Össur Skarphéðinsson: ræður


Ræður

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Refsiaðgerðir gagnvart Ísrael

óundirbúinn fyrirspurnatími

TiSA-samningurinn

sérstök umræða

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 23. september

Byggingarvörur

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Bráðaaðgerðir í byggðamálum

þingsályktunartillaga

Þjóðaratkvæðagreiðsla um aðild Íslands að Norður-Atlantshafsbandalaginu

þingsályktunartillaga

Jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku

(jöfnunargjald)
lagafrumvarp

Þátttaka íslenska ríkisins í kolvetnisstarfsemi

(heildarlög)
lagafrumvarp

Merkingar og upplýsingaskylda varðandi orkunotkun heimilistækja

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Vernd afurðarheita sem vísa til uppruna, landsvæðis eða hefðbundinnar sérstöðu

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Gagnasafn RÚV

fyrirspurn

Fjármálastöðugleikaráð og kerfisáhættunefnd

fyrirspurn

Virðisaukaskattur af útleigu rafmagnsbíla

fyrirspurn

Verslun með áfengi og tóbak o.fl.

(smásala áfengis)
lagafrumvarp

Framtíð umhverfisráðuneytisins

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ummæli ráðherra í umræðum

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 15. október

Menntun íslenskra mjólkurfræðinga

fyrirspurn

Umræður um störf þingsins 21. október

Fjármögnun byggingar nýs Landspítala

þingsályktunartillaga

Raforkustrengur til Evrópu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Visthönnun vöru sem notar orku

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Ríkisendurskoðandi og endurskoðun ríkisreikninga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Mótvægisaðgerðir vegna hugsanlegs gengisfalls íslensku krónunnar

fyrirspurn

Húsavíkurflugvöllur

fyrirspurn

Hækkun tollkvóta inn á markaði Evrópusambandsins

fyrirspurn

Rannsóknir á fiskstofnum á miðsævisteppinu milli Íslands og Grænlands

fyrirspurn

Haustrall Hafrannsóknastofnunar

fyrirspurn

Útvarpssendingar í Kelduhverfi og Öxarfirði

fyrirspurn

Beinagrind steypireyðar

fyrirspurn

Umræður um störf þingsins 4. nóvember

Fjarvera forsætisráðherra í umræðu um skuldaleiðréttingu

um fundarstjórn

Skipan ferðamála

(ferðaþjónustureikningar)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(endurbygging og viðhald kirkna)
lagafrumvarp

Innflutningur á grænlensku kjöti

fyrirspurn

Brotthvarf Vísis frá Húsavík

fyrirspurn

Seðlabanki Íslands

(eiginfjárviðmið og ráðstöfun hagnaðar)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(bótaréttur, stjórnsýsla, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Haf- og vatnarannsóknir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Visthönnun vöru sem notar orku

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Örnefni

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þróunarsamvinna

sérstök umræða

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 4. desember

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(eiginfjárviðmið og ráðstöfun hagnaðar)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Náttúrupassi

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framlög til háskólastarfs

fyrirspurn

Starfshópur um myglusvepp

fyrirspurn

Jöfnun húshitunarkostnaðar

fyrirspurn

Náttúrupassi

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárfestingarsamningur við Thorsil ehf. um kísilmálmverksmiðju í Helguvík í Reykjanesbæ

lagafrumvarp

Fríverslunarsamningur við Japan

þingsályktunartillaga

Örnefni

(heildarlög)
lagafrumvarp

Raforkulög

(kerfisáætlun, EES-reglur)
lagafrumvarp

Vextir og verðtrygging o.fl.

