Þorgerður K. Gunnarsdóttir: ræður


Ræður

Húsnæðismál Náttúrugripasafnsins

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Málefni lesblindra

fyrirspurn

Staða íslenskrar tungu

fyrirspurn

Stjórnunarkostnaður Ríkisútvarpsins ohf.

fyrirspurn

Framhaldsskóli við utanverðan Eyjafjörð

fyrirspurn

Samningur um framleiðslu dagskrárefnis fyrir RÚV

umræður utan dagskrár

Viðurkenning á prófgráðum frá löndum utan EES

fyrirspurn

Fullorðinsfræðsla

fyrirspurn

Kristilegt siðgæði í starfsháttum grunnskóla

fyrirspurn

Verkefnið Framtíð í nýju landi

fyrirspurn

PISA-könnun

athugasemdir um störf þingsins

Ný ályktun Íslenskrar málnefndar

umræður utan dagskrár

Leikskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Myndlistarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Einkaleyfi handa Háskóla Íslands til útgáfu almanaks

(brottfall laganna)
lagafrumvarp

Staða þjóðkirkju, kristni og kristinfræðslu

umræður utan dagskrár

Háskólinn á Akureyri

fyrirspurn

Listgreinakennsla í framhaldsskólum

fyrirspurn

Framhaldsskólar

(afnám innritunar- og efnisgjalda)
lagafrumvarp

Sjávarlíffræðisafn og rannsóknarsetur á Akureyri

þingsályktunartillaga

Íþróttakennsla í grunnskólum

þingsályktunartillaga

Prófessorsembætti kennt við Jónas Hallgrímsson

þingsályktunartillaga

Öryrkjar í háskólanámi

fyrirspurn

Garðyrkjuskólinn á Reykjum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Samtök framhaldsskólanema

fyrirspurn

Framfærslugrunnur Lánasjóðs íslenskra námsmanna

fyrirspurn

Ókeypis námsbækur í framhaldsskólum

fyrirspurn

Einkavæðing Iðnskólans í Reykjavík

umræður utan dagskrár

Háskóli á Ísafirði

óundirbúinn fyrirspurnatími

Gjábakkavegur

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stúdentar frá Menntaskólanum Hraðbraut

fyrirspurn

Tónlistarnám á framhaldsskólastigi

fyrirspurn

Áskoranir frá Bandalagi íslenskra listamanna

fyrirspurn

Dreifmenntaverkefni í grunnskólum Vestur-Barðastrandarsýslu

fyrirspurn

Fjárveitingar til þjóðlegra greina við Háskóla Íslands

fyrirspurn

Auglýsingar sem beint er að börnum

óundirbúinn fyrirspurnatími

För á Ólympíuleikana í Peking

óundirbúinn fyrirspurnatími

Opinberir háskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(búsetuskilyrði, EES-ríkisborgarar)
lagafrumvarp

Þjóðskjalasafn Íslands

(rafræn gagna- og skjalasöfn o.fl.)
lagafrumvarp

Upplýsingar um launakjör hjá RÚV

óundirbúinn fyrirspurnatími

Opinberir háskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þjóðskjalasafn Íslands

(rafræn gagna- og skjalasöfn o.fl.)
lagafrumvarp

Niðurstaða PISA-könnunar 2006

óundirbúinn fyrirspurnatími

Lengd viðvera í grunnskóla

óundirbúinn fyrirspurnatími

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnatíma

um fundarstjórn

Reglugerð um menntun tónlistarkennara

óundirbúinn fyrirspurnatími

Síðari för menntamálaráðherra á Ólympíuleikana

óundirbúinn fyrirspurnatími

Framlög til menntastofnana

óundirbúinn fyrirspurnatími

Námslán námsmanna erlendis

fyrirspurn

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Svar 36 111,7
Flutningsræða 10 106,15
Ræða 30 92,37
Andsvar 15 26,68
Samtals 91 336,9
5,6 klst.