Össur Skarphéðinsson: ræður


Ræður

Fjárlög 2016

lagafrumvarp

Viðvera forsætisráðherra í fjárlagaumræðu

um fundarstjórn

Fjárlög 2016

lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2016

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Sjálfstætt eftirlit með starfsemi og starfsháttum lögreglu

þingsályktunartillaga

Upplýsingalög

(kaup á vörum og þjónustu)
lagafrumvarp

Málefni flóttamanna

sérstök umræða

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(leyfilegur munur á milli eignarliða og lífeyrisskuldbindinga)
lagafrumvarp

Tekjuskattur o.fl.

(nauðasamningagerð slitabúa fallinna fjármálafyrirtækja)
lagafrumvarp

Afnám verðtryggingar o.fl.

um fundarstjórn

Störf þingsins

Þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið

(notkun fánans við markaðssetningu á vöru og þjónustu)
lagafrumvarp

Atvinnumál sextugra og eldri

sérstök umræða

Viðvera heilbrigðisráðherra

um fundarstjórn

Verslun með áfengi og tóbak o.fl.

(smásala áfengis)
lagafrumvarp

Beiðni um umræðu um afnám verðtryggingar

um fundarstjórn

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Tekjuskattur o.fl.

(nauðasamningagerð slitabúa fallinna fjármálafyrirtækja)
lagafrumvarp

Náttúruvernd

(varúðarregla, almannaréttur, sérstök vernd, framandi tegundir o.fl.)
lagafrumvarp

Íslensk tunga í stafrænum heimi

sérstök umræða

Fræðslunefnd mjólkuriðnaðarins

fyrirspurn

Umræður um hryðjuverkin í París

tilkynningar forseta

Störf þingsins

Þjóðaröryggisstefna fyrir Ísland

þingsályktunartillaga

Viðvera utanríkisráðherra við umræðu um ÞSSÍ

um fundarstjórn

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

2. umræða fjárlaga

um fundarstjórn

Viðvera utanríkisráðherra við umræðu um ÞSSÍ

um fundarstjórn

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Afstaða stjórnarliða til einkavæðingar bankanna

um fundarstjórn

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Viðvera utanríkisráðherra við umræðu um ÞSSÍ

um fundarstjórn

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Landhelgisgæsla Íslands

(verkefni erlendis)
lagafrumvarp

Lokafjárlög 2014

lagafrumvarp

Fjárlög 2016

lagafrumvarp

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Fjárlög 2016

lagafrumvarp

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Breytingartillögur við fjárlagafrumvarpið

um fundarstjórn

Fjárlög 2016

lagafrumvarp

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Fjárlög 2016

lagafrumvarp

Orð þingmanns -- lengd þingfunda

um fundarstjórn

Fjárlög 2016

lagafrumvarp

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2015

lagafrumvarp

Sala fasteigna og skipa

(starfsheimild)
lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(stöðugleikaframlag)
lagafrumvarp

Fullgilding bókunar við samning Sameinuðu þjóðanna gegn pyndingum (OPCAT)

þingsályktunartillaga

Fjárlög 2016

lagafrumvarp

Fríverslunarsamtök Evrópu og Evrópska efnahagssvæðið 2015

skýrsla

Norrænt samstarf 2015

skýrsla

NATO-þingið 2015

skýrsla

Evrópuráðsþingið 2015

skýrsla

TiSA-samningurinn

sérstök umræða

Fríverslunarsamningur við Japan

þingsályktunartillaga

Samstarf Íslands og Grænlands

þingsályktunartillaga

Alþjóðlegt bann við framleiðslu og beitingu sjálfvirkra og sjálfstýrðra vígvéla

þingsályktunartillaga

Fullgilding stofnsamnings um Innviðafjárfestingabanka Asíu

þingsályktunartillaga

Aukin viðvera herliðs á Keflavíkurflugvelli

sérstök umræða

Fríverslunarsamningur við Japan

þingsályktunartillaga

Þingsköp Alþingis

(þingseta ráðherra)
lagafrumvarp

Raforkumál á Vestfjörðum og Hvalárvirkjun

fyrirspurn

Bygging þjóðgarðsmiðstöðvar á Hellissandi

fyrirspurn

Íslensk tunga í stafrænum heimi

fyrirspurn

Fjármálafyrirtæki

(eigið fé, könnunar- og matsferli, vogunarhlutfall, EES-reglur)
lagafrumvarp

Greining á sameiginlegum ávinningi að vestnorrænum fríverslunarsamningi og vestnorrænu viðskiptaráði

þingsályktunartillaga

Langtímastefna fyrir samgöngur og innviði á Vestur-Norðurlöndum

þingsályktunartillaga

Fjármálafyrirtæki

(eigið fé, könnunar- og matsferli, vogunarhlutfall, EES-reglur)
lagafrumvarp

Afstaða ráðherra til skattaskjóla og afsökunarbeiðni

um fundarstjórn

Breyting á ríkisstjórn

tilkynning frá ríkisstjórninni

Sjúkratryggingar

(hámarksgreiðslur sjúkratryggðra og þjónustustýring)
lagafrumvarp

Þjóðaröryggisstefna fyrir Ísland

þingsályktunartillaga

Áheyrnaraðild að Norðurskautsráðinu

þingsályktunartillaga

Kjördagur og málaskrá ríkisstjórnarinnar

um fundarstjórn

Rannsókn á aflandsfélögum Íslendinga

um fundarstjórn

Útlendingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Rannsókn á aflandsfélögum Íslendinga og skattundanskotum