(erlend lán, EES-reglur)
lagafrumvarp

Raforkulög

(kerfisáætlun, EES-reglur)
lagafrumvarp

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Raforkulög

(kerfisáætlun, EES-reglur)
lagafrumvarp

Vestnorræna ráðið 2014

skýrsla

Landmælingar og grunnkortagerð

(gjaldfrjáls landupplýsingagrunnur)
lagafrumvarp

Aðkoma Íslands að TiSA-viðræðunum

sérstök umræða

Uppbygging húsnæðis Landspítala

fyrirspurn

Ljósleiðarar

fyrirspurn

Störf í allsherjar- og menntamálanefnd

um fundarstjórn

Fjármálafyrirtæki

(starfsleyfi, aukið eftirlit o.fl., EES-reglur)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 4. mars

Fjármálafyrirtæki

(starfsleyfi, aukið eftirlit o.fl., EES-reglur)
lagafrumvarp

Vextir og verðtrygging o.fl.

(erlend lán, EES-reglur)
lagafrumvarp

Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta

(undantekningar frá tryggingavernd)
lagafrumvarp

Staða þingsins og viðhorf ríkisstjórnarinnar

um fundarstjórn

Evrópumál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Beiðni um komu ráðherra á fund atvinnuveganefndar

um fundarstjórn

Evrópumál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Utanríkis- og alþjóðamál

skýrsla

Norræna ráðherranefndin 2014

skýrsla

Fjárfestingarumhverfi lífeyrissjóðanna og fjárfestingar í íbúðarhúsnæði

fyrirspurn

Tryggingagjaldsgreiðslur vegna fólks sem er 60 ára og eldra

fyrirspurn

Tollar á franskar kartöflur

fyrirspurn

Augnlæknaþjónusta

fyrirspurn

Veiðireglur til verndar ísaldarurriða

fyrirspurn

Tillaga stjórnarandstöðunnar um þjóðaratkvæðagreiðslu

um fundarstjórn

Beiðni um mat Ríkisendurskoðunar á frumvarpi um Þróunarsamvinnustofnun

um fundarstjórn

Fylgi Pírata í skoðanakönnunum

um fundarstjórn

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 25. mars

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Alþjóðleg öryggismál o.fl.

(erlend herskip og herloftför o.fl., breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum og starfsáætlun

um fundarstjórn

Fjárveitingar til háskóla

fyrirspurn

Þjóðaratkvæðagreiðsla um framhald viðræðna um aðild Íslands að Evrópusambandinu

þingsályktunartillaga

Stjórn veiða á Norðaustur-Atlantshafsmakríl

(tímabundnar aflaheimildir)
lagafrumvarp

Þjónustusamningur við Samtökin ´78

fyrirspurn

Sérstakt framlag til húsaleigubóta

fyrirspurn

Ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2016--2019

þingsályktunartillaga

Húsaleigulög

(réttarstaða leigjanda og leigusala)
lagafrumvarp

Lögræðislög

(réttindi fatlaðs fólks, svipting lögræðis o.fl.)
lagafrumvarp

Innflutningur dýra

(erfðaefni holdanautgripa)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala búvöru o.fl.

(umsjón og útgreiðsla beingreiðslna)
lagafrumvarp

Samningur Sameinuðu þjóðanna um líffræðilega fjölbreytni

fyrirspurn

Stefna í friðlýsingum

fyrirspurn

Vernd afhjúpenda

fyrirspurn

Viðurlög við brotum á fjármálamarkaði o.fl.

(breyting ýmissa laga, EES-reglur)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 5. maí

Viðurlög við brotum á fjármálamarkaði o.fl.

(breyting ýmissa laga, EES-reglur)
lagafrumvarp

Meðferð og sala eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum

(brottfall laga um Bankasýslu, ráðgjafarnefnd)
lagafrumvarp

Áherslumál ríkisstjórnarinnar

um fundarstjórn

Meðferð og sala eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum

(brottfall laga um Bankasýslu, ráðgjafarnefnd)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 12. maí

