Þorgerður K. Gunnarsdóttir: ræður


Ræður

Fjárlög 2011

lagafrumvarp

Skattstefna ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Háskólamál

umræður utan dagskrár

Viðbrögð fjölmiðla við athugasemdum rannsóknarnefndar Alþingis

fyrirspurn

Samvinna mennta- og menningarstofnana á Suðurlandi

fyrirspurn

Aðgengi að bekkjarskólum á framhaldsskólastigi

fyrirspurn

Flutningur á málefnum fatlaðra

umræður utan dagskrár

Reykjavíkurflugvöllur

fyrirspurn

Gæðaeftirlit með rannsóknum

fyrirspurn

Viðaukasamningur um álbræðslu við Straumsvík

(nýr samningur um orkusölu)
lagafrumvarp

Aðgerðir til að stuðla að sátt við heimilin

þingsályktunartillaga

Svör ráðherra við fyrirspurnum

um fundarstjórn

Samgöngumál á suðvesturhorni landsins

umræður utan dagskrár

Úttekt á samkeppnissjóðum á sviði vísinda og rannsókna

fyrirspurn

Áhrif flutnings málefna fatlaðra innan skólakerfisins

fyrirspurn

Kaup Ríkisútvarpsins á efni frá sjálfstæðum framleiðendum

fyrirspurn

Lánshæfismat Íslands -- sameining sjúkrahúsa -- afgreiðsla fjárlaga o.fl.

störf þingsins

Nýr Icesave-samningur

um fundarstjórn

Fjáraukalög 2010

lagafrumvarp

Fjárlög 2011

lagafrumvarp

Menningar- og heilsutengd ferðaþjónusta á höfuðborgarsvæðinu

fyrirspurn

Birting upplýsinga í ævisögu -- leiðrétting ummæla -- samspil menntamála og atvinnumála o.fl.

störf þingsins

Framtíð íslensks háskólasamfélags

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2011

lagafrumvarp

Samningar um ábyrgð á endurgreiðslu Tryggingarsjóðs innstæðueigenda til breska og hollenska ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Málefni fatlaðra

(flutningur málaflokksins til sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Stefna Íslands í málefnum norðurslóða

þingsályktunartillaga

Atvinnumál -- ESB-umsóknarstyrkir -- netskrif þingmanns -- St. Jósefsspítali o.fl.

störf þingsins

Áætlun í jafnréttismálum til fjögurra ára

þingsályktunartillaga

Skýrsla forseta um öryggismál tölvukerfis Alþingis

munnleg skýrsla þingmanns

Staðgöngumæðrun

(heimild til staðgöngumæðrunar)
þingsályktunartillaga

Meðferð trúnaðarupplýsinga

um fundarstjórn

Úrskurður Hæstaréttar um stjórnlagaþing -- íslenskur landbúnaður og ESB -- öryggismál þingsins

störf þingsins

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(uppsögn starfs)
lagafrumvarp

Bann við búrkum

fyrirspurn

Trúnaður í nefndum -- rannsókn Evrópuráðsþingsins á beitingu hryðjuverkalaga o.fl.

störf þingsins

Samningar um ábyrgð á endurgreiðslu Tryggingarsjóðs innstæðueigenda til breska og hollenska ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stofnun þjóðhagsstofnunar

fyrirspurn

Framkvæmd skólalöggjafarinnar frá 2008

umræður utan dagskrár

Störf í þágu þjóðar -- málefni grunnskólans -- skipulagsmál sveitarfélaga o.fl.

störf þingsins

Þingsályktunartillaga um þjóðaratkvæðagreiðslu -- dómur yfir níumenningunum o.fl.

störf þingsins

Uppbygging í atvinnumálum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Framkvæmd þjónustusamnings við Menntaskólann Hraðbraut

skýrsla

Umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu

(afturköllun umsóknar)
þingsályktunartillaga

Gagnaver -- kosning landskjörstjórnar -- eldsneytisverð og flutningskostnaður o.fl.

störf þingsins

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 102/2010 um breytingu á X. viðauka við EES-samninginn