þingsályktunartillaga

Verðmat á hlut Landsbankans í Borgun

fyrirspurn

Friðun miðhálendisins

fyrirspurn

Fell í Suðursveit og Jökulsárlón

fyrirspurn

Alþjóðlegar viðskiptaþvinganir gagnvart lágskattaríkjum

þingsályktunartillaga

Ný skógræktarstofnun

(sameining stofnana)
lagafrumvarp

Meðferð sakamála

(skilyrði fyrir beitingu símahlustunar)
lagafrumvarp

Lögreglulög

(eftirlit með störfum lögreglu)
lagafrumvarp

Almennar íbúðir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2016

þingsályktunartillaga

Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald

(heimagisting, veitingastaðir án áfengisveitinga, ótímabundin rekstrarleyfi)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(veltumörk skattskyldu og fjárhæðarmörk uppgjörstímabila)
lagafrumvarp

Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald

(heimagisting, veitingastaðir án áfengisveitinga, ótímabundin rekstrarleyfi)
lagafrumvarp

Meðferð krónueigna sem háðar eru sérstökum takmörkunum

lagafrumvarp

Grænlandssjóður

fyrirspurn

Staða fjölmiðla á Íslandi

sérstök umræða

Rannsóknarnefndir

lagafrumvarp

Aðgerðir stjórnvalda gegn skattsvikum o.fl.

lagafrumvarp

Tónlistarnám og jöfnun á aðstöðumun nemenda

lagafrumvarp

Heimild til útboðs vegna nýrrar Vestmannaeyjaferju

lagafrumvarp

Viðbótarsamningur við Norður-Atlantshafssamninginn um aðild Svartfjallalands (Montenegró)

þingsályktunartillaga

Rannsókn á erlendri þátttöku í kaupum á 45,8% eignarhlut í Búnaðarbanka Íslands hf. o.fl.

þingsályktunartillaga

Sjúkratryggingar

(hámarksgreiðslur sjúkratryggðra og þjónustustýring)
lagafrumvarp

Samstarf Íslands og Grænlands

þingsályktunartillaga

Sjúkratryggingar

(hámarksgreiðslur sjúkratryggðra og þjónustustýring)
lagafrumvarp

Gjaldeyrismál o.fl.

(fjárstreymistæki til að draga úr neikvæðum áhrifum fjármagnsinnstreymis)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(fæðispeningar sjómanna)
lagafrumvarp

Loftferðasamningur við Japan

fyrirspurn

Þjóðaröryggisráð

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(útboð viðbótarþorskkvóta)
lagafrumvarp

Náttúrustofur

þingsályktunartillaga

Starfsáætlun sumarþings

um fundarstjórn

Uppboðsleið í stað veiðigjalda

sérstök umræða

Búvörulög o.fl.

(búvörusamningar, búnaðarlagasamningur)
lagafrumvarp

Meðferð sakamála

(skilyrði fyrir beitingu símahlustunar)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(síld og makríll)
lagafrumvarp

Búvörulög o.fl.

(búvörusamningar, búnaðarlagasamningur)
lagafrumvarp

Samningur Íslands og Evrópusambandsins um viðskipti með landbúnaðarvörur

(EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(rammaáætlun)
þingsályktunartillaga

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 97/2016 um breytingu á XVI. viðauka við EES-samninginn

(opinber innkaup, EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Fullgilding samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks

þingsályktunartillaga

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(rammaáætlun)
þingsályktunartillaga

Yfirlýsing forseta um skýrslu fjárlaganefndar

um fundarstjórn

Meðferð sakamála

(skilyrði fyrir beitingu símahlustunar)
lagafrumvarp

Fullgilding Parísarsamningsins

þingsályktunartillaga

Meðferð sakamála

(skilyrði fyrir beitingu símahlustunar)
lagafrumvarp

Fullgilding samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks

þingsályktunartillaga

Kjararáð

lagafrumvarp

Ákvarðanir EES-nefndarinnar um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn

(evrópskar reglur um fjármálaeftirlit, EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Ákvæði stjórnarskrár og framsal valds

óundirbúinn fyrirspurnatími

Afgreiðsla EES-máls og hugsanlegt brot á stjórnarskrá

um fundarstjórn

Fundur í fastanefnd á þingfundartíma

um fundarstjórn

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(breyting á A-deild sjóðsins)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Afgreiðsla EES-máls og hugsanlegt brot á stjórnarskrá

um fundarstjórn

Ákvarðanir EES-nefndarinnar um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn

(evrópskar reglur um fjármálaeftirlit, EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Viðvera stjórnar og afgreiðsla mála fyrir þinglok

um fundarstjórn

Framsal íslenskra fanga

fyrirspurn

Umræða um samgönguáætlun og fjarvera innanríkisráðherra

um fundarstjórn

Áætlanir um þinglok

um fundarstjórn

Framhald þingstarfa

um fundarstjórn

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Afgreiðsla mála fyrir þinglok

um fundarstjórn

Almannatryggingar o.fl.

(einföldun bótakerfis, breyttur lífeyristökualdur o.fl.)
lagafrumvarp

Aldarafmæli sjálfstæðis og fullveldis Íslands

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Andsvar 374 742,87
Ræða 118 721,02
Flutningsræða 14 154,03
Um fundarstjórn 40 50,7
Um atkvæðagreiðslu 23 27,03
Grein fyrir atkvæði 3 3,7
Samtals 572 1699,35
28,3 klst.