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Úrskurður forseta

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Dagskrá þingsins

um fundarstjórn

Starfsáætlun og væntanleg stjórnarfrumvörp

um fundarstjórn

Viðvera forsætisráðherra í umræðu um rammaáætlun

um fundarstjórn

Breytingartillögur við rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Breytingartillögur við rammaáætlun

um fundarstjórn

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Ósk um fund forseta með þingflokksformönnum

um fundarstjórn

Ummæli sjávarútvegsráðherra og sameining skóla

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Breytingar í framhaldsskólakerfinu

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Mæting stjórnarliða

um fundarstjórn

Sáttatónn í stjórnarliðum

um fundarstjórn

Breyting á starfsáætlun

um fundarstjórn

Fundur í atvinnuveganefnd og umræða um rammaáætlun

um fundarstjórn

Verkleysi stjórnarmeirihlutans

um fundarstjórn

Áframhald umræðu um rammaáætlun

um fundarstjórn

Raforkulög

(kerfisáætlun, EES-reglur)
lagafrumvarp

Samningur hafnríkja til að uppræta ólöglegar, ótilkynntar og eftirlitslausar veiðar

(aðgangur erlendra skipa að höfnum)
þingsályktunartillaga

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 153/2014 um breytingu á X. viðauka við EES-samninginn

(heilbrigðisþjónusta yfir landamæri, EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2015

þingsályktunartillaga

Samningur milli Grænlands og Íslands um stjórnun rækjuveiða á Dohrnbanka

þingsályktunartillaga

Raforkulög

(kerfisáætlun, EES-reglur)
lagafrumvarp

Lyfjalög

(auglýsingar)
lagafrumvarp

Starfsáætlun

um fundarstjórn

Fjögurra ára samgönguáætlun 2015--2018

þingsályktunartillaga

Áætlun um meðferð og ráðstöfun aflamagns sem dregið er frá heildarafla

þingsályktunartillaga

Stjórnarráð Íslands

(skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2016--2019

þingsályktunartillaga

Gjaldeyrismál

(reglur um fjármagnshöft, afnám undanþágna o.fl.)
lagafrumvarp

Ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2016--2019

þingsályktunartillaga

Samkomulag um lok þingstarfa

um fundarstjórn

Tekjuskattur o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Orð formanns atvinnuveganefndar

um fundarstjórn

Stöðugleikaskattur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lagasetning á kjaradeilur

um fundarstjórn

Kjaramál félagsmanna tiltekinna stéttarfélaga BHM og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga

lagafrumvarp

Úrvinnslugjald

(stjórn Úrvinnslusjóðs)
lagafrumvarp

Efling tónlistarnáms

(samkomulag milli ríkis og sveitarfélaga, gildistími bráðabirgðaákvæða o.fl.)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 23. júní

Efling tónlistarnáms

(samkomulag milli ríkis og sveitarfélaga, gildistími bráðabirgðaákvæða o.fl.)
lagafrumvarp

Uppbygging innviða vegna atvinnustarfsemi í landi Bakka

(fjárheimild)
lagafrumvarp

Staða sparisjóðanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Lokafjárlög 2013

lagafrumvarp

Meðferð einkamála o.fl.

(aukin skilvirkni, einfaldari reglur)
lagafrumvarp

Náttúruvernd

(frestun gildistöku)
lagafrumvarp

Efling tónlistarnáms

(samkomulag milli ríkis og sveitarfélaga, gildistími bráðabirgðaákvæða o.fl.)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 30. júní

Lokafjárlög 2013

lagafrumvarp

Ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2016--2019

þingsályktunartillaga

Innflutningur dýra

(erfðaefni holdanautgripa)
lagafrumvarp

Samstarf við Færeyjar og Grænland um leiðir til að draga úr útblæstri brennisteins frá skipum

þingsályktunartillaga

Stöðugleikaskattur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Andsvar 493 904,5
Ræða 168 835,02
Um fundarstjórn 41 47,92
Flutningsræða 3 26,82
Grein fyrir atkvæði 5 5,38
Um atkvæðagreiðslu 4 4,4
Samtals 714 1824,04
30,4 klst.