(almenn þjónusta)
þingsályktunartillaga

Ástandið í arabalöndunum og ábyrgð vestrænna ríkja

umræður utan dagskrár

Framkvæmdir í vegamálum á Suðvesturhorninu

fyrirspurn

Beiting reiknilíkans við fjárveitingar til framhaldsskóla

fyrirspurn

Kennaramenntun

fyrirspurn

Efling kennarastarfsins

fyrirspurn

Efling iðn- og tæknináms

fyrirspurn

Stúdentspróf

fyrirspurn

Sveigjanleg skólaskil

fyrirspurn

Uppsagnir ríkisstarfsmanna

fyrirspurn

Svör ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum

um fundarstjórn

Skipun stjórnlagaráðs

þingsályktunartillaga

Jafnréttismál -- atvinnumál -- umsókn að ESB o.fl.

störf þingsins

Úrskurður kærunefndar jafnréttismála

um fundarstjórn

Skipun stjórnlagaráðs

þingsályktunartillaga

Úrskurður kærunefndar jafnréttismála, nr. 3/2010, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

NATO, Líbía og afstaða VG -- kjarasamningar -- gjaldeyrishöft o.fl.

störf þingsins

Aðkoma ríkisstjórnarinnar að kjarasamningum

um fundarstjórn

Aðkoma ríkisstjórnarinnar að kjarasamningum

um fundarstjórn

Fjölmiðlar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Utanríkis- og alþjóðamál

skýrsla

Tannvernd barna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Áætlun í jafnréttismálum til fjögurra ára

þingsályktunartillaga

Skattbyrði og skattahækkanir

umræður utan dagskrár

Svör við fyrirspurnum

um fundarstjórn

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 102/2010 um breytingu á X. viðauka við EES-samninginn

(almenn þjónusta)
þingsályktunartillaga

Þinghaldið fram undan

um fundarstjórn

Staða íslenskrar tungu og íslensks táknmáls

(heildarlög)
lagafrumvarp

Formsatriði við framlagningu frumvarpa

um fundarstjórn

Stjórn fiskveiða

(strandveiðar, aflamark, veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Aðild Íslands að NATO -- efnahagsmál -- Evrópusambandið o.fl.

störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(strandveiðar, aflamark, veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Evrópumálefni -- vinnubrögð í nefndum -- svar við fyrirspurn o.fl.

störf þingsins

Afgreiðsla frumvarps um stjórn fiskveiða

um fundarstjórn

Úttekt á stöðu EES-samningsins

fyrirspurn

Endurskoðun aflareglu við fiskveiðar

fyrirspurn

Ábendingar Ríkisendurskoðunar um mannauðsstjórnun

fyrirspurn

Eitt innheimtuumdæmi

fyrirspurn

Leiðrétting

um fundarstjórn

Stofnun hlutafélaga um vegaframkvæmdir

lagafrumvarp

Áhrif frumvarps um stjórn fiskveiða

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar

(setning í prestsembætti)
lagafrumvarp

Nálgunarbann og brottvísun af heimili

(heildarlög)
lagafrumvarp

Verslun með áfengi og tóbak

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(strandveiðar, aflamark, veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Prófessorsstaða tengd nafni Jóns Sigurðssonar forseta

þingsályktunartillaga

Tollar á búvörum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Menntun og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla

(leyfisbréf)
lagafrumvarp

Stjórnarsamstarfið -- sala Sjóvár -- nefndarfundir -- ESB o.fl.

störf þingsins

Landhelgisgæslan -- uppbygging á Grímsstöðum á Fjöllum o.fl.

störf þingsins

Matvælaöryggi og tollamál

umræður utan dagskrár

Málfrelsi þingmanna -- Magma-málið

um fundarstjórn

Viðvera ráðherra við umræður

um fundarstjórn

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Uppgjör fyrirtækja í erlendri mynt -- Kvikmyndaskóli Íslands -- HS Orka o.fl.

störf þingsins

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 115 536,87
Andsvar 147 235,77
Flutningsræða 6 51,38
Um fundarstjórn 28 32,42
Grein fyrir atkvæði 9 8,2
Um atkvæðagreiðslu 2 2,07
Samtals 307 866,71
14,4 klst.