Þórunn Sveinbjarnardóttir: ræður


Ræður

Hryðjuverkin í Bandaríkjunum og viðbrögð við þeim, skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Skemmtanahald á útihátíðum

fyrirspurn

Stækkun Evrópusambandsins

fyrirspurn

Endurskoðun á EES-samningnum

fyrirspurn

Fjölskyldustefna utanríkisþjónustunnar

fyrirspurn

Milliliðalaust lýðræði

þingsályktunartillaga

Svæðisskipulag fyrir landið allt

þingsályktunartillaga

Stofnun þjóðgarðs um Heklu og nágrenni

þingsályktunartillaga

Ráðstefna um loftslagsbreytingar

athugasemdir um störf þingsins

Áfangaskýrsla um nýtingu vatnsafls og jarðvarma

þingsályktunartillaga

Kynning á evrunni

fyrirspurn

Náttúruvernd

(Náttúruverndarráð o.fl.)
lagafrumvarp

Myntbandalag Evrópu og upptaka evru

fyrirspurn

Stækkun friðlandsins í Þjórsárverum

þingsályktunartillaga

Erlent vinnuafl

umræður utan dagskrár

Niðurstaða 7. aðildarríkjaþings Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar

skýrsla

Skógræktarmál og Bernarsamningurinn

fyrirspurn

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Náttúruvernd

(Náttúruverndarráð o.fl.)
lagafrumvarp

Barnaverndarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afstaða Bandaríkjastjórnar gagnvart Palestínu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Verndaráætlanir samkvæmt Ramsar-samþykktinni

þingsályktunartillaga

Málefni flugfélagsins Go-fly

umræður utan dagskrár

Breyting á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál)

þingsályktunartillaga

Útlendingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Kynning á málstað Íslands í hvalveiðimálum

fyrirspurn

Undirbúningur heimsóknar Yassers Arafats

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Varnarsamningurinn við Bandaríkin

fyrirspurn

Stefnumótun í öryggis- og varnarmálum

fyrirspurn

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Framkvæmd Kyoto-bókunarinnar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur

(gjaldtökuheimildir og náttúrustofur)
lagafrumvarp

Málefni Ísraels og Palestínu

athugasemdir um störf þingsins

Vísinda- og tækniráð

lagafrumvarp

Staða jafnréttismála, munnleg skýrsla félagsmálaráðherra

skýrsla ráðherra

Alþjóðasamningar um að koma í veg fyrir hryðjuverkasprengingar og fjármögnun hryðjuverkastarfsemi

þingsályktunartillaga

Vistvænt eldsneyti

fyrirspurn

Endurskoðun EES-samningsins

umræður utan dagskrár

Sjálfstæði Palestínu

þingsályktunartillaga

Skýrsla um ófrjósemisaðgerðir 1938--1975

athugasemdir um störf þingsins

Alþjóðamál

skýrsla

Breyting á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál)

þingsályktunartillaga

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Ástandið í Palestínu

umræður utan dagskrár

Aðild að Kyoto-bókun við rammasamning Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar

þingsályktunartillaga

Umhverfisstofnun

lagafrumvarp

Ófrjósemisaðgerðir 1938--1975

beiðni um skýrslu

Öryggisráðstafanir lögreglunnar í tengslum við fund utanríkisráðherra NATO

fyrirspurn

Aðild að Kyoto-bókun við rammasamning Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar

þingsályktunartillaga

Breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (öryggi og hollustuhættir á vinnustöðum o.fl.)

þingsályktunartillaga

Breyting á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál)

þingsályktunartillaga

Sjálfbær þróun og nýting lífríkis á Vestur-Norðurlöndum

þingsályktunartillaga

Samningur um alþjóðastofnun fjarskipta um gervitungl

(einkavæðing)
þingsályktunartillaga

Ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar

lagafrumvarp

Útlendingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umhverfisstofnun

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 54 232,5
Flutningsræða 11 46,35
Andsvar 23 30
Grein fyrir atkvæði 3 1,8
Samtals 91 310,65
5,2 klst.