.fl.

um fundarstjórn

Mótmæli gegn ofsóknum gegn samkynhneigðum í Úganda

þingsályktunartillaga

Utanríkis- og alþjóðamál

skýrsla

Vestnorræna ráðið 2013

skýrsla

Fríverslunarsamningur EFTA-ríkjanna og Kólumbíu og landbúnaðarsamningur Íslands og Kólumbíu

þingsályktunartillaga

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 226/2013 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn

(flugeldavörur og sprengiefni, EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Losun og móttaka úrgangs frá skipum

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Lögbann og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytenda

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar

(aukin verkefni kirkjuþings)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 25. mars

Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar

(aukin verkefni kirkjuþings)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 26. mars

Einkavæðing ríkiseigna

fyrirspurn

Fréttaflutningur Ríkisútvarpsins af málum tengdum Evrópusambandinu

fyrirspurn

Dettifossvegur

fyrirspurn

Framsaga fyrir skuldaleiðréttingarmálum

um fundarstjórn

Séreignarsparnaður og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar

(höfuðstólslækkun húsnæðislána)
lagafrumvarp

Leiðrétting verðtryggðra fasteignaveðlána

(höfuðstólslækkun húsnæðislána)
lagafrumvarp

Skýrsla Alþjóðamálastofnunar um aðildarviðræður við ESB

sérstök umræða

Leiðrétting verðtryggðra fasteignaveðlána

(höfuðstólslækkun húsnæðislána)
lagafrumvarp

Ríkisendurskoðandi og ríkisendurskoðun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hvalveiðar

fyrirspurn

Staða hafrannsókna

sérstök umræða

Stuðningur við dæmda menn erlendis utan fangelsis

fyrirspurn

Samstarf á norðurskautssvæðinu og staða Íslands

fyrirspurn

Tollfrjáls útflutningur landbúnaðarafurða

fyrirspurn

Siglufjarðarvegur og jarðgöng

fyrirspurn

Tilskipun um varðveislu fjarskiptaupplýsinga

fyrirspurn

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn

(losun gróðurhúsalofttegunda frá flugi)
þingsályktunartillaga

Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2014

þingsályktunartillaga

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn

(losun gróðurhúsalofttegunda frá flugi)
þingsályktunartillaga

Framkvæmdarvald og stjórnsýsla ríkisins í héraði

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aðgerðaáætlun um notkun íslensku í stafrænni upplýsingatækni

þingsályktunartillaga

Vísindarannsóknir á heilbrigðissviði

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2014

þingsályktunartillaga

Staðfesting samninga um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum á árinu 2014

þingsályktunartillaga

Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2014

þingsályktunartillaga

Málefni innflytjenda

(forstöðumaður Fjölmenningarseturs)
lagafrumvarp

Fríverslunarsamningur EFTA-ríkjanna og Kólumbíu og landbúnaðarsamningur Íslands og Kólumbíu

þingsályktunartillaga

Séreignarsparnaður og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar

(höfuðstólslækkun húsnæðislána)
lagafrumvarp

Snjómokstur á Fjarðarheiði

fyrirspurn

Fækkun svartfugls

fyrirspurn

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 93 486,28
Andsvar 196 353,75
Um fundarstjórn 14 15,45
Flutningsræða 1 9,2
Um atkvæðagreiðslu 5 5,27
Grein fyrir atkvæði 2 2,42
Ber af sér sakir 1 1,07
Samtals 312 873,44
14,6 klst.